Regionální a místní barometr 

Ve 27 členských státech Evropské unie je více než milion politiků zvolených na nižší než celostátní úrovni. Tito místní politici zastupují velice rozmanité volební obvody na různých úrovních správy, včetně federálních států, regionů, provincií, okresů, městských obvodů nebo obcí. Bleskový průzkum Eurobarometru poskytuje místním politikům v EU důležitou platformu, na níž se mohou podělit o své názory na výzvy a priority EU.

Z odpovědí vyplývá, na co je podle místních politiků zapotřebí se na úrovni EU v prvé řadě soustředit, jak jsou obeznámeni s celounijními iniciativami a možnostmi financování z prostředků EU, co si myslí o budoucnosti Evropy a jak reagují na mimořádnou situaci způsobenou válkou na Ukrajině. 

Obsah

Hlavní zjištění 

 • 76 % místních politiků uvedlo, že jejich regionální nebo místní orgán přijímá uprchlíky z Ukrajiny, a nejméně polovina respondentů uvedla, že jejich regionální nebo místní orgán zasílá Ukrajině materiální pomoc.
 • Každý druhý respondent uvedl, že zapojit regiony EU do plánu obnovy představuje nejúčinnější způsob, jak Ukrajině pomoci.
 • 88% dotazovaných místních politiků zcela souhlasilo nebo spíše souhlasilo s tím, že „soudržnost“ by měla být jednou z klíčových hodnot Evropské unie. Tento názor byl nejméně rozšířen ve Finsku (68%) a nejvíce v Portugalsku (100 %).
 • Na otázku ohledně přidané hodnoty politiky soudržnosti ve srovnání s jinými zdroji financování (vnitrostátními nebo regionálními) více než šest z deseti respondentů (62 %) odpovědělo, že fondy soudržnosti jsou využívány na podporu konkrétních typů projektů. Téměř každý třetí místní politik (31 %) uvedl, že finanční prostředky určené na soudržnost jsou využívány k začlenění politiky EU do strategií vypracovaných na regionální úrovni, zatímco přibližně každý pátý respondent uvedl, že podporují partnerství mezi subjekty na všech institucionálních úrovních (20 %) a dlouhodobou stabilitu financování (16 %).
 • Pokud jde o obeznámenost s finančními prostředky EU (v rámci politiky soudržnosti nebo nástroje NextGenerationEU), které jejich město či region obdrželo v posledních dvou letech, 35 % místních politiků uvedlo, že o finančních prostředcích EU vědí.
 • Každý desátý respondent prohlásil, že se buď plně (1 %), nebo částečně (9 %) zapojil do přípravy národních plánů pro oživení a odolnost.
 • 51 % respondentů uvedlo, že stěžejními cíli financování EU by měla být podpora ekologické transformace hospodářství.
 • 77 % respondentů uvedlo, že s ohledem na sociální a hospodářský dopad války je nutné upravit politiky a financování EU.
 • 89 % respondentů se domnívá, že regiony a města by měly mít na budoucnost Evropské unie větší vliv.
 • Více než 6 z 10 respondentů (65%) uvedlo, že regiony a města se mohou nejúčinněji zapojit do diskuse o budoucnosti Evropy tím, že na toto téma povedou na regionální a místní úrovni průběžné diskuze.

Průzkum „Místní politici v EU a budoucnost Evropy“ uskutečnila společnost IPSOS. V období od 25. července do 11. září se do něj zapojilo 2 698 místních a regionálních politiků. Tento průzkum doplňuje závěry Výroční zprávy EU o stavu regionů a měst v roce 2022, kterou vydal Evropský výbor regionů.

Dokumenty

National Factsheets

 1. Austria

 2. Belgium

 3. Bulgaria

 4. Croatia

 5. Cyprus

 6. Czech Republic

 7. Denmark

 8. Estonia

 9. Finland

 10. France

 11. Germany

 12. Greece

 13. Hungary

 14. Ireland

 15. Italy

 16. Latvia

 17. Lithuania

 18. Luxembourg

 19. Malta

 20. Netherlands

 21. Poland

 22. Portugal

 23. Romania

 24. Slovakia

 25. Slovenia

 26. Spain

 27. Sweden

Sdílet:
 
Back to top