Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní představitelé z Ukrajiny a EU společnými silami zajistí tisícům dětí letní tábory  

Předseda Asociace ukrajinských měst a starosta Kyjeva Vitalij Kličko zahájil ve spolupráci s předsedou Evropského výboru regionů Apostolosem Tzitzikostasem rozsáhlou iniciativu zaměřenou na organizaci letních táborů pro ukrajinské děti v evropských městech a vesnicích.

Evropští starostové a vedoucí představitelé regionů ve spolupráci se svými ukrajinskými kolegy zajistí cestu a pobyt dětem z ukrajinských lokalit nejvíce postižených válkou. Projekt byl představen na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR), shromáždění zastupujícího místní a regionální orgány v EU.

Tato iniciativa je určena dětem a mládeži ve věku základní a střední školy (od 6 do 17 let) a pečujícím osobám, které je doprovázejí (1 dospělý na 10 dětí). Děti budou mít příležitost pobýt se svými vrstevníky a dostane se jim cílené psychologické podpory. Pobyt napomůže stabilizaci jejich emočního stavu a odvedení pozornosti od traumatizujících zkušeností.

Jsme vděčni za to, že naši evropští přátelé k sobě zvou ukrajinské děti zasažené válkou. Zkušenosti, které děti získají v letních táborech EU, a emoce, které si odtamtud odnesou, jim umožní pocítit, že je Ukrajina součástí Evropy. Evropa nás očekává a my, Ukrajinci, jsme v Evropě vítáni,“ uvedl Vitalij Kličko.

Tento projekt je pro nás konkrétní a zásadní prioritou. Členové VR z celé Unie už vyjádřili ochotu tyto děti přijmout a ve spolupráci s předními sdruženími územních celků se snaží informace o této iniciativě co nejvíce rozšířit mezi všemi místními a regionálními orgány v EU,“ prohlásil ApostolosTzitzikostas.

„Vzhledem k tomu, jak obrovská je tragédie, jíž se ocitáme tváří v tvář, nestačí zaměřit se na to, co již děláme – musíme přemýšlet, jak jinak ještě můžeme pomoci. A s ohledem na to plně podporuji návrh uspořádat ve spolupráci s Asociací ukrajinských měst letní dětské tábory. Mohu s radostí potvrdit, že Řím se do programu zapojí a přispěje svým dílem,“ konstatoval starosta Říma Roberto Gualtieri, který se zúčastnil rozpravy na plenárním zasedání VR.

Záměrem tohoto projektu je vytvořit prostor, v němž se budou děti cítit bezpečně a kde díky vyvážené každodenní rutině znovu naleznou pocit normality, což by jim mohlo pomoci obnovit důvěru v budoucnost. Venkovní sportovní a ozdravné aktivity jim pomohou zlepšit fyzické a duševní zdraví. Rozvojové kurzy rozšíří znalosti každého dítěte nebo mladého člověka a poskytnou jim zkušenost komunikace v cizím jazyce. Profesionální psychologická podpora by naopak měla být k dispozici v mateřském jazyce dětí.

Tábory budou trvat 4–5 týdnů nebo déle, podle možností místních organizátorů. Náklady na pobyt dětí v táboře, včetně cesty a aktivit v rámci tábora, bude hradit hostitelský místní či regionální orgán, přičemž zapojit se budou moci i místní soukromí partneři.

O administrativní záležitosti související s cestou a pobytem se postará Asociace ukrajinských měst v úzké spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a s evropskými přijímajícími orgány.

Asociace v současné době shromažďuje informace o tom, co jednotlivá města potřebují, a – ve spolupráci s Evropským výborem regionů – o nabídkách přicházejících od evropských partnerů.

Výbor naléhavě vyzval orgány EU, aby regionům a městům, které čelí uprchlické krizi, usnadnily přístup k financování ze strany EU, a navrhuje, aby byly stávající programy EU zmobilizovány s cílem podpořit subjekty, jež jsou v kontextu této iniciativy hostitelskými orgány, se zvláštním zaměřením na Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond.

Místní a regionální orgány, které budou mít zájem se do iniciativy zapojit, mohou kontaktovat informační a podpůrnou platformu s názvem Pomozme Ukrajině, a to na adrese: SupportUkraine@cor.europa.eu.

Kontakt:

Andrew Gardner – Evropský výbor regionů

andrew.gardner@cor.europa.eu

Tel.: +32 473 843 981

Teťana Kucenko – Asociace ukrajinských měst

t.kutsenko@auc.org.ua,

+380671619085

Julija Bandura – Asociace ukrajinských měst

y.bandura@auc.org.ua

+380979260479

Sdílet :