banner alt text

 Stav regionů a měst Evropské unie  

Výroční regionální a místní barometr EU je projevem, v němž se předseda Evropského výboru regionů zabývá nejpalčivějšími problémy v nastávajícím roce.

 Výroční regionální a místní barometr EU  

Tato první zpráva, zveřejněná 12. října 2020, se zaměřuje na dopad pandemie COVID-19. Regionální a místní orgány EU jsou v první linii při zvládání zdravotní krize a zajišťování bezpečnosti lidí. Zpráva ukazuje, že jsou rovněž klíčem k hospodářskému oživení. Zdůrazňujeme dopad na nejzranitelnější skupiny v našich komunitách a předkládáme nové údaje z průzkumu veřejného mínění o těchto otázkách, který byl proveden méně než měsíc před zveřejněním zprávy.
 

ZPRÁVA  

  • ZDRAVÍ

    COVID-19: regionální zdravotní krize (pouze v angličtině)
    Více
  • EKONOMIKA

    Koronavirový otřes: proč některé regiony utrpěly více (pouze v angličtině)
    Více

Průzkum veřejného mínění: Koronavirová krize a úloha regionů a měst EU  

Většina občanů uvádí, že posílení unijního vlivu místních a regionálních orgánů zlepší schopnost EU řešit problémy. Místní a regionální orgány zůstávají celkově nejdůvěryhodnější úrovní správy a kromě toho také jedinou úrovní správy, které věří více než polovina Evropanů.  
Více  

Twitter