Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony musí přijmout politiku nulové tolerance vůči násilí na ženách a dívkách  

U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách žádají místní a regionální představitelé legislativní opatření a odpovídající zdroje, jež umožní předcházet násilí páchanému na ženách a bojovat proti němu

Na středu 25. listopadu připadl Mezinárodní den proti násilí na ženách . Evropský výbor regionů (VR) při této příležitosti zopakoval svou výzvu k přijetí legislativních opatření na úrovni EU, jež umožní předcházet veškerým formám násilí páchaného na ženách a dívkách a bojovat proti němu. Jak vyplývá z databáze OSN, do září 2020 začlenilo prevenci a reakci na násilí páchané na ženách a dívkách do svých plánů reakce na COVID-19 48 zemí a 121 zemí přijalo opatření k posílení služeb pro ženy, které se během celosvětové krize staly oběťmi násilí.

Předsedkyně komise SEDEC Anne Karjalainen (FI/SES) ve svém úvodním projevu adresovaném členům komise SEDEC VR uvedla: „Dnešek je Mezinárodním dnem proti násilí na ženách, které představuje jednu z nejrozšířenějších, nejdéle přetrvávajících a nejničivějších forem porušování lidských práv na světě. V tento významný den bych na Vás všechny ráda apelovala, abyste coby místní a regionální politikové zůstali velmi ostražití. Násilí páchané na ženách totiž z velké části uniká naší pozornosti, neboť je obestřeno hávem beztrestnosti, mlčení, stigmatizace a studu. Jedinou cestou, jak z toho ven, je zaujmout vůči násilí na ženách a dívkách politiku nulové tolerance.“

Každá třetí žena a dívka zažila během svého života fyzické nebo sexuální násilí, 137 žen denně zahyne rukou člena své rodiny, desetina žen v Evropské unii udává, že byla od svých 15 let terčem kybernetického obtěžování a 71 % všech obětí obchodování s lidmi na celém světě jsou právě ženy a dívky.

Z nejnovějších údajů a zpráv těch, kteří stojí v první linii, vyplývá, že od vypuknutí pandemie COVID-19 nabyly veškeré druhy násilí páchaného na ženách a dívkách na intenzitě. „25 let po přijetí Pekingské deklarace jsou práva žen všude na světě, ale i v rámci Evropské unie, stále ještě terčem útoků – ať už jde o sexuální a reprodukční práva, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, právo na protest nebo o posílení hospodářského a politického postavení,“ zdůraznila Anne Karjalainen . „Jménem Evropského výboru regionů toto porušování práv žen důrazně odsuzujeme a budeme spolupracovat s místními a regionálními orgány, abychom zajistili ochranu a posílení těchto práv v celé EU.“

Pandemie COVID-19 a opatření omezující volný pohyb osob sice zastavily šíření koronaviru, v jejich důsledku však vzrostla míra násilí páchaného na ženách, zejména pak domácího násilí – v některých zemích se počet volání na linky pomoci zpětinásobil. Regionální a místní barometr VR za rok 2020 , který byl představen 12. října, poukazuje na nárůst počtu hlášených případů domácího násilí během omezení volného pohybu osob, ačkoli zatím není k dispozici žádný srovnatelný soubor údajů za celou EU. V některých zemích, například v Litvě, bylo během třítýdenního omezení volného pohybu osob zaznamenáno o 20 % více případů domácího násilí. Ve Španělsku stoupl během prvních dvou týdnů omezení volného pohybu počet volání na linku pomoci pro oběti domácího násilí o 18 %. Tamní regionální orgány zveřejnily příručku pro ženy vystavené v domácnosti genderově podmíněnému násilí , která obsahuje rady, co v takových případech dělat. Amsterdam ustavil ve spolupráci s nizozemskou vládou systém, díky němuž mohly oběti domácího násilí hledat pomoc ve své lékárně za použití kódových slov „rouška 19“.

Concha Andreu (ES/SES), předsedkyně vlády autonomní oblasti La Rioja a zpravodajka stanoviska VR ke strategii EU pro rovnost žen a mužů , uvedla: „Letošní Mezinárodní den proti násilí na ženách se nese ve smutnějším duchu, protože jsme svědky nárůstu počtu případů genderově podmíněného násilí v důsledku omezení volného pohybu osob kvůli krizi způsobené onemocněním COVID-19.  Místní a regionální orgány musí neprodleně obdržet odpovídající zdroje, aby mohly obětem účinně pomáhat prostřednictvím vhodných podpůrných služeb. Navíc musí být strukturovaně zapojeny do sítě EU pro prevenci genderově podmíněného a domácího násilí, jež zahájí svou činnost v rámci strategie pro rovnost žen a mužů.“

Stanovisko VR ke strategii pro rovnost žen a mužů vyzývá Komisi, aby přijala legislativní opatření zaměřená na předcházení násilí na ženách a boj proti němu, která budou soudržná s mezinárodními právními předpisy a právními předpisy členských států a budou je doplňovat a jež se budou zabývat všemi formami násilí, včetně násilí na internetu a násilí souvisejícího s otázkami cti. Trvá na tom, aby Evropská komise začlenila všechny formy násilí na ženách a dívkách mezi tzv. „eurozločiny“ podle článku 83 Smlouvy o fungování Evropské unie,“ dodala Concha Andreu.

Souvislosti:

Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo 25. listopad Mezinárodním dnem proti násilí na ženách (rezoluce 54/134). Jeho smyslem je zvýšit povědomí o skutečnosti, že se ženy na celém světě stávají oběťmi znásilnění, domácího násilí a dalších forem násilí. V roce 2014 se oficiálním tématem kampaně generálního tajemníka OSN Společně za ukončení násilí páchaného na ženách stala výzva „Orange your Neighbourhood“. V roce 2018 to pak byl výzva „Orange the World: #HearMeToo“ a v roce 2019 „Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape“ . Téma letošního Mezinárodního dne proti násilí na ženách zní „Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!“ . Stejně jako v předchozích letech bude i u příležitosti letošního Mezinárodního dne zahájeno 16 dní aktivismu , jež skončí 10. prosince 2020, který je Mezinárodním dnem lidských práv.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023