Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Posílení dodávek kritických surovin v Evropě má zásadní význam pro Zelenou dohodu a pro odolnost klíčových průmyslových odvětví  

Akčním plánem pro kritické suroviny , který Evropská komise předložila v září 2020, se zabývá stanovisko , o němž budou místní a regionální představitelé jednat na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR) dne 18. března. Mnohá evropská klíčová průmyslová odvětví, zejména pak ta, jež používají technologie orientované do budoucnosti, jsou vysoce závislá na kritických surovinách, jež jsou z převážné části dováženy ze zemí mimo EU. Stanovisko, které vypracovala Isolde Ries (DE/SES), první místopředsedkyně zemského sněmu spolkové země Sársko, zdůrazňuje, že je třeba řešit nadměrnou odkázanost na země mimo EU. To lze učinit prostřednictvím využívání zdrojů v rámci oběhového hospodářství, zvýšení míry recyklace, posílení dodavatelských řetězců a rozsáhlejšího získávání surovin v Evropské unii. Stanovisko rovněž zdůrazňuje, že místní a regionální orgány musí hrát zásadní úlohu při zajišťování budoucích dodávek kritických surovin.

Evropská komise definuje suroviny jako kritické, pokud mají zásadní hospodářský význam a v případě, že v Evropské unii (EU) nelze zajistit spolehlivé a trvalé dodávky těchto surovin. Z celosvětového pohledu se v EU získává či produkuje méně než 5 % kritických surovin , zatímco na průmysl EU připadá asi 20 % celosvětové spotřeby těchto surovin. Bezpečné a spolehlivé dodávky kritických surovin mají zásadní význam pro klíčová evropská průmyslová odvětví, jako je automobilový průmysl, ocelářství a zdravotnictví, která zaměstnávají miliony evropských občanů. EU závisí zvlášť silně na dovozu kritických surovin, jež představují klíčové komponenty technologií orientovaných do budoucnosti. Týká se to například baterií nebo obnovitelných zdrojů energie, jež napomáhají uskutečnění ekologické transformace v Evropě. Poptávka po těchto zdrojích bude i v nadcházejících desetiletích nadále prudce narůstat.

První místopředsedkyně zemského sněmu spolkové země Sársko a zpravodajka tohoto stanoviska Isolde Ries (DE/SES) uvedla: „ Moderní ekonomiky s dlouhými hodnotovými řetězci nemohou fungovat bez bezpečných, konkurenceschopných a z ekologického hlediska šetrných dodávek surovin. Musíme chránit přístup EU ke kritickým surovinám prostřednictvím účinného využívání zdrojů, udržitelných produktů a inovací. Bezpečné a spolehlivé dodávky kritických surovin, jejichž nakupování musí být rovněž zodpovědnější z environmentálního a sociálního hlediska, mají zásadní význam nejen pro evropská průmyslová odvětví a miliony pracovních míst, která jsou na nich závislá, ale také pro úspěšnou realizaci Zelené dohody pro Evropu.“

Stanovisko zdůrazňuje, že místní a regionální orgány musí hrát zásadní úlohu při zajišťování budoucích dodávek kritických surovin, neboť nesou přímou odpovědnost za schvalování průmyslových projektů zahrnujících využívání nebo těžbu kritických surovin v EU a za dohled nad těmito projekty. Stanovisko rovněž vyzývá k podstatnému zvýšení recyklační kapacity v rámci EU. Navíc by měly být nákupy kritických surovin ze třetích zemí diverzifikovány a jejich domácí těžba by se měla těšit politické i finanční podpoře, aby bylo možné snížit závislost EU na dovozu ze zemí mimo EU. To je obzvláště důležité pro současné nebo bývalé evropské těžební regiony, které by měly prozkoumat, zda na jejich území existují příležitosti k získávání surovin.

VR vítá zahájení činnosti Evropské aliance pro suroviny , do které se mohou zapojit všechny relevantní zúčastněné strany včetně regionů a o jejímž založení Evropská komise informovala současně s vyhlášením akčního plánu.

Konečný výsledek hlasování o stanovisku bude oznámen na konci plenárního zasedání dne 19. března.

Souvislosti:

V září 2020 Evropská komise vyhlásila akční plán pro kritické suroviny . Každé tři roky Komise zveřejňuje seznam kritických surovin v EU. V roce 2020 bylo takto klasifikováno 30 surovin, včetně několika, které mají rostoucí význam v odvětví energetiky, např. lithium a kobalt. V roce 2011 bylo za kritické označeno pouze 14 surovin. Celý seznam a další informace týkající se surovin naleznete na tomto odkazu . Evropská komise rovněž zveřejnila prognostickou studii o kritických surovinách pro strategické technologie a odvětví v EU.

Kromě akčního plánu vytvořila Evropská komise Evropskou alianci pro suroviny s cílem podpořit spolupráci průmyslu, členských států, regionů a občanské společnosti v zájmu snížení závislosti Evropy na získávání kritických surovin od třetích zemí.

Zde si můžete přečíst rozhovor se zpravodajkou Isolde Ries.

Kontakt:

Tobias Kolonko

Tel.: +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023