Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předseda Lambertz pronesl první výroční projev na téma „Stav Evropské unie – pohled regionů a měst“  

Předseda Evropského výboru regionů (VR) Karl-Heinz L ambertz dnes pronesl vůbec první projev na téma „Stav Evropské unie – pohled regionů a měst“, po němž proběhla debata s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem. Tuto novou praxi je potřeba vnímat v kontextu probíhající politické debaty o budoucnost Evropy.

Předseda Lambertz ve svém projevu (FR), který dnes pronesl v Bruselu během plenárního shromáždění VR, složeného z volených místních a regionálních zástupců ze všech členských států EU, zhodnotil současnou situaci měst a regionů v EU a zamyslel se nad hlavními výzvami pro nadcházející roky.

„Zde v Evropském výboru regionů nahlížíme na Unii z nejnižší úrovně, z pohledu obyčejných lidí očima 350 místních a regionálních volených zástupců. A tento pohled chceme předat dál,“ řekl předseda Lambertz.

„Evropa má čím dál významnější místo v činnosti místních a regionálních vedoucích představitelů. Ti totiž provádějí většinu právních předpisů EU. Budují, financují a spravují evropské projekty. Debatují o Evropě ve svých shromážděních a se svými spoluobčany. Stejně jako má evropská úroveň vliv na místní a regionální úroveň, měla by být místní a regionální úroveň nyní schopna plně ovlivňovat evropskou úroveň,“ zdůraznil dále.

Předseda Evropské rady Donald Tusk tento názor podpořil a zdůraznil, že „sebevědomí a blahobyt Evropy závisí na vitalitě našich měst, regionů a obcí“ .

Klíčové body projevu o stavu regionů v roce 2017:

Opětovné navázání vazby s občany: „Odměnou za úsilí místních a regionálních volených zástupců je důvěra veřejnosti v místní a regionální orgány, která je vyšší než důvěra v EU a její členské státy obecně. Jde o zdroj velké hrdosti, jelikož znamená, že naše města a regiony představují prvek důvěry v Unii, kterou někdy obklopují pochybnosti.“

„Naše snahy se musí řídit dvěma zásadami: činností na správné úrovni a dialogem s evropskými občany (...). Od března 2016 jsme uspořádali více než 140 veřejných debat v 95 regionech.“

„Pevně věřím, že právě díky reakci na očekávání občanů se podezíravost vůči Evropě změní na touhu po Evropě.“

Budoucnost politiky soudržnosti: „Politika soudržnosti je zásadním solidárním příspěvkem ke konsolidaci Evropské unie a nezbytným doplňkem pravidel vnitřního trhu. Její budoucnost a budoucnost Evropy jsou vzájemně provázány.“

„Nejméně tři ze čtyř Evropanů se domnívají, že regionální investice EU mají pozitivní dopady na jejich město a region.“

„Na Radu máme dva požadavky: zajistit silnou politiku soudržnosti, do níž budou zapojeny všechny regiony, a zaručit, že na tuto politiku bude vyčleněna nejméně jedna třetina rozpočtu EU jako nyní.“

Rozpočet EU a veřejné investice: „Ambice Evropy potřebují ke své důvěryhodnosti podporu značných zdrojů; zejména se musí uvolnit nové vlastní zdroje.“

Migrace: „Naše identity musejí komunikovat v míru a musí být neustále otevřené okolnímu světu, a nikoli uzavřené do sebe.“

„V Katánii, Aténách, na řeckých ostrovech a na mnoha dalších místech a v mnoha jiných zemích zorganizovali místní a regionální představitelé přijímání migrantů za velmi těžkých podmínek. (...) Díky své odvaze a solidaritě dodaly evropskému duchu hrdost.“

Brexit: „Brexit je selháním Unie založené na systémech výjimek (...). Rozhodnutí o brexitu bude mít závažné důsledky pro britské i evropské místní komunity.“

Sociální Evropa: „Bezpečnost musí rovněž znamenat sociální zabezpečení. Mezi Evropany stále ještě existují obrovské ekonomické a sociální nerovnosti. Jeden z pěti Evropanů žije v domácnosti, jež je pod hranicí chudoby nebo v situaci sociálního vyloučení. (...) Evropané potřebují silný sociální model, který chrání všechny.“

„Evropané potřebují silný sociální model, který chrání všechny . Nezapomínejme na to, že Evropa je založena na vyhlídkách lepší sociální ochrany. To přesně bude tématem sociálního summitu, který se bude konat ve švédském Göteborgu dne 17. listopadu a jehož se náš Výbor zúčastní.“

Životní prostředí: „Bezpečnost evropských občanů závisí rovněž na ochraně životního prostředí a biologické rozmanitosti. I v tomto případě stojí regiony a města v první linii, stejně jako americké státy a města, jež se statečně rozhodly provádět cíle Pařížské dohody i navzdory nezodpovědnému postoji Donalda Trumpa.“

„Naší prioritou je rovněž boj proti změně klimatu. Právě jsme uzavřeli partnerství s evropskou sítí Climate Alliance a s mezinárodní sítí ICLEI.“

Plán

VR zahájil v rámci svého příspěvku k debatě o budoucnosti Evropy iniciativu zdola nahoru nazvanou Úvahy o Evropě, která sestává z občanských dialogů a diskusí na radnicích a do níž je zapojeno jeho 350 členů a náhradníků. Tuto konzultaci doplňuje celoevropský online průzkum tvořený souborem otázek týkajících se budoucnosti Evropy, jehož cílem je shromáždit zpětnou vazbu od občanů. Výsledkem bude vize o budoucnosti Evropy z místního a regionálního pohledu, již VR přijme v prvním pololetí roku 2018. V prvním čtvrtletí roku 2019 pak uspořádá Summit evropských regionálních a místních představitelů.

Evropský výbor regionů spustil dne 9. října společně s čelními sdruženími měst a regionů EU celoevropskou koalici #CohesionAlliance, jež požaduje, aby rozpočet EU v období po roce 2020 upevnil, zefektivnil a zviditelnil politiku soudržnosti a umožnil její využívání všem regionům Unie. Vyzývá místní a regionální vedoucí představitele z celé Evropy, poslance Evropského parlamentu a zástupce občanské společnosti a podnikatelských sdružení, aby podepsali prohlášení této aliance.

Poznámka pro redaktory

Předseda VR bude nyní každý říjen pronášet před plenárním shromážděním VR projev na téma „Stav regionů EU“. Jeho smyslem je zhodnotit současnou situaci měst a regionů EU a zamyslet se nad hlavními výzvami pro následující roky. Projev je rovněž třeba vnímat jako prvotní reakci VR na klíčové návrhy předložené v pracovním programu Evropské komise. Po projevu následuje na plenárním zasedání rozprava s členy VR a zástupci EU na vysoké úrovni.

Reakce politických skupin VR jsou k dispozici na jejich internetových stránkách.

Stav Evropské unie – pohled regionů a měst – internetová stránka VR

Projev předsedy Donalda Tuska k Evropskému výboru regionů

Sledujte nás: #SOTREG #EULocal

Fotogalerie na Flickru

Kontakt:
Nathalie Vandelle

Tel.: +32 (0)22822499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu