Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města EU si přejí silnější vazby s decentralizovanými správními orgány a místními samosprávami Spojeného království  

Evropský výbor regionů vyzývá k většímu uznání úlohy místních a regionálních orgánů v dohodě o obchodu a spolupráci.

Místopředseda Evropské komiseMaroš Šefčovičuvítal snahu Výboru regionů a jeho členů spolupracovat se Spojeným královstvím na místní a regionální úrovni, i když se tato spolupráce musí odehrávat v mezích takového brexitu, který si zvolila vláda Spojeného království.

Komisař Šefčovič, který dohlíží na provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, jež vstoupila v platnost v roce 2021, přednesl dne 27. dubna projev na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR). Členové Výboru poté přijali stanovisko, v němž vyzvali EU, aby v dohodě o obchodu a spolupráci řešila „územní rozměr“ prostřednictvím zapojení místních a regionálních orgánů do monitorování této dohody a aby byla kontaktní skupina VR-Spojené království uznána jako oficiální partner na nižší než celostátní úrovni pro kontakty mezi místními a regionálními samosprávami EU a Spojeného království. V těchto doporučeních rovněž požádali EU, aby byla navýšena částka 5,4 miliardy EUR, která již byla vyčleněna na podporu regionů, jež z důvodu vystoupení Spojeného království z EU nejvíce postihlo narušení obchodu.

Komisař Šefčovič k tomu uvedl: „Ačkoli Výbor nemá žádnou oficiální úlohu, pokud jde o mezinárodní dohody EU, Komise je vždy ochotna naslouchat názorům regionů. Těšíme se na to, že v rámci dalšího provádění dohody o obchodu a spolupráci budeme i nadále pravidelně komunikovat s kontaktní skupinou Výboru pro Spojené království, jak tomu bylo v uplynulých dvou letech. Již se snažíme podporovat občany a podniky, kterých se brexit nejvíce dotkl. Například iniciativa PEACE PLUS pomáhá financovat projekty v Severním Irsku a v příhraničních okresech, jejichž cílem je usmířit komunity a přispívat k míru. Dohromady se spolufinancováním ze strany Irska a Spojeného království budou finanční prostředky v rámci programu PEACE PLUS představovat více než 1 miliardu EUR.“

Apostolos Tzitzikostas(EL/ELS), předseda Evropského výboru regionů a guvernér regionu Střední Makedonie, uvedl: „Navzdory brexitu jsou vazby mezi EU a Spojeným královstvím stále silné, stejně jako touha zachovat a rozvíjet vztahy v oblastech společného zájmu, jako je řešení klimatické krize a lokalizace cílů udržitelného rozvoje. Evropské místní a regionální orgány si přejí tlumočit své názory v Radě partnerství EU–Spojené království. Jelikož chápeme a zároveň litujeme interní politické důvody, které způsobily, že Spojené království nezajistilo zastoupení místní demokracie ve Společné radě partnerství, vybízíme Evropskou komisi, aby tuto situaci napravila tím, že s pomocí Evropského výboru regionů uspořádá strukturovanou konzultaci s místními a regionálními orgány, kdykoliv se bude řešit určité téma s územním dopadem.“

Michael Murphy (IE/ELS), starosta distriktu města Clonmel, jenž je zároveň vedoucím irské delegace ve VR a zpravodajem stanoviska Posílení vztahů mezi EU a Spojeným královstvím na nižší než celostátní úrovni a zmírnění územního dopadu vystoupení Spojeného království z EU, prohlásil: „Brexit bude mít negativní dopad na územní spolupráci, v jejímž rámci byly v průběhu desetiletí nastoleny vynikající vztahy mezi městy a regiony Evropské unie a Spojeného království. Vyzýváme Evropskou komisi i vládu Spojeného království, aby v rámci dohody o obchodu a spolupráci uznaly kontaktní skupinu VR-Spojené království jako oficiálního partnera na nižší než celostátní úrovni. Jsme si vědomi toho, že města a regiony stále hledají nové způsoby, jak zachovat a rozvíjet vztahy, o čemž svědčí výměnné programy, dvoustranná spolupráce a sítě a sdružení EU. Tyto vztahy jsou nezbytné k řešení společných výzev, které přesahují hranice států, jako je kultura, udržitelné řízení moří a provádění cílů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Tuto neutuchající spolupráci velice vítáme.“

V rámci rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu bylo na pokrytí obchodních ztrát a napravení dopadu na přímořské pohraniční regiony a na rybolov vyčleněno 5,4 miliardy EUR. Ve stanovisku VR, které vypracoval Michael Murphy, se požaduje navýšení této rezervy, prodloužení období způsobilosti a posouzení dopadu na konkrétní odvětví a regiony. VR nechal nedávno vypracovat studii Nové obchodní a hospodářské vztahy mezi EU a Spojeným královstvím – dopad na regiony a města. Z jejích závěrů vyplývá, že dopady byly nestejnoměrné, avšak dotkly se téměř všech regionů alespoň v jednom ze specializovaných sektorů v EU ve vztahu ke Spojenému království.

Kontakt:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

Tel.: +32 473 843 981

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Návrhy EU poskytnou vítanou vzpruhu legální migraci
Návrhy EU poskytnou vítanou vzpruhu legální migraci
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/7TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
20.07.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MIGRATION-GREECE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Migration is European issue "par excellence"
Migration is European issue "par excellence"
28.06.2022