Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony musí přijmout politiku nulové tolerance vůči násilí na ženách a dívkách  

U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách žádají místní a regionální představitelé legislativní opatření a odpovídající zdroje, jež umožní předcházet násilí páchanému na ženách a bojovat proti němu

Na středu 25. listopadu připadl Mezinárodní den proti násilí na ženách . Evropský výbor regionů (VR) při této příležitosti zopakoval svou výzvu k přijetí legislativních opatření na úrovni EU, jež umožní předcházet veškerým formám násilí páchaného na ženách a dívkách a bojovat proti němu. Jak vyplývá z databáze OSN, do září 2020 začlenilo prevenci a reakci na násilí páchané na ženách a dívkách do svých plánů reakce na COVID-19 48 zemí a 121 zemí přijalo opatření k posílení služeb pro ženy, které se během celosvětové krize staly oběťmi násilí.

Předsedkyně komise SEDEC Anne Karjalainen (FI/SES) ve svém úvodním projevu adresovaném členům komise SEDEC VR uvedla: „Dnešek je Mezinárodním dnem proti násilí na ženách, které představuje jednu z nejrozšířenějších, nejdéle přetrvávajících a nejničivějších forem porušování lidských práv na světě. V tento významný den bych na Vás všechny ráda apelovala, abyste coby místní a regionální politikové zůstali velmi ostražití. Násilí páchané na ženách totiž z velké části uniká naší pozornosti, neboť je obestřeno hávem beztrestnosti, mlčení, stigmatizace a studu. Jedinou cestou, jak z toho ven, je zaujmout vůči násilí na ženách a dívkách politiku nulové tolerance.“

Každá třetí žena a dívka zažila během svého života fyzické nebo sexuální násilí, 137 žen denně zahyne rukou člena své rodiny, desetina žen v Evropské unii udává, že byla od svých 15 let terčem kybernetického obtěžování a 71 % všech obětí obchodování s lidmi na celém světě jsou právě ženy a dívky.

Z nejnovějších údajů a zpráv těch, kteří stojí v první linii, vyplývá, že od vypuknutí pandemie COVID-19 nabyly veškeré druhy násilí páchaného na ženách a dívkách na intenzitě. „25 let po přijetí Pekingské deklarace jsou práva žen všude na světě, ale i v rámci Evropské unie, stále ještě terčem útoků – ať už jde o sexuální a reprodukční práva, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, právo na protest nebo o posílení hospodářského a politického postavení,“ zdůraznila Anne Karjalainen . „Jménem Evropského výboru regionů toto porušování práv žen důrazně odsuzujeme a budeme spolupracovat s místními a regionálními orgány, abychom zajistili ochranu a posílení těchto práv v celé EU.“

Pandemie COVID-19 a opatření omezující volný pohyb osob sice zastavily šíření koronaviru, v jejich důsledku však vzrostla míra násilí páchaného na ženách, zejména pak domácího násilí – v některých zemích se počet volání na linky pomoci zpětinásobil. Regionální a místní barometr VR za rok 2020 , který byl představen 12. října, poukazuje na nárůst počtu hlášených případů domácího násilí během omezení volného pohybu osob, ačkoli zatím není k dispozici žádný srovnatelný soubor údajů za celou EU. V některých zemích, například v Litvě, bylo během třítýdenního omezení volného pohybu osob zaznamenáno o 20 % více případů domácího násilí. Ve Španělsku stoupl během prvních dvou týdnů omezení volného pohybu počet volání na linku pomoci pro oběti domácího násilí o 18 %. Tamní regionální orgány zveřejnily příručku pro ženy vystavené v domácnosti genderově podmíněnému násilí , která obsahuje rady, co v takových případech dělat. Amsterdam ustavil ve spolupráci s nizozemskou vládou systém, díky němuž mohly oběti domácího násilí hledat pomoc ve své lékárně za použití kódových slov „rouška 19“.

Concha Andreu (ES/SES), předsedkyně vlády autonomní oblasti La Rioja a zpravodajka stanoviska VR ke strategii EU pro rovnost žen a mužů , uvedla: „Letošní Mezinárodní den proti násilí na ženách se nese ve smutnějším duchu, protože jsme svědky nárůstu počtu případů genderově podmíněného násilí v důsledku omezení volného pohybu osob kvůli krizi způsobené onemocněním COVID-19.  Místní a regionální orgány musí neprodleně obdržet odpovídající zdroje, aby mohly obětem účinně pomáhat prostřednictvím vhodných podpůrných služeb. Navíc musí být strukturovaně zapojeny do sítě EU pro prevenci genderově podmíněného a domácího násilí, jež zahájí svou činnost v rámci strategie pro rovnost žen a mužů.“

Stanovisko VR ke strategii pro rovnost žen a mužů vyzývá Komisi, aby přijala legislativní opatření zaměřená na předcházení násilí na ženách a boj proti němu, která budou soudržná s mezinárodními právními předpisy a právními předpisy členských států a budou je doplňovat a jež se budou zabývat všemi formami násilí, včetně násilí na internetu a násilí souvisejícího s otázkami cti. Trvá na tom, aby Evropská komise začlenila všechny formy násilí na ženách a dívkách mezi tzv. „eurozločiny“ podle článku 83 Smlouvy o fungování Evropské unie,“ dodala Concha Andreu.

Souvislosti:

Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo 25. listopad Mezinárodním dnem proti násilí na ženách (rezoluce 54/134). Jeho smyslem je zvýšit povědomí o skutečnosti, že se ženy na celém světě stávají oběťmi znásilnění, domácího násilí a dalších forem násilí. V roce 2014 se oficiálním tématem kampaně generálního tajemníka OSN Společně za ukončení násilí páchaného na ženách stala výzva „Orange your Neighbourhood“. V roce 2018 to pak byl výzva „Orange the World: #HearMeToo“ a v roce 2019 „Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape“ . Téma letošního Mezinárodního dne proti násilí na ženách zní „Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!“ . Stejně jako v předchozích letech bude i u příležitosti letošního Mezinárodního dne zahájeno 16 dní aktivismu , jež skončí 10. prosince 2020, který je Mezinárodním dnem lidských práv.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ANTISEMITISM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

The fight against antisemitism is a fight for Europe's core values
The fight against antisemitism is a fight for Europe's core values
06.07.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLATFORMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Digital platform work: cities and regions call for stricter criteria for verifying employment status
Digital platform work: cities and regions call for stricter criteria for verifying employment status
29.06.2022