Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
V Zelené dohodě pro Evropu jsou formulovány nové priority měst a regionů  
Vzhledem k tomu, že globální oteplování prohlubuje problémy v oblasti klimatu, musí se nově ustanovená komise ENVE zaměřit na příležitosti, které přináší Zelená dohoda pro Evropu

Starosta Sevilly Juan Espadas (ES/SES) dne 27. února předsedal první schůzi Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) v Evropském výboru regionů (VR), jejíž je předsedou. Zelená dohoda pro Evropu je hlavní prioritou nového funkčního období. Příští stanoviska komise ENVE budou věnována mj. problematice vody, čistého ovzduší, vodíku a biologické rozmanitosti. Byli jmenováni noví zpravodajové pro spisy Evropský právní rámec pro klima, Evropský klimatický pakt a Nový akční plán pro oběhové hospodářství.

Druhá schůze komise ENVE byla zahájena diskusí o Zelené dohodě pro Evropu. Předseda komise ENVE a starosta Sevilly Juan Espadas (ES/SES) prohlásil: „Zelená dohoda pro Evropu je obrovskou výzvou, ale také velkou příležitostí, kterou nesmíme propást. Musíme posílit naše spojenectví s Evropským parlamentem, aby byl při legislativních a politických reformách, které nás čekají, více slyšet hlas měst a regionů. Musíme aktivně usilovat o to, aby byla Zelená dohoda pro Evropu pro naše občany konkrétním přínosem, pokud jde o nová pracovní místa, vyšší kvalitu ovzduší, cenově dostupnou energii a řešení v oblasti čisté mobility pro všechny. Jakožto místní a regionální zástupci musíme zajistit, aby byla ekologická transformace změnou, jíž my všichni získáme. A k tomu se musíme zavázat.“

Poslanec Evropského parlamentu Pierre Larrouturou poukázal na nutnost „znásobit dostupné finanční prostředky, neboť to je jediná cesta k úspěchu transformace, o niž Zelená dohoda pro Evropu usiluje“ . Hlavní zpravodaj Evropského parlamentu k problematice rozpočtu na rok 2021 doporučil stanovit pravidla pro transparentnost, aby se zaručilo, že banky a pojišťovny postupně přestanou financovat investice do fosilních paliv. „Můžeme to udělat, ale musíme určit jasný časový rámec, a to nyní.“

Zpravodaj stanoviska VR Fond pro spravedlivou transformaci Vojko Obersnel (HR/SES) připomněl, že „pokud je EU skutečně odhodlána dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, pak potřebujeme odpovídající financování, které nesmí být na úkor politiky soudržnosti. V době rostoucího populismu nemůžeme připustit, aby Fond pro spravedlivou transformaci stál proti Evropskému sociálnímu fondu. Občanům nevysvětlíme, že v jednom regionu musíme zredukovat programy zaměřené na trh práce, abychom mohli podpořit ekologickou transformaci v jiném regionu. Proto pro tento nový fond potřebujeme dodatečné finanční prostředky. A to je výzva, která podrobí důvěryhodnost EU zkoušce.“ Stanovisko zpravodaje Vojka Obersnela má být přijato na příštím plenárním zasedání ve dnech 25. a 26. března 2020.

Členové diskutovali o těchto vypracovávaných stanoviscích:

Vodík : Plán pro čistý vodík – příspěvek místních a regionálních orgánů ke klimaticky neutrální Evropě , zpravodajka: Birgit Honé (DE/SES). „Nutně potřebujeme evropskou strategii v oblasti zeleného vodíku a rámec EU, který podpoří budování silného hospodářství založeného na využívání vodíku. Tento zdroj energie nabízí velké příležitosti k inovacím a k tvorbě hodnot a pracovních míst v řadě regionů EU a je jedením z klíčových prvků k dosažení cílů, které jsou vytyčeny v Zelené dohodě pro Evropu a které spočívají v dekarbonizaci a klimatické neutralitě,“ uvedla ministryně pro spolkové a evropské záležitosti a regionální rozvoj spolkové země Dolní Sasko. Stanovisko má být přijato na plenárním zasedání ve dnech 13. a 14. května 2020.

Voda : stanovisko Kontrola účelnosti rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodních , zpravodaj: Piotr Całbecki (PL/ELS). „Musíme využívat inovativní nástroje v oblasti hospodaření s vodou, které se budou opírat o výzkum, interdisciplinární vědy a řešení inspirovaná přírodou. Cílem tohoto stanoviska je předložit konkrétní návrhy na zlepšení a zjednodušení právních předpisů a současné zpřísnění norem kvality vody v našich regionech,“ uvedl maršálek Kujavsko-pomořského vojvodství. Stanovisko bude přijato na plenárním zasedání ve dnech 13. a 14. května 2020.

Čisté ovzduší : „Špatná kvalita ovzduší je příčinou předčasných úmrtí a chronických respiračních problémů, zrychluje úbytek biologické rozmanitosti a má negativní dopad na kulturní dědictví. Zlepšení kvality ovzduší pro naše občany můžeme skutečně ovlivnit pouze tím, že budeme uskutečňovat místní a regionální iniciativy a provádět inovativní projekty podporované z fondů EU,“ prohlásil János Ádám Karácsony (HU/ELS), radní obce Tahitótfalu a zpravodaj stanoviska Budoucnost politiky EU v oblasti čistého ovzduší v rámci cíle nulového znečištění . Přijetí stanoviska je plánováno na plenárním zasedání ve dnech 1. a 2. července 2020.

Biologická rozmanitost : „Nesmírná a úžasná biologická rozmanitost naší planety je ohrožena. Musíme okamžitě přijmout kroky k ochraně a obnovení našich ekosystémů a biologické rozmanitosti na všech úrovních, od úrovně místní až po celosvětovou. Má-li být nová strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti úspěšná, musí se města a regiony podílet na koncipování ambiciózních politických opatření, na odpovídajícím financování a na provádění,“ zdůraznil zpravodaj Roby Biwer (LU/SES), radní obce Bettembourg, během diskuse o stanovisku Biologicky rozmanitá města a regiony po roce 2020 v rámci 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti a budoucí strategie EU . Stanovisko bude přijato na plenárním zasedání ve dnech 13. a 14. května 2020.

Členové komise ENVE jmenovali následující zpravodaje:

Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/ELS), předseda vlády autonomní oblasti Andalusie, byl jmenován zpravodajem pro spis Evropský právní rámec pro klima, v němž bude zakotven cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Tjisse Stelpstra  (NL/EKR), člen výkonné rady provincie Drenthe, byl jmenován zpravodajem pro spis Nový akční plán pro oběhové hospodářství.

Rafał Kazimierz Trzaskowski (PL/ELS), starosta Varšavy, byl jmenován zpravodajem pro spis Evropský klimatický pakt.

Chcete-li získat přístup k dokumentům ze schůze, klikněte sem .

Kontakt: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470881037

Sdílet: