Výroční regionální a místní barometr EU 

2. října 2021 

House and someone walking in the street
Jak se váš region zotavuje z pandemie? Má prospěch z digitální revoluce? Jak vaše město přispívá k prosazování ekologické transformace? Co si myslí regionální a místní politici o svých vztazích s vládou příslušné země a s EU a na jaké problémy by se podle nich EU měla zaměřit? Sledujte letošní posouzení stavu evropských regionů a měst, které ve svém projevu představí Apostolos Tzitzikostas, předseda Evropského výboru regionů a guvernér regionu Střední Makedonie.
Obsah
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Apostolos Tzitzikostas 
Chceme-li vědět, v jakém stavu je naše Unie, musíme nejprve „změřit“ stav našich regionů a měst. Musíme posoudit, jak na tom je naše obyvatelstvo, abychom zjistili, zda byla opatření EU v praxi účinná a co musí EU na pomoc občanům udělat.

​Vnímání Evropy z místního pohledu

Projev týkající se regionálního a místního barometru EU (#EURegionalBarometer) vychází ze zprávy Evropského výboru regionů nazvané Výroční regionální a místní barometr EU. Podkladem pro tuto zprávu byly původní studie, ale i akademický výzkum a příspěvky z dalších veřejných zdrojů.

Barometr podává stručnou informaci o nejpalčivějších problémech, kterým čelí regiony a města v celé Unii, a pomáhá utvářet politická rozhodnutí EU. Poskytuje rovněž vodítko Evropskému výboru regionů při jeho snaze o naplňování politických priorit na období 2020–2025, tedy přiblížit Evropu lidem, budovat odolné komunity a prosazovat soudržnost (místně uzpůsobené politiky) jako základní hodnotu EU.

V roce 2020 barometr poskytl komplexní analýzu dopadu pandemie COVID-19 napříč Evropou a posoudil prvořadou roli místních a regionálních orgánů při úsilí o vypořádání se se zdravotní a hospodářskou krizí.

Města a regiony se nyní, rok a půl od začátku pandemie, soustřeďují na to, aby zajistily spravedlivé a rychlé hospodářské a sociální oživení. Místní a regionální barometr za rok 2021 obsahuje aktualizovaný přehled celé řady otázek, jež budou mít určující význam pro úspěch snah o oživení v našich regionech a městech, a to od zdravotnictví až po migraci, od Zelené dohody až po digitální transformaci a od hospodářské a sociální soudržnosti až po posilování evropské demokracie.

Průzkum: Místní politici o budoucnosti Evropy

Letošní regionální a místní barometr EU zahrnuje historicky první průzkum mínění místních a regionálních politiků ze všech 27 členských států EU. Průzkum na téma místních politiků v EU a budoucnosti Evropy, který provedla agentura IPSOS, bude zdrojem informací, jež jsou nezbytné k přehodnocení evropské správy tak, aby byla inkluzivnější a demokratičtější.

Více​

Zprávy

Předchozí vydání

Sdílet :
 
Back to top