Východní partnerství (CORLEAP)  

Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP), již VR zřídil v roce 2011, je politickým fórem místních a regionálních orgánů z Evropské unie a zemí Východního partnerství.

Je jedinou platformou EU, která umožňuje diskutovat o příspěvku měst a regionů k rozvoji Východního partnerství.

Které země CORLEAP zahrnuje?

Jsou to Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavská republika a Ukrajina.

 

Jaké jsou cíle CORLEAP?

Cílem CORLEAP je:

  • koordinovat zastoupení místních a regionálních orgánů v rámci Východního partnerství
  • doplňovat a podporovat úsilí orgánů EU a dalších zúčastněných subjektů v oblasti plnění cílů evropské politiky sousedství
  • šířit koncepce, které dále přiblíží partnerské země Evropské unii, a napomáhat vnitřním reformám a budování kapacit na místní a regionální úrovni

Jak CORLEAP funguje?

CORLEAP představuje platformu pro územní spolupráci. Kontaktním místem CORLEAP v partnerských zemích jsou jejich místní a regionální sdružení, zatímco pro orgány EU je přirozeným kontaktním místem VR. CORLEAP tak může shromažďovat a sdílet informace, jež jsou důležité pro místní a regionální rozměr Východního partnerství.

Kdo CORLEAP tvoří?

V CORLEAP zasedá 36 regionálních a místních politických činitelů – 18 členů VR a 18 zástupců ze šesti zemí Východního partnerství.

Každá z partnerských zemí má v CORLEAP tři představitele. Zastoupení EU odpovídá politickému složení VR a jeho rozdělení do pěti politických skupin – jde o Evropskou lidovou stranu (ELS), Stranu evropských socialistů (SES), Alianci liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), Evropskou alianci (EA) a Skupinu Evropských konzervativců a reformistů (EKR).

V období mezi výročními zasedáními CORLEAP je řídícím orgánem předsednictvo. Předsednictvo odpovídá za koordinaci práce CORLEAP a monitorování jeho činnosti, zpráv a usnesení. Tvoří ho šest členů za partnerské země a šest členů VR, kteří zastupují Evropskou unii.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: