Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský výbor regionů, Evropská komise a Evropský parlament spojily své síly, aby prostřednictvím projektů, které organizují zastupitelé odpovědní za unijní záležitosti, přiblížily Evropu občanům  

Společné prohlášení: místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro demokracii a demografii Dubravka Šuica, předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas a poslanec EP a iniciátor pilotního projektu BELC Domènec Ruiz Devesa .

Vítáme výsledek Konference o budoucnosti Evropy, a zejména výzvy k vytvoření systému místních zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti jako prostředku, jak přiblížit Evropu občanům v jejích regionech, městech a vesnicích a jak zlepšit evropskou demokracii.

Evropská komise, Evropský výbor regionů a Evropský parlament usilují v úzké spolupráci o společný cíl, jímž je zapojení místních volených zástupců do komunikace o otázkách EU v místě jejich působnosti. V této souvislosti navrhl Evropský parlament projekt Budování Evropy ve spolupráci s místními zastupiteli (BELC), který bude provádět Evropská komise. Tento projekt doplňuje Evropskou síť regionálních a místních zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti, kterou v roce 2021 vytvořil VR a která aktivně přispívá k jeho činnosti pořádáním akcí souvisejících s EU v rámci místních a regionálních zastupitelstev a organizováním místních diskusí s občany.

Dnes, u příležitosti zahájení výzvy k podávání přihlášek do iniciativy BELC, jsme se dohodli na vzájemné spolupráci, abychom zajistili, že tyto iniciativy budou probíhat zcela hladce a prostřednictvím koordinovaného postupu na úrovni EU. Výbor zajistí, že jeho síť zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti bude o této výzvě informována. Zahrne účastníky pilotního projektu do svého specializovaného programu tematických informačních schůzek a online akcí. Komise ke svým odpovědím adresovaným příjemcům připojí i materiály přijaté jménem regionálních a místních orgánů. Jako členové sítě BELC a/nebo sítě VR budou mít místní volení zástupci při svých komunikačních činnostech zaměřených na občany a místní sdělovací prostředky podporu v příslušném jazyce své země. Budou tak přispívat ke zvyšování povědomí o EU.

Kontakt:

Pressecdr@cor.europa.eu

Sdílet: