Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony požadují, aby mohly hrát důležitou úlohu při správě uhlíkového zemědělství v EU, a zabránit tak riziku v oblasti potravinového zabezpečení  

Ukládání uhlíku do půdy a rostlin může být klíčovým nástrojem ke snížení emisí. Zpravodaj VR Loïg Chesnais-Girard však poukazuje na to, že do správy certifikace EU musí být zapojeny regiony. Díky tomu budou projekty uzpůsobeny místním potřebám a neohrozí potravinové zabezpečení v Evropě.

Místní a regionální orgány by měly být ústředním prvkem správy certifikace v oblasti uhlíkového zemědělství, a podpořit tak rozvoj projektů uzpůsobených místním potřebám, které budou v souladu s regionálními strategiemi zaměřenými na zemědělství a venkov. To je hlavní myšlenkou stanoviska „Regionální strategie pro přizpůsobení za účelem dosažení nízkouhlíkového zemědělství“, které vypracoval předseda rady regionu Bretaň Loïg Chesnais-Girard. Stanovisko bylo přijato na 153. plenárním zasedání VR jako reakce na návrh nařízení Evropské komise o certifikaci EU pro pohlcování uhlíku. Nový systém certifikace EU pro pohlcování uhlíku by měl zohledňovat celý zemědělský podnik, veškeré emise skleníkových plynů, a nikoli pouze CO2, a měl by mít silný sociální, environmentální a hospodářský rozměr. V opačném případě by mohlo být ohroženo zajišťování potravin v EU.

Regiony jsou přímo zapojeny do přípravy a provádění strategických plánů SZP v mnoha členských státech EU a přispívají k podpoře udržitelných postupů, které snižují emise skleníkových plynů v zemědělství. Místní a regionální orgány jsou rovněž odpovědné za provádění 70 % opatření souvisejících se zmírňováním změny klimatu a 90 % politik zaměřených na přizpůsobování se této změně. Vzhledem k závazku těchto orgánů působit na místní úrovni zpravodaj VR a předseda rady regionu Bretaň Loïg Chesnais-Girard (SES/Francie) ve svém stanovisku Regionální strategie pro přizpůsobení za účelem dosažení nízkouhlíkového zemědělství vyzývá k plnému zapojení těchto orgánů do diskuse o zavedení certifikace EU pro uhlíkové zemědělství.

Loïg Chesnais-Girarduvedl, že „prioritou zemědělství by mělo být i nadále zajišťování potravin evropským občanům. Návrh Evropské komise týkající se certifikace uhlíku by proto měl být zejména v odvětví zemědělství regulován a sladěn se společnou zemědělskou politikou. Z tohoto důvodu mají regiony nejlepší předpoklady pro to, sdružovat projekty a umožnit, aby bylo uhlíkové zemědělství přínosem především pro zemědělsko-potravinářské odvětví, a nikoli pro lakování nazeleno v jiných odvětvích, která dostatečně neusilují o snížení svých emisí skleníkových plynů.“

Zpravodaj místo přístupu založeného pouze na výsledcích navrhuje přístup, který by vycházel z uznávaných postupů pro zvýšení a udržení uhlíku v půdě a zároveň by přispíval k ochraně biologické rozmanitosti. Zemědělce je také třeba podporovat v celkovém snižování emisí skleníkových plynů, a nikoli se zaměřovat výhradně na uhlík.

Pokud jde o systém certifikace uhlíku v EU, ve stanovisku se poukazuje na to, že by měl být od začátku regulován, protože jinak by mohl vést k financializaci a zabírání půdy. Změny ve využívání půdy mohou mít rovněž dopad na celkovou produkci potravin v EU. Nový systém by neměl penalizovat nejmenší zemědělce ani ty, kteří již začali používat postupy pro snižování a skladování skleníkových plynů v praxi. Musí být soudržný, transparentní a bezpečný, aby bylo zajištěno, že úvěry poskytované v tomto odvětví budou spolehlivé. Rámec pro monitorování a hodnocení certifikace musí být spolehlivý a dostupný, aniž by způsoboval nepřiměřené administrativní a kontrolní náklady.

Další informace:

Evropská komise zveřejnila v prosinci 2021 sdělení o uhlíkových cyklech, po němž byl dne 30. listopadu 2022 zveřejněn návrh nařízení o certifikaci EU pro pohlcování uhlíku.VR vypracoval stanovisko z vlastní iniciativy Regionální strategie pro přizpůsobení za účelem dosažení nízkouhlíkového zemědělství, jehož zpravodajem je Loïg Chesnais-Girard. Evropský parlament pozmění návrh Evropské komise a bude o své zprávě hlasovat na zářijovém plenárním zasedání EP. Zpravodajkou Evropského parlamentu je Lidia Pereira (ELS/Portugalsko).

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023