Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony považují udržitelnou mobilitu za klíč k úspěchu Zelené dohodě pro Evropu  

Dne 26. února se tento rok poprvé sešla Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Evropského výboru regionů (VR). Členové během schůze diskutovali o tom, jak mohou evropská regionální letiště a strategie udržitelné mobility v odvětví dopravy přispět k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu a k větší propojenosti mezi evropskými městy a uvnitř jednotlivých měst. Členové rovněž diskutovali o zkušenostech a poznatcích získaných během krize způsobené koronavirem.

Evropské regiony byly touto pandemií silně zasaženy, zejména v přeshraničních oblastech. Přeshraniční spolupráce mezi členskými státy byla v důsledku koronavirové krize někdy napjatá. Kvůli rostoucím omezením mobility v průběhu uplynulého roku si pandemie vybrala svou daň i v evropském odvětví dopravy, které se již tak rychle mění a přizpůsobuje v souvislosti s cíli EU v oblasti klimatu.

Isabelle Boudineau (FR/SES) , místopředsedkyně regionu Nová Akvitánie a předsedkyně komise COTER, uvedla: „Dnes jsme jednali o prvních krocích, které je třeba učinit, pokud chceme, aby naše systémy dopravy a mobility přispěly k úspěchu Zelené dohody pro Evropu. Jedná se o obtížné otázky, jako je např. přechod od silniční a letecké dopravy k udržitelnějším druhům dopravy. Musíme zajistit, aby tyto změny a těžká rozhodnutí, která jsou s nimi spojena, nepoškozovaly nejzranitelnější osoby. Nemůžeme jeden den vyjadřovat svou silnou podporu Zelené dohodě pro Evropu a o den později váhat, když je čas učinit obtížná rozhodnutí, která mají zásadní význam pro budoucnost našich dětí!“

Otázky projednané na schůzi komise COTER přispějí k úsilí Evropského výboru regionů zavést cíle Zelené dohody pro Evropu do všech politik EU. Dnes se diskutovalo o udržitelné mobilitě a letecké dopravě v zájmu dosažení cíle snížit do roku 2050 jejich negativní dopad na klima o 90 %.

Členové si vyměnili názory na dvě nadcházející stanoviska, která mají být přijata na plenárním zasedání VR v červnu/červenci:

Hlavním tématem stanoviska, které připravil zpravodaj Robert van Asten (NL/RE) , člen rady města Haag, je strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu , jež má představovat základ pro dosažení cílů ekologické a digitální transformace v rámci evropského dopravního systému.

Tématem stanoviska, které vypracoval zpravodaj Władysław Ortyl (PL/EKR) , maršálek Podkarpatského vojvodství, jsou výzvy a příležitosti regionálních letišť v Evropě.

Členové rovněž diskutovali o pokroku při provádění Zelené dohody na místní a regionální úrovni a o zapojení komise COTER do pracovní skupiny VR pro provádění Zelené dohody na místní úrovni . VR zřídil pracovní skupinu pro provádění Zelené dohody na místní úrovni , jejímž cílem je zajistit, aby města a regiony hrály v Zelené dohodě pro Evropu ústřední roli, jako součást priority VR „Budování odolných komunit“ . Cílem této iniciativy je zajistit, aby se jak strategie EU pro udržitelný růst, tak plány pro oživení po pandemii COVID-19 promítly do přímého financování měst a regionů a konkrétních projektů pro každé území. Za účelem inspirace a urychlení opatření byla v rámci iniciativy Provádění Zelené dohody na místní úrovni vytvořena on-line mapa s 200 osvědčenými postupy.

Projednáno bylo také předběžné stanovisko Zkušenosti a poznatky regionů a měst z krize COVID-19 , které vypracovala Joke Schauvliege (BE/ELS) , poslankyně Vlámského parlamentu. Cílem je zdůraznit klíčovou úlohu místních a regionálních orgánů při reakci na krizi. Účelem stanoviska je poskytnout orgánům EU doporučení v zájmu usnadnění úspěšného oživení a posílení odolnosti EU vůči budoucím krizím, a to na základě faktů z místní a regionální úrovně.

Zkušenosti různých úrovní správy budou rovněž velmi důležité při přípravě dlouhodobé vize přeshraniční spolupráce. V rámci Evropské přeshraniční aliance občanů byla zahájena veřejná konzultace , jejímž cílem je zlepšit život občanů EU žijících v příhraničních regionech.

Kontakt:

Tobias Kolonko

Tel.: +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023