Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Uvolnění potenciálu místních energetických komunit  
Evropský výbor regionů požaduje odstranění stávajících překážek, které brání plnému rozvoji místních energetických komunit v Evropě

Místní a regionální orgány mají klíčovou úlohu, pokud jde o to, aby se Evropa přiblížila svým cílům v oblasti energetiky a klimatu. Výroba energie na místní úrovni je zásadní, chceme-li podporovat energii produkovanou z obnovitelných zdrojů, šířit energetickou demokracii a snížit míru energetické chudoby. Zhruba 50 milionů evropských domácností dnes řeší problém náležitého vytápění ( Středisko pro sledování energetické chudoby ). K dosažení cílů, jež si EU v  Paříži vytyčila do roku 2030 a k nimž patří mimo jiné snížení emisí skleníkových plynů o 40 % (oproti úrovním z roku 1990), budou každý rok zapotřebí další investice v přibližné výši 180 miliard EUR.

Nyní, kdy postupně začínají krystalizovat různé aspekty balíčku předpisů EU týkajících se čisté energie a dva týdny po zveřejnění strategie Evropské komise pro dosažení neutrální uhlíkové stopy do roku 2050, přijal Evropský výbor regionů stanovisko s doporučeními zaměřenými na plné využití místních energetických komunit, včetně energetických družstev.

Členové přijali stanovisko Modely místní odpovědnosti v oblasti energetiky a role místních energetických komunit v oblasti transformace energetiky v Evropě , které vypracovala zpravodajka Mariana Gâju (RO/SES) . Evropská města a regiony poznamenávají, že energetickým komunitám stále brání v rozvoji mnoho překážek, jako jsou limitující vnitrostátní právní předpisy a omezený přístup k vnitrostátním elektrorozvodným sítím a k financování, přičemž režimy podpory v jednotlivých členských státech jsou rozdílné a celkově se energetickým komunitám nedostává politické podpory.

Mariana Gâju (RO/SES), starostka obce Cumpăna v rumunské župě Constanța, uvedla: „Věříme, že budoucnost výroby energie je v rukou občanů. Musíme zajistit, aby místní energetické komunity mohly plně přispívat k procesu decentralizace a demokratizace energetických systémů a podporovaly udržitelný hospodářský a sociální rozvoj na místní úrovni. Místní výroba, distribuce a spotřeba energie jsou klíčové v boji proti energetické chudobě.“

Města a regiony požadují zjednodušení správních pravidel a postupů pro malé výrobce energie z obnovitelných zdrojů a pro místní energetické komunity s cílem zajistit, aby je administrativní zátěž a náklady nediskriminovaly ve srovnání se zavedenými energetickými společnostmi.

Členové Výboru vyzývají k užší koordinaci mezi regionálními a energetickými politikami EU a členských států. Připomínají, že zefektivnění jednotlivých režimů podpory energie z obnovitelných zdrojů je zásadní pro naplnění cílů energetické unie a Pařížské dohody a také cílů udržitelného rozvoje, které stanovila OSN.

Výbor coby shromáždění EU měst a regionů vyzývá Unii a její členské státy, aby se zasadily o lepší plánování a dlouhodobé investiční politiky pro projekty týkající se energie z obnovitelných zdrojů, přičemž by měla existovat záruka mechanismů finanční podpory, aby místní úroveň mohla převzít větší díl odpovědnosti v oblasti energetiky.

V souladu s tím vyzývá VR členské státy, aby vytvořily režimy finanční podpory určené pro místní energetické komunity, zejména ve fázi plánování a spouštění projektů. Města a regiony EU doporučují umožnit varianty, jako je například přeměna dotací na úvěry, zajištění nebo možnosti získání úvěru s únosnými náklady, včetně zjednodušení přístupu k technickým informacím a pokynům pro spuštění, financování a provádění projektů Společenství a včetně inovativních struktur, pokud jde o spoluodpovědnost jednotlivých aktérů.

Představitelé místních a regionálních orgánů vyzývají všechny úrovně správy, aby zlepšily podávání informací občanům o potenciálu místních energetických komunit a o příležitostech k tomu, aby se do nich zapojili. Členové VR vítají, že se v nedávno projednávaných právních předpisech EU zmiňuje úloha energetických komunit, avšak požadují větší jasnost a společná pravidla, aby bylo možné jejich potenciál využít v plné míře.

Doporučují, aby místní a regionální orgány v celé Evropě určily energetické komunity a prostřednictvím poradenských služeb podpořily jejich rozvoj.

Souvislosti

Evropský výbor regionů reagoval na jednotlivé aspekty balíčku předpisů týkajících se čisté energie v těchto stanoviscích:

Realizace nové politiky pro spotřebitele energie , zpravodaj: Michel Lebrun (BE/ELS), člen rady obce Viroinval (duben 2016).

Správa energetické unie a čistá energie , zpravodaj: Bruno Hranić (HR/ELS), starosta obce Vidovec (červenec 2017).

Energetická účinnost a budovy , zpravodaj: Michiel Rijsberman (NL/ALDE), člen výkonné rady provincie Flevoland (červenec 2017).

Energie z obnovitelných zdrojů a vnitřní trh s elektřinou , zpravodajka Daiva Matonienė (LT/EKR), členka rady městské obce Šiauliai.

Středisko EU pro sledování energetické chudoby (EPOV) je 40měsíční projekt, který započal v prosinci 2016. Jeho hlavním cílem je vyvolat transformační změnu v poznatcích o rozsahu energetické chudoby v Evropě a vytvořit inovativní politiky a postupy v oblasti boje proti tomuto jevu.

Evropská komise (2018). K dosažení cílů, jež si EU vytyčila do roku 2030 v Paříži a k nimž patří mimo jiné snížení emisí skleníkových plynů o 40 %, budou každý rok zapotřebí další investice v přibližné výši 180 miliard EUR.

Fotografie z plenárního zasedání jsou k dispozici zde .

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-COLLECTIVE-RESPONSIBILITY-OVER-THE-TRAJECTORY-TOWARDS-2050-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-WEEK-FOR-WASTE-REDUCTION-REWARDS-ITS-BEST-ACTIONS-IMPLEMENTED-IN-2019.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
25.06.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/-EUROPEAN-WEEK-OF-WASTE-REDUCTION-AWARDS-CEREMONY-COMING-UP-25-JUNE-2020--.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

25. června 2020 budou slavnostně předána ocenění v rámci Evropského týdne snižování množství odpadu
25. června 2020 budou slavnostně předána ocenění v rámci Evropského týdne snižování množství odpadu
18.06.2020