Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER)  

Do působnosti Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU spadá:

hospodářská, sociální a územní soudržnost

strukturální fondy a územní plánování

městská politika a bydlení

doprava a transevropské dopravní sítě

makroregiony, územní spolupráce a regionální statistiky a ukazatele

roční rozpočet EU, víceletý finanční rámec a místní a regionální finanční prostředky

Sekretariát komise COTER je také odpovědný za oficiální rejstřík ESÚS Evropské unie a správu platformy pro ESÚS, která sdružuje politické a odborné zástupce všech stávajících a připravovaných ESÚS.

Komise COTER má rovněž na starosti posuzování územního dopadu. Toto posuzování poskytuje zpravodajům VR analýzu potenciálního územního dopadu legislativních návrhů EU.

Komise COTER také řídí společné činnosti VR a OECD v oblastech, jako je kvalita veřejných investic, decentralizace či regionální, městský a venkovský rozvoj. Hlavním cílem spolupráce je posílit politický dialog mezi OECD a místními a regionálními orgány v EU a v konečném důsledku zlepšit veřejné politiky, které podporují hospodářský a sociální blahobyt.

Vyberte jinou komisi VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
  • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
  • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm