Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Konference COP25 a Zelená dohoda pro Evropu – zapojení měst a regionů EU  

Evropský výbor regionů (VR) se zájmem očekává summit o klimatu COP25 v Madridu jako příležitost k tomu, aby byla formálně uznána klíčová úloha měst a regionů EU ve strategickém řízení v oblasti klimatu a zajištěno jejich odpovídající zapojení do snižování emisí skleníkových plynů. Delegaci VR v Madridu povede jeho první místopředseda Markku Markkula a předsedové komise ENVE Cor Lamers (ELS/NL) a Jean-Noël Verfaillie (RE/FR). Členové Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) VR rovněž uvedli, že místní a regionální úroveň je klíčem k úspěchu Zelené dohody pro Evropu.

Během diskuse na vysoké úrovni s poslankyní EP Marií Toussaint (FR, Zelení/ESA), spolupředsedou Mezinárodního panelu OSN pro zdroje Janezem Potočnikem a novým vedoucím kabinetu komisaře Franse Timmermanse Diederikem Samsomem si členové komise ENVE vyměnili názory na to, jak by Zelená dohoda pro Evropu, navržená nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen, měla být prováděna v partnerství s místními a regionálními orgány. VR přijme na příštím plenárním zasedání, které se bude konat ve dnech 4. a 5. prosince, usnesení o Zelené dohodě pro Evropu. VR rovněž pozval do Bruselu delegaci mladých zvolených politiků z celé EU, aby se poučili a vyměnili si názory na to, jak urychlit opatření v oblasti klimatu na místní úrovni.

„Velmi vítáme Zelenou dohodu pro Evropu, prostřednictvím níž se udržitelnost poprvé stane ústředním tématem veškerých politik EU. Dohoda musí vycházet z místního přístupu, aby se zajistilo, že problémy, s nimiž se naše města a regiony potýkají, budou řešeny pomocí správných nástrojů, zdrojů a financí. Vzhledem k našim pravomocem a blízkému vztahu s občany jsme odhodláni utvářet politiky v rámci Zelené dohody a uvést je do praxe v zájmu naší planety a našich lidí,“ prohlásil předseda komise ENVE Cor Lamers .

Summit COP25, který byl přesunut ze Santiaga de Chile do Madridu, se uskuteční ve dnech 2. až 13. prosince 2019. VR budou v Madridu zastupovat první místopředseda VR Markku Markkula (ELS/FI), předseda komise ENVE Cor Lamers (ELS/NL, starosta města Schiedam), místopředseda komise ENVE Jean-Noël Verfaillie (RE/FR, člen rady departementu Nord), Benedetta Brighenti (SES/IT, členka zastupitelstva obce Castelnuovo Rangone), Andries Gryffroy (EA/BE, poslanec Vlámského parlamentu) a Tjisse Stelpstra (EKR/NL, člen výkonné rady provincie Drenthe). Složení delegace bylo oznámeno na schůzi komise ENVE dne 21. listopadu, kdy Jacob Werksman , hlavní vyjednavač EU pro klima na COP25 UNFCCC v Madridu, přítomné seznámil se stavem jednání mezi smluvními stranami Pařížské dohody.

Předseda ENVE Cor Lamers prohlásil: „Naléhavá situace v oblasti klimatu a potřeba urychleně dekarbonizovat hospodářství se staly klíčovými tématy politických agend po celém světě. Omezení globálního oteplování na 1,5 °C nad úroveň před průmyslovou revolucí vyžaduje okamžité kroky a rozsáhlý přechod k udržitelnému energetickému systému s nízkými emisemi ve všech odvětvích. K tomu je nutný zcela nový přístup. Má-li být dosaženo cílů udržitelného rozvoje, cílů Pařížské dohody i cílů v oblasti biologické rozmanitosti, je třeba najít integrovaná řešení a navázat úzkou spolupráci na všech úrovních veřejné správy a občanské společnosti. Města a regiony se zavázaly k ambiciózním cílům v oblasti klimatu a přejímají odpovědnost za snižování emisí skleníkových plynů například prostřednictvím iniciativy Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky.“

Během samostatné slavnostní události, která se konala během čtvrteční schůze komise ENVE, bylo oznámeno, že ocenění „Transformative Action Award“ za rok 2019 získalo portugalské město Lousada. Odborná porota zvolila jeho iniciativu s názvem „Integrovaným vzděláváním k udržitelnosti“ pro její potenciál v oblasti sociokulturní, socioekonomické a technologické transformace místního společenství. Evropskou cenu za udržitelnost společně organizují ICLEI, autonomní oblast Baskicko a město Aalborg (Dánsko) a podporuje ji VR a Evropská investiční banka (EIB).

Komise ENVE dále projednala návrh stanoviska Směrem k udržitelným čtvrtím a malým komunitám: politika v oblasti životního prostředí na nižší než obecní úrovni (zpravodaj: Gaetano Armao (IT/ELS), místopředseda a člen rady regionu Sicílie odpovědný za hospodářské záležitosti), který byl jednomyslně schválen a bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání v únoru 2020.

Další informace:

Politická prohlášení VR týkající se COP25 vycházejí z těchto stanovisek z roku 2019:

Čistá planeta pro všechny – evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky , zpravodaj: Michele Emiliano (IT/SES);

Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030: opatření v návaznosti na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, ekologickou transformaci a Pařížskou dohodu o změně klimatu , zpravodajka: Sirpa Hertell (FI/ELS);

Provádění Pařížské dohody prostřednictvím inovativní a udržitelné transformace energetiky na regionální a místní úrovni , zpravodaj: Witold Stępień (PL/ELS);

Provádění balíčku předpisů týkajících se čisté energie: Vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu jako nástroj přístupu místní a územní správy ke klimatu a aktivní a pasivní energetice , zpravodaj: József Ribányi (HU/ELS);

Víceúrovňová správa a meziodvětvová spolupráce v zájmu odstranění energetické chudoby , zpravodajka: Kata Tüttő (HU/SES);

Inteligentní města: nové výzvy pro spravedlivý přechod ke klimatické neutralitě – jak naplňovat cíle udržitelného rozvoje v reálném životě , zpravodaj: Andries Gryffroy (BE/EA);

Pakt starostů a primátorů po roce 2020 , zpravodajka Benedetta Brighenti (IT/SES) – bude přijato na prosincovém plenárním zasedání;

Politická prohlášení Andrewa Coopera (UK/EA) ze stanoviska určeného pro konferenci COP24 v Katovicích jsou stále platná, zejména po závěrech z Katovic, v nichž byly strany vyzvány, aby zvážily výsledky, vstupy a výstupy dialogu „Talanoa“.

Listopadová schůze komise ENVE byla její poslední schůzí během stávajícího mandátu VR. Přečtěte si zprávu na konci funkčního období .

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023