Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Vodítkem pro evropské oživení by měly být cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje do roku 2030  

Chybějící jasné odkazy na cíle udržitelného rozvoje a nedostatečné zapojení měst a regionů do národních plánů pro oživení by mohly ohrozit schopnost překonat krizi způsobenou pandemií

Evropští místní a regionální představitelé vyzývají, aby byly cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje navráceny na přední místo agendy Evropské unie, a žádají orgány a členské státy EU, aby zajistily jejich provedení do roku 2030. Evropský výbor regionů (VR) ve stanovisku , které dnes přijal na svém plenárním zasedání, zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 ukázala význam udržitelného rozvoje a že cíle udržitelného rozvoje mohou přispět k posunu směrem ke konzistentní a ucelené vizi v rámci nástroje Next Generation EU . Nedávno vypracovaná studie VR však poukazuje na to, že v mnoha národních plánech pro oživení a odolnost chybí výslovný a transparentní odkaz na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Probíhající pandemie a její očekávané hospodářské, sociální a environmentální důsledky jasně ukazují, že je naléhavě nutné podporovat „lokalizaci“ cílů udržitelného rozvoje, aby bylo možné EU znovu budovat spravedlivějším způsobem a zabránit budoucím zdravotním krizím. Cíle udržitelného rozvoje by měly pomoci ekonomikám členských států zotavit se a v praxi uskutečnit digitální a ekologickou transformaci. Nedávno vypracovaná studie, kterou zadal VR , vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedostatečným zapojením regionů a měst do národních plánů pro oživení. V mnoha případech pak chybí jasný odkaz na cíle udržitelného rozvoje, čímž se snižuje možnost společného chápání plánů.

Ricardo Rio (PT/ELS), zpravodaj a starosta města Braga, řekl: „Cíle udržitelného rozvoje téměř zmizely z diskursu EU. Neexistuje žádná zastřešující strategie ani účinné začleňování cílů udržitelného rozvoje do vnitřní správy Evropské komise, či jejich koordinace. Je to o to víc šokující, že souběžně s tím stále narůstají závazky místních a regionálních orgánů v oblasti cílů udržitelného rozvoje. Předběžné výsledky našeho společného průzkumu, který jsme provedli s OECD, jasně ukazují, že místní a regionální orgány se velmi angažují v udržitelném oživení založeném na těchto cílech. 40 % respondentů je využívalo již před pandemií a nyní je začalo využívat i za účelem oživení, přičemž k oživení po pandemii COVID-19 je chce využít dalších 44 %, což je pro všechny tvůrce politik obrovská příležitost k tomu, abychom z této krize vyšli posíleni. Společně s OECD se o to budu na unijní úrovni aktivně zasazovat.“

Podle odhadu OECD nelze 65 % ze 169 dílčích cílů k uskutečnění 17 cílů udržitelného rozvoje splnit bez zapojení místních a regionálních orgánů nebo koordinace s nimi. Výsledky nového společného průzkumu VR-OECD navíc ukazují, že se 60 % místních a regionálních samospráv domnívá, že pandemie COVID-19 upevnila přesvědčení, že cíle udržitelného rozvoje mohou obohatit holistický přístup k oživení. VR proto s politováním konstatuje, že cíle udržitelného rozvoje se postupně vytratily z hlavního diskursu EU, při tvorbě politik EU na ně není tolik pamatováno a s tím slábne i naděje na jejich splnění do roku 2030.

Členové VR apelují na evropské vedoucí představitele, aby prosazovali ambiciózní a jednotnou domácí i zahraniční politiku a dali jasně najevo, že EU musí být co do plnění cílů udržitelného rozvoje na všech úrovních veřejné správy lídrem a mít zjevné prvenství. Ve stanovisku se poukazuje na to, že cíle udržitelného rozvoje by měly zajistit soudržný rámec pro všechny politiky EU a pomoci sladit priority všech programů financování. Provázání cílů OSN s hlavními evropskými iniciativami, například novou průmyslovou strategií, se však někdy zdá být chabé. VR kromě toho vyzývá Evropskou komisi k využití nadcházející strategie pro udržitelný růst na rok 2022 k opětovnému formálnímu zařazení cílů udržitelného rozvoje do evropského semestru, těsnějšímu provázání cílů udržitelného rozvoje a  Nástroje pro oživení a odolnost (jenž je základním kamenem nástroje Next Generation EU) a výslovnému potvrzení cílů udržitelného rozvoje jako způsobu, jímž EU hodlá formovat udržitelné oživení.

Místní a regionální představitelé žádají Evropskou komisi o obnovení mnohostranné platformy zaměřené na provádění cílů udržitelného rozvoje nebo zřízení jiné platformy pro účinný a systematicky rozvíjený dialog, která sdruží odborné poznatky nejrůznějších zúčastněných stran z veřejného i soukromého sektoru k Agendě 2030 a stane se pro Komisi přímým zdrojem podkladových informací.

Zpravodaj Ricardo Rio již v úterý ve svém projevu na Bruselském ekonomickém fóru 2021 , stěžejní každoroční hospodářské akci Evropské komise, jíž se jako řečníci zúčastnily rovněž její předsedkyně Ursula von der Leyen a německá kancléřka Angela Merkel, přednesl výzvu určenou předním tvůrcům politik EU.

Související informace:

VR a OECD v období od května do poloviny června 2021 společně provedly průzkum týkající se cílů udržitelného rozvoje jakožto rámce pro oživení po pandemii COVID-19 ve městech a regionech. Tento průzkum obsahoval reakce od 86 obcí, regionů a subjektů na prostřední úrovni veřejné správy z 24 zemí EU a z několika dalších zemí OECD i mimo ni. Předběžná zjištění byla představena v úterý v rámci čtvrtého ročníku kulatého stolu o úloze měst a regionů při provádění cílů udržitelného rozvoje , což je dvoudenní on-line akce zaměřená na cíle udržitelného rozvoje jakožto rámce pro dlouhodobé strategie oživení po pandemii COVID-19 ve městech a regionech. Dokument je k dispozici na tomto odkazu .

VR přijal první stanovisko k tomuto tématu v roce 2019: Cíle udržitelného rozvoje: základ dlouhodobé strategie EU pro udržitelnou Evropu do roku 2030 , zpravodaj: Arnoldas Abramavičius (LT/ELS), člen rady venkovské obce Zarasai.

Evropská komise zveřejnila v listopadu 2020 pracovní dokument útvarů Komise s názvem „ Delivering on the UN's Sustainable Development Goals – a comprehensive approach “ (Plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje – komplexní přístup).

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023