Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony považují udržitelnou mobilitu za klíč k úspěchu Zelené dohodě pro Evropu  

Dne 26. února se tento rok poprvé sešla Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Evropského výboru regionů (VR). Členové během schůze diskutovali o tom, jak mohou evropská regionální letiště a strategie udržitelné mobility v odvětví dopravy přispět k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu a k větší propojenosti mezi evropskými městy a uvnitř jednotlivých měst. Členové rovněž diskutovali o zkušenostech a poznatcích získaných během krize způsobené koronavirem.

Evropské regiony byly touto pandemií silně zasaženy, zejména v přeshraničních oblastech. Přeshraniční spolupráce mezi členskými státy byla v důsledku koronavirové krize někdy napjatá. Kvůli rostoucím omezením mobility v průběhu uplynulého roku si pandemie vybrala svou daň i v evropském odvětví dopravy, které se již tak rychle mění a přizpůsobuje v souvislosti s cíli EU v oblasti klimatu.

Isabelle Boudineau (FR/SES) , místopředsedkyně regionu Nová Akvitánie a předsedkyně komise COTER, uvedla: „Dnes jsme jednali o prvních krocích, které je třeba učinit, pokud chceme, aby naše systémy dopravy a mobility přispěly k úspěchu Zelené dohody pro Evropu. Jedná se o obtížné otázky, jako je např. přechod od silniční a letecké dopravy k udržitelnějším druhům dopravy. Musíme zajistit, aby tyto změny a těžká rozhodnutí, která jsou s nimi spojena, nepoškozovaly nejzranitelnější osoby. Nemůžeme jeden den vyjadřovat svou silnou podporu Zelené dohodě pro Evropu a o den později váhat, když je čas učinit obtížná rozhodnutí, která mají zásadní význam pro budoucnost našich dětí!“

Otázky projednané na schůzi komise COTER přispějí k úsilí Evropského výboru regionů zavést cíle Zelené dohody pro Evropu do všech politik EU. Dnes se diskutovalo o udržitelné mobilitě a letecké dopravě v zájmu dosažení cíle snížit do roku 2050 jejich negativní dopad na klima o 90 %.

Členové si vyměnili názory na dvě nadcházející stanoviska, která mají být přijata na plenárním zasedání VR v červnu/červenci:

Hlavním tématem stanoviska, které připravil zpravodaj Robert van Asten (NL/RE) , člen rady města Haag, je strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu , jež má představovat základ pro dosažení cílů ekologické a digitální transformace v rámci evropského dopravního systému.

Tématem stanoviska, které vypracoval zpravodaj Władysław Ortyl (PL/EKR) , maršálek Podkarpatského vojvodství, jsou výzvy a příležitosti regionálních letišť v Evropě.

Členové rovněž diskutovali o pokroku při provádění Zelené dohody na místní a regionální úrovni a o zapojení komise COTER do pracovní skupiny VR pro provádění Zelené dohody na místní úrovni . VR zřídil pracovní skupinu pro provádění Zelené dohody na místní úrovni , jejímž cílem je zajistit, aby města a regiony hrály v Zelené dohodě pro Evropu ústřední roli, jako součást priority VR „Budování odolných komunit“ . Cílem této iniciativy je zajistit, aby se jak strategie EU pro udržitelný růst, tak plány pro oživení po pandemii COVID-19 promítly do přímého financování měst a regionů a konkrétních projektů pro každé území. Za účelem inspirace a urychlení opatření byla v rámci iniciativy Provádění Zelené dohody na místní úrovni vytvořena on-line mapa s 200 osvědčenými postupy.

Projednáno bylo také předběžné stanovisko Zkušenosti a poznatky regionů a měst z krize COVID-19 , které vypracovala Joke Schauvliege (BE/ELS) , poslankyně Vlámského parlamentu. Cílem je zdůraznit klíčovou úlohu místních a regionálních orgánů při reakci na krizi. Účelem stanoviska je poskytnout orgánům EU doporučení v zájmu usnadnění úspěšného oživení a posílení odolnosti EU vůči budoucím krizím, a to na základě faktů z místní a regionální úrovně.

Zkušenosti různých úrovní správy budou rovněž velmi důležité při přípravě dlouhodobé vize přeshraniční spolupráce. V rámci Evropské přeshraniční aliance občanů byla zahájena veřejná konzultace , jejímž cílem je zlepšit život občanů EU žijících v příhraničních regionech.

Kontakt:

Tobias Kolonko

Tel.: +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023