Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
„Je načase, aby se EU přiblížila svým občanům“ – posílení úlohy místních a regionálních orgánů může pomoci obnovit důvěru v EU  

V kontextu brutálního napadení Ukrajiny jsme si opět uvědomili, že 27 členských států EU i přes jejich rozdílnost úzce pojí snaha žít v míru a demokracii, být vůči sobě navzájem solidární a respektovat společné základní hodnoty. Důvěra v EU se však udržuje na nízké úrovni – po oznámení výsledků nedávných francouzských prezidentských voleb jsme si sice vydechli, ale rozhodně není z čeho se radovat, protože 41 % voličů hlasovalo pro extrémní pravici. Dnes, u příležitosti oslav Dne Evropy, nadešel čas, abychom se po roce diskusí v rámci Konference o budoucnosti Evropy upřímně zamysleli nad tím, jakým způsobem je třeba zreformovat EU, aby fungovala účinněji, dokázala lépe reagovat a měla blíže ke svým občanům.
Během pandemie a také při poskytování humanitární pomoci v reakci na válku na Ukrajině se jasně ukázalo, že v dobách krize se EU neobejde bez svých regionů, měst a vesnic. Stateční ukrajinští starostové zůstali po boku svých občanů. Polské, rumunské a maďarské příhraniční regiony poskytují pomoc a útočiště velké většině ukrajinských uprchlíků, jejichž počet již přesáhl 5 milionů. Města a regiony v celé Evropské unii organizují sbírky potravin, léků a prostředků první pomoci a dodávají je na Ukrajinu.
Místní a regionální orgány v EU pomáhají milionům ukrajinských uprchlíků i jiným způsobem, například tím, že je začleňují na trh práce a poskytují jim bydlení a možnost vzdělávat se a další sociální služby. EU těmto orgánům velice rychle podala pomocnou ruku, když jim umožnila, aby k řešení této nové krize využily nevyčerpané finanční prostředky EU. Evropská komise podporuje regiony, které se ujímají uprchlíků, prostřednictvím politiky soudržnosti EU, tj. regionálních fondů. Potřeba soudržnosti jakožto investice a hodnoty nikdy nebyla markantnější.
Válka na Ukrajině rovněž vážně ohrožuje energetickou bezpečnost EU – roste míra energetické chudoby, kterou již trpí více než 30 milionů Evropanů. Rozhodnutí kupovat v zájmu zachování stability i nadále ruský plyn a ruskou ropu se ukázalo být nesprávné. Vzhledem k tomu, že občané, a zejména mladí lidé, mají obavy z klimatické krize, nepřipadá návrat k fosilním palivům vůbec v úvahu. EU musí urychlit svůj přechod na uhlíkově neutrální hospodářství. Místní a regionální orgány hrají důležitou roli při decentralizaci výroby energie, podpoře investic do čisté energie a financování renovace budov.
Průzkumy veřejného mínění již více než deset let dokazují, že místní a regionální úroveň správy požívá největší důvěry. Vysvětlení je prosté – místní orgány jsou součástí každodenního života občanů, naslouchají jim a uspokojují jejich potřeby a přání. Zvolení představitelé obcí a regionů mimoto prakticky provádějí 70 % unijních právních předpisů. Jejich stěžejní role však není náležitě zohledněna při tvorbě těchto předpisů na úrovni EU.
Je načase posílit tuto klíčovou úlohu prostřednictvím Evropského výboru regionů, který by neměl mít jen poradní slovo, ale měl by být povinně zapojován v oblastech, které mají zřetelný územní rozměr. Zvýší se tím kvalita předpisů a také demokratická legitimita EU. 1,2 milionu místních a regionálních představitelů tak bude moci lépe překlenovat propast mezi EU a jejími občany.
Celý rok jsme vedeni dobrými úmysly pořádali v rámci Konference o budoucnosti Evropy řadu diskusí. Vyšlo při tom najevo, že si občané přejí větší transparentnost, udržitelnost a bezpečnost a lepší začlenění. Institucionální debata sice probíhala v Bruselu a ve Štrasburku, v průběhu konference se však upevnilo přesvědčení, že zvolení místní a regionální představitelé tvoří nezbytný spojovací článek mezi občany, národními vládami a Evropou. Má-li evropská demokracie přetrvat, musíme ihned začít jednat a konat mimo hlavní města členských států i samotné EU, aby mohli svůj názor vyjádřit i skeptikové a ti, kdo se cítí být stranou pozornosti.
Během Konference o budoucnosti Evropy se rovněž ukázalo, že celou řadu věcí lze zlepšit v rámci stávajících Smluv EU. Článek 20 Smlouvy o fungování Evropské unie například stanoví, že „Občané Unie mají [...] právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu“. Vzhledem k tomu, že provádění celých 70 % právních předpisů EU je v rukou místních a regionálních orgánů, nabízejí stovky komunálních a krajských voleb způsob, jak řešit evropské otázky. Toto právo je sice ve Smlouvách zakotveno již dlouho, orgány EU však zatím do toho, aby si získaly důvěru obyčejných lidí, moc neinvestovaly. Být občanem EU s sebou přináší nejen práva, ale i povinnosti. A jedním z těchto práv je i právo volit a být volen. Zmíněné ustanovení Smlouvy proto představuje dosud nevyužitou příležitost a občané mají důvod očekávat, že se na ni EU více zaměří, a to zejména v období mezi jednotlivými volbami do Evropského parlamentu. Nechceme-li, aby extremisté a populisté získali ještě větší vliv, musíme se tím zabývat již dnes.
Pokud jde o zásadní otázky, jako je zdraví, obrana nebo zefektivnění rozhodovacího procesu EU, měli bychom otevřeně připustit, že je možné Smlouvy změnit. Návrh na vytvoření nového Konventu o budoucnosti Evropy, s nímž přišel Evropský parlament, nabízí vítanou příležitost k tomu, aby opravdu došlo k radikální změně úlohy místních a regionálních orgánů a Evropského výboru regionů. Pokud však konference žádnou změnu nepřinese, pak bude vnímána jen jako další velké, leč prázdné gesto Bruselu, které nemá pro občany žádný přínos. Musí se inspirovat celou řadou návrhů na reformy, které na ní zazněly, jinak bude považována jen za další propagandistický nástroj postrádající skutečný smysl.

Evropa se musí transformovat a přiznat regionům a městům daleko významnější úlohu. V opačném případě může dojít k tomu, že si změnu vynutí občané ve volbách. Kroky, které EU podniká s cílem ochránit uprchlíky, vypořádat se s klimatickou krizí a oživit hospodářství po pandemii, ovlivní názory občanů ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024. Ty se pomalu blíží, a nadcházejících dvanáct měsíců tedy bude mít zcela zásadní význam. Bude nutné ujistit lidi v tom, že Evropská unie má pro ně, jejich život a jejich rodiny skutečný význam. Je skutečně načase, aby se EU přiblížila svým občanům.

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TIME-FOR-THE-EU-TO-BE-CLOSER-TO-ITS-PEOPLE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TIME-FOR-THE-EU-TO-BE-CLOSER-TO-ITS-PEOPLE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TIME-FOR-THE-EU-TO-BE-CLOSER-TO-ITS-PEOPLE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TIME-FOR-THE-EU-TO-BE-CLOSER-TO-ITS-PEOPLE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/TIME-FOR-THE-EU-TO-BE-CLOSER-TO-ITS-PEOPLE.ASPX

Staňte se členy Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů (#EUCouncillors)
Staňte se členy Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů (#EUCouncillors)
19.09.2023