Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé z Ukrajiny a EU společnými silami zajistí tisícům dětí letní tábory  

Předseda Asociace ukrajinských měst a starosta Kyjeva Vitalij Kličko zahájil ve spolupráci s předsedou Evropského výboru regionů Apostolosem Tzitzikostasem rozsáhlou iniciativu zaměřenou na organizaci letních táborů pro ukrajinské děti v evropských městech a vesnicích.

Evropští starostové a vedoucí představitelé regionů ve spolupráci se svými ukrajinskými kolegy zajistí cestu a pobyt dětem z ukrajinských lokalit nejvíce postižených válkou. Projekt byl představen na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR), shromáždění zastupujícího místní a regionální orgány v EU.

Tato iniciativa je určena dětem a mládeži ve věku základní a střední školy (od 6 do 17 let) a pečujícím osobám, které je doprovázejí (1 dospělý na 10 dětí). Děti budou mít příležitost pobýt se svými vrstevníky a dostane se jim cílené psychologické podpory. Pobyt napomůže stabilizaci jejich emočního stavu a odvedení pozornosti od traumatizujících zkušeností.

Jsme vděčni za to, že naši evropští přátelé k sobě zvou ukrajinské děti zasažené válkou. Zkušenosti, které děti získají v letních táborech EU, a emoce, které si odtamtud odnesou, jim umožní pocítit, že je Ukrajina součástí Evropy. Evropa nás očekává a my, Ukrajinci, jsme v Evropě vítáni,“ uvedl Vitalij Kličko.

Tento projekt je pro nás konkrétní a zásadní prioritou. Členové VR z celé Unie už vyjádřili ochotu tyto děti přijmout a ve spolupráci s předními sdruženími územních celků se snaží informace o této iniciativě co nejvíce rozšířit mezi všemi místními a regionálními orgány v EU,“ prohlásil ApostolosTzitzikostas.

„Vzhledem k tomu, jak obrovská je tragédie, jíž se ocitáme tváří v tvář, nestačí zaměřit se na to, co již děláme – musíme přemýšlet, jak jinak ještě můžeme pomoci. A s ohledem na to plně podporuji návrh uspořádat ve spolupráci s Asociací ukrajinských měst letní dětské tábory. Mohu s radostí potvrdit, že Řím se do programu zapojí a přispěje svým dílem,“ konstatoval starosta Říma Roberto Gualtieri, který se zúčastnil rozpravy na plenárním zasedání VR.

Záměrem tohoto projektu je vytvořit prostor, v němž se budou děti cítit bezpečně a kde díky vyvážené každodenní rutině znovu naleznou pocit normality, což by jim mohlo pomoci obnovit důvěru v budoucnost. Venkovní sportovní a ozdravné aktivity jim pomohou zlepšit fyzické a duševní zdraví. Rozvojové kurzy rozšíří znalosti každého dítěte nebo mladého člověka a poskytnou jim zkušenost komunikace v cizím jazyce. Profesionální psychologická podpora by naopak měla být k dispozici v mateřském jazyce dětí.

Tábory budou trvat 4–5 týdnů nebo déle, podle možností místních organizátorů. Náklady na pobyt dětí v táboře, včetně cesty a aktivit v rámci tábora, bude hradit hostitelský místní či regionální orgán, přičemž zapojit se budou moci i místní soukromí partneři.

O administrativní záležitosti související s cestou a pobytem se postará Asociace ukrajinských měst v úzké spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a s evropskými přijímajícími orgány.

Asociace v současné době shromažďuje informace o tom, co jednotlivá města potřebují, a – ve spolupráci s Evropským výborem regionů – o nabídkách přicházejících od evropských partnerů.

Výbor naléhavě vyzval orgány EU, aby regionům a městům, které čelí uprchlické krizi, usnadnily přístup k financování ze strany EU, a navrhuje, aby byly stávající programy EU zmobilizovány s cílem podpořit subjekty, jež jsou v kontextu této iniciativy hostitelskými orgány, se zvláštním zaměřením na Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond.

Místní a regionální orgány, které budou mít zájem se do iniciativy zapojit, mohou kontaktovat informační a podpůrnou platformu s názvem Pomozme Ukrajině, a to na adrese: SupportUkraine@cor.europa.eu.

Kontakt:

Andrew Gardner – Evropský výbor regionů

andrew.gardner@cor.europa.eu

Tel.: +32 473 843 981

Teťana Kucenko – Asociace ukrajinských měst

t.kutsenko@auc.org.ua,

+380671619085

Julija Bandura – Asociace ukrajinských měst

y.bandura@auc.org.ua

+380979260479

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UKRAINE-SUMMER-CAMPS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UKRAINE-SUMMER-CAMPS.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UKRAINE-SUMMER-CAMPS.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WESTERN-BALKANS-EU'S-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-AND-FLAG-UP-PERSISTING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UKRAINE-SUMMER-CAMPS.ASPX

Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UKRAINE-SUMMER-CAMPS.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023