Východní partnerství (CORLEAP)  

Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP), již VR zřídil v roce 2011, je politickým fórem místních a regionálních orgánů z Evropské unie a zemí Východního partnerství.

Je jedinou platformou EU, která umožňuje diskutovat o příspěvku měst a regionů k rozvoji Východního partnerství.

Které země CORLEAP zahrnuje?

Jsou to Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavská republika a Ukrajina.

 

Jaké jsou cíle CORLEAP?

Cílem CORLEAP je:

 • koordinovat zastoupení místních a regionálních orgánů v rámci Východního partnerství
 • doplňovat a podporovat úsilí orgánů EU a dalších zúčastněných subjektů v oblasti plnění cílů evropské politiky sousedství
 • šířit koncepce, které dále přiblíží partnerské země Evropské unii, a napomáhat vnitřním reformám a budování kapacit na místní a regionální úrovni

Jak CORLEAP funguje?

CORLEAP představuje platformu pro územní spolupráci. Kontaktním místem CORLEAP v partnerských zemích jsou jejich místní a regionální sdružení, zatímco pro orgány EU je přirozeným kontaktním místem VR. CORLEAP tak může shromažďovat a sdílet informace, jež jsou důležité pro místní a regionální rozměr Východního partnerství.

Kdo CORLEAP tvoří?

V CORLEAP zasedá 36 regionálních a místních politických činitelů – 18 členů VR a 18 zástupců ze šesti zemí Východního partnerství.

Každá z partnerských zemí má v CORLEAP tři představitele. Zastoupení EU odpovídá politickému složení VR a jeho rozdělení do pěti politických skupin – jde o Evropskou lidovou stranu (ELS), Stranu evropských socialistů (SES), Alianci liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), Evropskou alianci (EA) a Skupinu Evropských konzervativců a reformistů (EKR).

V období mezi výročními zasedáními CORLEAP je řídícím orgánem předsednictvo. Předsednictvo odpovídá za koordinaci práce CORLEAP a monitorování jeho činnosti, zpráv a usnesení. Tvoří ho šest členů za partnerské země a šest členů VR, kteří zastupují Evropskou unii.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Související informace
Odkazy
Political reports
  Promoting people-to-people contacts through cross-border cooperation programmes in Eastern Partnership countries
  Capacity building of local and regional government in Eastern Partnership countries
  Economic cooperation and economic development at local level in the Eastern Partnership countries
  The role of bilateral cooperation between EaP and EU countries’ municipalities in facilitating sustainable municipal development in the EaP
  Energy efficiency: The role of local and regional authorities in the Eastern Partnership countries
  CORLEAP report on Developing civic participation as a way to strengthen local democracy in EAP countries
  Recommendations to the Heads of State and Government gathering in Vilnius on 28-29 November 2013 for the EaP Summit
  Activity reports