Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
EU musí lépe reagovat na naléhavý, narůstající a dlouhodobý problém migrujících dětí  

Narůstající problém, který představují děti a mladiství ilegálně cestující do Evropy, vyžaduje „soudržný systém“, jehož cílem by mělo být zajistit pro ně „normální a stabilní podmínky“, ať to již znamená integraci, přesídlení v Evropě, nebo navrácení, uvedl Evropský výbor regionů. Doporučení, jež 11. října přijalo shromáždění EU regionálních a místních politiků, by měla důsledky pro opatrovnictví, legální přístup, ubytování a integraci migrantů a nesla by s sebou to, že se místní a celostátní úředníci a úředníci EU v rámci své činnosti více zaměří na migrující děti.

Tyto návrhy – jež jsou součástí stanoviska, které připravila Yoomi Renström (SE/SES), členka zastupitelstva obce Ovanåker a také zpravodajka Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy pro téma přijímání migrantů – jsou reakcí na úsilí Evropské komise řešit jeden z nejzávažnějších a nejchoulostivějších aspektů problému uprchlíků a migrantů, totiž to, že stále více uprchlíků a nelegálních migrantů mladších 18 let umírá na cestě či poté, co dorazí do Evropy, nebo se ztrácí uvnitř Evropy.

„Evropská unie potřebuje soudržný systém, v jehož rámci místní, celostátní a unijní tvůrci politiky a úředníci tváří v tvář tomuto naléhavému, narůstajícímu a dlouhodobému problému pracují na dosažení společných cílů,“ říká paní Renström. „Víme, co musíme udělat – musíme se plně držet ducha i litery mezinárodního práva –, a máme k tomu právní nástroje, avšak obecnějším cílem musí být přinést jim pocit normálnosti a stability v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Není snadné chránit, integrovat a vzdělávat zranitelné migrující děti v době, kdy dochází k dramatickému nárůstu jejich počtu, ale jsou místní orgány a vlády členských států, jež vypracovaly osvědčené postupy a ukazují, že malé a cílené zásahy mohou znamenat velmi mnoho. Řada věcí se může a musí zlepšit. Je nepřijatelné, že některé děti žijí v podmínkách podobných vězení.“

Pokračuje: „Zásadní je například řádný opatrovnický systém. Opatrovníci poskytují ochranu, snižují pravděpodobnost toho, že se děti ztratí, a zvyšují šance na integraci. Měli by to být profesionálové s dobrou průpravou, kteří pečují pouze o omezený počet dětí. Tak tomu není v celé Evropě. V mojí zemi, ve Švédsku, systém opatrovnictví existuje a – přestože i my musíme tento systém zlepšit a posílit – víme, jaké výhody dětem přináší mít opatrovníka.“

Doporučení Evropského výboru regionů by znamenala, že by každé přijímací středisko (tzv. hotspot) mělo osobu odpovědnou za ochranu dětí a zvláštní ubytování pro mladé příchozí, přičemž věznění by bylo vyloučeno. Případy dětí by byly vyřizovány přednostně – na základě individuálního posouzení by bylo stanoveno, zda dané dítě potřebuje ochranu. Doporučení podtrhují nebezpečí dlouhodobé marginalizace, znevýhodnění a zranitelnosti vůči vykořisťování, jimž mladí příchozí čelí, a zdůrazňují, že integrace má mimořádný význam a že „včasný a účinný přístup k inkluzivnímu formálnímu vzdělání“ je „zásadní“.

Stanovisko upozorňuje na řadu mezer v přístupu k reformě společného evropského azylového systému, včetně toho, že dokument Evropské komise věnovaný problematice migrujících dětí „nezohledňuje podmínky a dispozice místních a regionálních orgánů“, a nedostatečného financování a podpory pro města a regiony. Zdůrazňuje nedostatek kritérií pro zjišťování a posuzování „zájmu dítěte“ a vítá plány EU tuto mezeru zaplnit a požaduje „právně jistý systém posuzování věku“, kterým by se řešily stávající rozdíly v rámci EU. Vyzdvihuje rovněž význam lepších údajů, které by byly porovnatelné a poskytovaly by základní informace, jako je pohlaví migrujícího dítěte.

Kontakt:
Andrew Gardner
Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :