Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zelená dohoda pro Evropu: platforma zúčastněných stran pro nulové znečištění zahájila svou činnost  

Členové platformy zúčastněných stran, jejíž vytvoření bylo avizováno v Akčním plánu EU: „Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy“ , se dnes poprvé setkali, aby začali s přípravou pracovního programu na období 2022–2024, který má provádění zmíněného akčního plánu podpořit. Tato platforma byla zřízena na základě společné iniciativy Evropské komise a Evropského výboru regionů.

Předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas při této příležitosti prohlásil, že „znečištění je na celém světě hlavní environmentální příčinou onemocnění a předčasných úmrtí a má dopad na naše klima, ekosystémy, zastavěné prostředí a místní ekonomiky. Znečištění nezná státní hranice a poškozuje zdraví a dobré životní podmínky našich místních komunit. Ujali jsme se společného předsednictví platformy zúčastněných stran pro nulové znečištění a budeme ze všech sil usilovat o to, aby kroky, které EU podniká, byly ku prospěchu všem městům, regionům a vesnicím. Místní a regionální orgány v Evropě se snaží chránit své občany a životního prostředí, avšak v současné situaci potřebují přímou technickou a finanční podporu EU, abychom mohli zintenzivnit naše úsilí a co nejrychleji dosáhnout nulového znečištění.“

Podle komisaře pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijuse Sinkevičiuse „by měla tato platforma sehrát důležitou úlohu při provádění našeho akčního plánu. Ještě nás čeká mnoho práce. Rádi bychom vyzvali všechny příslušné zúčastněné strany, aby vypracovaly osvědčené postupy a podělily se s námi o ně. Zároveň by měly usilovat o součinnost s dalšími relevantními iniciativami, jako např. s evropským klimatickým paktem, platformou zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství apod.“

Platforma zúčastněných stran pro nulové znečištění pomůže s realizací stěžejních iniciativ a opatření stanovených v Akčním plánu nulového znečištění konkrétně tím, že:

  • sdružuje subjekty z různých komunit a s odbornými znalostmi v různých oblastech, které budou usilovat o řešení vzájemně souvisejících výzev, jako je např. otázka posílení společné agendy v oblasti životního prostředí a zdraví,
  • stanoví společnou vizi, jak dosáhnout cílů nulového znečištění. 
  • Marieke Schouten (NL/Zelení), radní města Nieuwegein a zpravodajka VR pro Akční plán EU: „Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy“ , a Patrick Child , zástupce generálního ředitele Evropské komise pro životní prostředí.

Souvislosti:

Cílem platformy zúčastněných stran pro nulové znečištění je účinně začleňovat agendu nulového znečištění do všech ostatních politik a podpořit provádění akčního plánu EU pro nulové znečištění . Jejími členy jsou zástupci zúčastněných stran a odborníci z různých oblastí politik, jako např. zdravotnictví, zemědělství, výzkumu a inovací, dopravy, digitalizace a životního prostředí. Platforma má pomoci vytvořit pocit společné odpovědnosti, prosazovat spolupráci a podporovat integrovaná řešení s cílem maximálně zvýšit součinnost s úsilím o dekarbonizaci a oživení po pandemii COVID-19. Zřízena byla na základě společné iniciativy Evropské komise a Evropského výboru regionů.

Více než 100 měst v EU stále nesplňuje normy EU pro kvalitu ovzduší. Podle nejnovějších odhadů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zemřelo v EU roce 2019 v důsledku vystavení znečištění jemnými částicemi předčasně 307 000 lidí. Nejméně 58 %, tedy 178 000 těchto úmrtí, bylo možné předejít, pokud by všechny členské státy EU dosáhly nové směrné kvality ovzduší o hodnotě 5 µg/m3 podle WHO.

Pokud jde o znečištění vod, sedm hlavních měst v EU nesplňuje minimální požadavky na kvalitu vody. Zajištění řádného čištění odpadních vod bude podle Evropské komise v příštích letech vyžadovat investice přesahující 200 miliard EUR.

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

David.Crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023