Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města EU si přejí silnější vazby s decentralizovanými správními orgány a místními samosprávami Spojeného království  

Evropský výbor regionů vyzývá k většímu uznání úlohy místních a regionálních orgánů v dohodě o obchodu a spolupráci.

Místopředseda Evropské komiseMaroš Šefčovičuvítal snahu Výboru regionů a jeho členů spolupracovat se Spojeným královstvím na místní a regionální úrovni, i když se tato spolupráce musí odehrávat v mezích takového brexitu, který si zvolila vláda Spojeného království.

Komisař Šefčovič, který dohlíží na provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, jež vstoupila v platnost v roce 2021, přednesl dne 27. dubna projev na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR). Členové Výboru poté přijali stanovisko, v němž vyzvali EU, aby v dohodě o obchodu a spolupráci řešila „územní rozměr“ prostřednictvím zapojení místních a regionálních orgánů do monitorování této dohody a aby byla kontaktní skupina VR-Spojené království uznána jako oficiální partner na nižší než celostátní úrovni pro kontakty mezi místními a regionálními samosprávami EU a Spojeného království. V těchto doporučeních rovněž požádali EU, aby byla navýšena částka 5,4 miliardy EUR, která již byla vyčleněna na podporu regionů, jež z důvodu vystoupení Spojeného království z EU nejvíce postihlo narušení obchodu.

Komisař Šefčovič k tomu uvedl: „Ačkoli Výbor nemá žádnou oficiální úlohu, pokud jde o mezinárodní dohody EU, Komise je vždy ochotna naslouchat názorům regionů. Těšíme se na to, že v rámci dalšího provádění dohody o obchodu a spolupráci budeme i nadále pravidelně komunikovat s kontaktní skupinou Výboru pro Spojené království, jak tomu bylo v uplynulých dvou letech. Již se snažíme podporovat občany a podniky, kterých se brexit nejvíce dotkl. Například iniciativa PEACE PLUS pomáhá financovat projekty v Severním Irsku a v příhraničních okresech, jejichž cílem je usmířit komunity a přispívat k míru. Dohromady se spolufinancováním ze strany Irska a Spojeného království budou finanční prostředky v rámci programu PEACE PLUS představovat více než 1 miliardu EUR.“

Apostolos Tzitzikostas(EL/ELS), předseda Evropského výboru regionů a guvernér regionu Střední Makedonie, uvedl: „Navzdory brexitu jsou vazby mezi EU a Spojeným královstvím stále silné, stejně jako touha zachovat a rozvíjet vztahy v oblastech společného zájmu, jako je řešení klimatické krize a lokalizace cílů udržitelného rozvoje. Evropské místní a regionální orgány si přejí tlumočit své názory v Radě partnerství EU–Spojené království. Jelikož chápeme a zároveň litujeme interní politické důvody, které způsobily, že Spojené království nezajistilo zastoupení místní demokracie ve Společné radě partnerství, vybízíme Evropskou komisi, aby tuto situaci napravila tím, že s pomocí Evropského výboru regionů uspořádá strukturovanou konzultaci s místními a regionálními orgány, kdykoliv se bude řešit určité téma s územním dopadem.“

Michael Murphy (IE/ELS), starosta distriktu města Clonmel, jenž je zároveň vedoucím irské delegace ve VR a zpravodajem stanoviska Posílení vztahů mezi EU a Spojeným královstvím na nižší než celostátní úrovni a zmírnění územního dopadu vystoupení Spojeného království z EU, prohlásil: „Brexit bude mít negativní dopad na územní spolupráci, v jejímž rámci byly v průběhu desetiletí nastoleny vynikající vztahy mezi městy a regiony Evropské unie a Spojeného království. Vyzýváme Evropskou komisi i vládu Spojeného království, aby v rámci dohody o obchodu a spolupráci uznaly kontaktní skupinu VR-Spojené království jako oficiálního partnera na nižší než celostátní úrovni. Jsme si vědomi toho, že města a regiony stále hledají nové způsoby, jak zachovat a rozvíjet vztahy, o čemž svědčí výměnné programy, dvoustranná spolupráce a sítě a sdružení EU. Tyto vztahy jsou nezbytné k řešení společných výzev, které přesahují hranice států, jako je kultura, udržitelné řízení moří a provádění cílů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Tuto neutuchající spolupráci velice vítáme.“

V rámci rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu bylo na pokrytí obchodních ztrát a napravení dopadu na přímořské pohraniční regiony a na rybolov vyčleněno 5,4 miliardy EUR. Ve stanovisku VR, které vypracoval Michael Murphy, se požaduje navýšení této rezervy, prodloužení období způsobilosti a posouzení dopadu na konkrétní odvětví a regiony. VR nechal nedávno vypracovat studii Nové obchodní a hospodářské vztahy mezi EU a Spojeným královstvím – dopad na regiony a města. Z jejích závěrů vyplývá, že dopady byly nestejnoměrné, avšak dotkly se téměř všech regionů alespoň v jednom ze specializovaných sektorů v EU ve vztahu ke Spojenému království.

Kontakt:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

Tel.: +32 473 843 981

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023