Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
EU musí lépe reagovat na naléhavý, narůstající a dlouhodobý problém migrujících dětí  

Narůstající problém, který představují děti a mladiství ilegálně cestující do Evropy, vyžaduje „soudržný systém“, jehož cílem by mělo být zajistit pro ně „normální a stabilní podmínky“, ať to již znamená integraci, přesídlení v Evropě, nebo navrácení, uvedl Evropský výbor regionů. Doporučení, jež 11. října přijalo shromáždění EU regionálních a místních politiků, by měla důsledky pro opatrovnictví, legální přístup, ubytování a integraci migrantů a nesla by s sebou to, že se místní a celostátní úředníci a úředníci EU v rámci své činnosti více zaměří na migrující děti.

Tyto návrhy – jež jsou součástí stanoviska, které připravila Yoomi Renström (SE/SES), členka zastupitelstva obce Ovanåker a také zpravodajka Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy pro téma přijímání migrantů – jsou reakcí na úsilí Evropské komise řešit jeden z nejzávažnějších a nejchoulostivějších aspektů problému uprchlíků a migrantů, totiž to, že stále více uprchlíků a nelegálních migrantů mladších 18 let umírá na cestě či poté, co dorazí do Evropy, nebo se ztrácí uvnitř Evropy.

„Evropská unie potřebuje soudržný systém, v jehož rámci místní, celostátní a unijní tvůrci politiky a úředníci tváří v tvář tomuto naléhavému, narůstajícímu a dlouhodobému problému pracují na dosažení společných cílů,“ říká paní Renström. „Víme, co musíme udělat – musíme se plně držet ducha i litery mezinárodního práva –, a máme k tomu právní nástroje, avšak obecnějším cílem musí být přinést jim pocit normálnosti a stability v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Není snadné chránit, integrovat a vzdělávat zranitelné migrující děti v době, kdy dochází k dramatickému nárůstu jejich počtu, ale jsou místní orgány a vlády členských států, jež vypracovaly osvědčené postupy a ukazují, že malé a cílené zásahy mohou znamenat velmi mnoho. Řada věcí se může a musí zlepšit. Je nepřijatelné, že některé děti žijí v podmínkách podobných vězení.“

Pokračuje: „Zásadní je například řádný opatrovnický systém. Opatrovníci poskytují ochranu, snižují pravděpodobnost toho, že se děti ztratí, a zvyšují šance na integraci. Měli by to být profesionálové s dobrou průpravou, kteří pečují pouze o omezený počet dětí. Tak tomu není v celé Evropě. V mojí zemi, ve Švédsku, systém opatrovnictví existuje a – přestože i my musíme tento systém zlepšit a posílit – víme, jaké výhody dětem přináší mít opatrovníka.“

Doporučení Evropského výboru regionů by znamenala, že by každé přijímací středisko (tzv. hotspot) mělo osobu odpovědnou za ochranu dětí a zvláštní ubytování pro mladé příchozí, přičemž věznění by bylo vyloučeno. Případy dětí by byly vyřizovány přednostně – na základě individuálního posouzení by bylo stanoveno, zda dané dítě potřebuje ochranu. Doporučení podtrhují nebezpečí dlouhodobé marginalizace, znevýhodnění a zranitelnosti vůči vykořisťování, jimž mladí příchozí čelí, a zdůrazňují, že integrace má mimořádný význam a že „včasný a účinný přístup k inkluzivnímu formálnímu vzdělání“ je „zásadní“.

Stanovisko upozorňuje na řadu mezer v přístupu k reformě společného evropského azylového systému, včetně toho, že dokument Evropské komise věnovaný problematice migrujících dětí „nezohledňuje podmínky a dispozice místních a regionálních orgánů“, a nedostatečného financování a podpory pro města a regiony. Zdůrazňuje nedostatek kritérií pro zjišťování a posuzování „zájmu dítěte“ a vítá plány EU tuto mezeru zaplnit a požaduje „právně jistý systém posuzování věku“, kterým by se řešily stávající rozdíly v rámci EU. Vyzdvihuje rovněž význam lepších údajů, které by byly porovnatelné a poskytovaly by základní informace, jako je pohlaví migrujícího dítěte.

Kontakt:
Andrew Gardner
Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023