Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský výbor regionů, Evropská komise a Evropský parlament spojily své síly, aby prostřednictvím projektů, které organizují zastupitelé odpovědní za unijní záležitosti, přiblížily Evropu občanům  

Společné prohlášení: místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro demokracii a demografii Dubravka Šuica, předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas a poslanec EP a iniciátor pilotního projektu BELC Domènec Ruiz Devesa .

Vítáme výsledek Konference o budoucnosti Evropy, a zejména výzvy k vytvoření systému místních zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti jako prostředku, jak přiblížit Evropu občanům v jejích regionech, městech a vesnicích a jak zlepšit evropskou demokracii.

Evropská komise, Evropský výbor regionů a Evropský parlament usilují v úzké spolupráci o společný cíl, jímž je zapojení místních volených zástupců do komunikace o otázkách EU v místě jejich působnosti. V této souvislosti navrhl Evropský parlament projekt Budování Evropy ve spolupráci s místními zastupiteli (BELC), který bude provádět Evropská komise. Tento projekt doplňuje Evropskou síť regionálních a místních zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti, kterou v roce 2021 vytvořil VR a která aktivně přispívá k jeho činnosti pořádáním akcí souvisejících s EU v rámci místních a regionálních zastupitelstev a organizováním místních diskusí s občany.

Dnes, u příležitosti zahájení výzvy k podávání přihlášek do iniciativy BELC, jsme se dohodli na vzájemné spolupráci, abychom zajistili, že tyto iniciativy budou probíhat zcela hladce a prostřednictvím koordinovaného postupu na úrovni EU. Výbor zajistí, že jeho síť zastupitelů odpovědných za unijní záležitosti bude o této výzvě informována. Zahrne účastníky pilotního projektu do svého specializovaného programu tematických informačních schůzek a online akcí. Komise ke svým odpovědím adresovaným příjemcům připojí i materiály přijaté jménem regionálních a místních orgánů. Jako členové sítě BELC a/nebo sítě VR budou mít místní volení zástupci při svých komunikačních činnostech zaměřených na občany a místní sdělovací prostředky podporu v příslušném jazyce své země. Budou tak přispívat ke zvyšování povědomí o EU.

Kontakt:

Pressecdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Evropský výbor regionů a Evropské fórum mládeže spojily síly na podporu zapojení mládeže do rozhodování
Evropský výbor regionů a Evropské fórum mládeže spojily síly na podporu zapojení mládeže do rozhodování
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

15th NAT commssion: Bioeconomy debate
15th NAT commssion: Bioeconomy debate
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-MEETING-17112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

European democracy at the crossroads: local and regional leaders see moral obligation to progress on place-based citizens' participation
European democracy at the crossroads: local and regional leaders see moral obligation to progress on place-based citizens' participation
18.11.2022