Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
EU musí podporovat všechny regiony, města a vesnice, aby do roku 2050 dosáhly nulových emisí z dopravy  

Úsilí EU o využívání alternativních nízkouhlíkových paliv má sice zásadní význam v boji proti změně klimatu, ale přechod k nim musí být spravedlivý

Podpora, kterou věnují místní a regionální představitelé v EU Zelené dohodě pro Evropu, by mohla polevit, pokud budou při přechodu k udržitelnější budoucnosti opomíjena hlavní odvětví místních ekonomik, varuje Evropský výbor regionů (VR) . Členové VR na plenárním zasedání během rozpravy o budoucnosti odvětví dopravy a při diskusi o stanovisku o přísnějších normách emisí CO 2 pro automobily a užitková vozidla a o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva ve městech a regionech EU poukazovali zejména na nutnost rovného přístupu k městským i venkovským oblastem.

Místní a regionální představitelé na plenárním zasedání při diskusi s evropskou komisařkou pro dopravu Adinou Vălean zdůraznili, že je nezbytné podporovat všechny regiony a města při zajišťování udržitelnější dopravy, což je rozhodující pro to, aby EU do roku 2050 dosáhla cíle klimatické neutrality, k němuž se právně zavázala. Jádrem diskuse bylo to, jak lze vzhledem k cíli snížit do roku 2050 emise z dopravy o 90 %, který byl vytyčen v  Zelené dohodě pro Evropu , zajistit větší udržitelnost dopravy. Regiony a města sice plně podporují úsporná opatření Komise, nicméně zdůrazňují, že je nutný spravedlivý a rovný přístup k městským i venkovským oblastem v souvislosti se značnými investicemi do dobíjecích a čerpacích stanic, které Evropská komise navrhuje a které mají podpořit přechod k elektrické nebo udržitelné mobilitě.

Předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas řekl: „Úplná dekarbonizace našich způsobů dopravy je nutná a také reálná, budou-li uspokojeny konkrétní potřeby každého regionu, města a vesnice. Všechny správní úrovně se musí spojit a musí v rámci národních plánů pro oživení společně investovat, přičemž EU musí místním a regionálním orgánům poskytnout účelové spolufinancování. Řada regionů je závislá na automobilovém průmyslu, takže urychlení ekologické transformace vyžaduje investice do změny kvalifikace místních pracovníků. Tato transformace Evropy směrem k zelené mobilitě se musí brát jako příležitost pro vlády, průmysl i občany, a ne jako zátěž.“

Evropská komisařka pro dopravu Adina Vălean prohlásila: „Očekáváme, že do roku 2030 bude po silnicích v EU jezdit přinejmenším 30 milionů elektromobilů. Dnes je jich zhruba 1 milion. Infrastruktura se ale musí přizpůsobit poptávce. Náš návrh nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva staví na tržním přístupu a zaručuje, že budeme mít potřebné dobíjecí a čerpací stanice k uspokojení této poptávky a k motivování ještě většího počtu lidí a podniků k přechodu k elektromobilům nebo vozidlům s vodíkovými palivovými články. Díky našim cílům založeným na vzdálenosti budou moci řidiči cestovat po celé Unii bez obavy z krátkého dojezdu, a cíle založené na vozovém parku zajistí, že budeme mít dostatek dobíjecích stanic. Rozhodnutí ohledně umístění těchto stanic je ponecháno na členských státech a regionech.“

Ve stanovisku o přísnějších normách emisí CO 2 pro automobily a užitková vozidla a o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva VR požaduje zavést mechanismus spolufinancování, který všem regionům umožní zdokonalit svou infrastrukturu tak, aby bylo možné nabízet ekologičtější paliva, a stimulovat poptávku po udržitelnějších vozidlech. VR však zdůraznil, že je nutné zaujmout integrovanější přístup k plánování, aby bylo zejména možné účinněji propojit městské a venkovské oblasti. Vážným problémem je také dostupnost alternativních paliv v celé EU, v prvé řadě ve spíše venkovských a odlehlých oblastech, které nemají potřebnou infrastrukturu. V roce 2020 se 70 % všech dobíjecích stanic pro elektromobily nacházelo pouze ve třech evropských zemích – v Nizozemsku, ve Francii a v Německu, a to je v kombinaci s relativně snazším přístupem k více znečišťujícím vozidlům v jiných částech Evropy (především ve střední a východní části EU) příčinou nerovnováhy.

Adrian Ovidiu Teban (RO/ELS), starosta města Cugir a zpravodaj tohoto stanoviska, uvedl: „ Na evropské úrovni potřebujeme mechanismus pro spravedlivý přechod, aby regiony, které jsou závislé na automobilovém průmyslu, zvládly projít transformací tohoto odvětví a aby se zaručilo, že nový systém udržitelné mobility založený na alternativních palivech bude pro všechny občany cenově přijatelný a dostupný a že žádný region nebude opomenut.“

Členové VR upozornili na nutnost analyzovat dopady přechodu na silniční vozidla s nulovými emisemi na hospodářství v regionech, aby se zajistilo, že EU poskytne podporu na spravedlivou transformaci všem regionům. VR v současné době pracuje na vytvoření aliance regionů s cílem zajistit spravedlivou a rovnoprávnou transformaci, a to zejména v regionech, jejichž ekonomice vévodí automobilový průmysl.

Souvislosti

V zájmu zaručení spravedlivého přechodu ke klimatické neutralitě ve všech evropských městech a regionech provádí Evropský výbor regionů kampaň zaměřenou na provádění Zelené dohody na místní úrovni . Cílem této iniciativy je zajistit, aby města a regiony hrály v Zelené dohodě pro Evropu ústřední roli, posílit postavení místních a regionálních představitelů, pokud jde o přijímání opatření v oblasti změny klimatu, a zvýšit v místních komunitách v celé Evropské unii uskutečňování udržitelných projektů financovaných z prostředků EU.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022