Předsednictvo  

Předsednictvo tvoří skupina členů VR, kterou lze považovat za politickou hybnou sílu VR – vypracovává politický program tohoto orgánu a dohlíží na jeho plnění.

Předsednictvo se schází před každým plenárním zasedáním, aby zkoordinovalo činnost plenárního shromáždění a jednotlivých komisí. Vedle toho se dvakrát ročně setkává na mimořádných schůzích, jež se konají v členském státě EU, který právě předsedá Radě EU.

Obsah

​Má předsednictvo také nějaké funkční období? Jak dlouho trvá?

Předsednictvo má, stejně jako předseda, funkční období v délce dvou a půl roku.​​​

Jaké je jeho složení?

Předsednictvo odráží politickou pluralitu ve VR. Tvoří jej:
  • předseda
  • první místopředseda
  • 27 ostatních místopředsedů (po jednom za každý členský stát)
  • 26 dalších členů
  • předsedové politických skupin​
Francie, Itálie, Německo, Polsko a Španělsko mají po třech křeslech, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Litva, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Švédsko po dvou křeslech a Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Malta a Slovinsko po jednom.​

Co má předsednictvo za úkol?

K hlavním úkolům předsednictva patří formulování politického programu VR a kontrola jeho plnění a koordinace činnosti plenárního shromáždění a jednotlivých komisí.

Dokumenty

Sdílet:
 
Back to top