Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Proslov předsedy Evropského výboru regionů Apostolose Tzitzikostase na zahajovacím plenárním zasedání Konference o budoucnosti Evropy  

„Dovolte mi, abych ze všeho nejdříve poděkoval spolupředsedům za vynikající práci, kterou odvedli, a za obrovskou podporu z jejich strany.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, hovořím zde jménem 1 milionu politiků zvolených na regionální a místní úrovni a jménem 300 evropských regionů a 90 000 evropských obcí.

Díky Evropské unii dnes dýcháme čistší vzduch, můžeme si zakoupit vysoce kvalitní výrobky a máme k dispozici lépe vybavené nemocnice a digitalizované vzdělávání a veřejné služby.

Zeptáte-li se však běžného evropského občana, zda tuší nebo ví, do jaké míry Evropská unie ovlivňuje jeho každodenní život, dostane se vám náležité odpovědi? Obávám se, že nikoli. Je snad na vině daný občan? To určitě ne. Spíše z toho plyne, že my sami jsme někde udělali chybu.

A právě tu musíme během této konference napravit: musíme naslouchat, vést opravdový dialog a soustředit se na skutečné potřeby a problémy lidí. Především pak musíme vytvořit novou vizi, která nás dokáže spojit, ať už jde o klima, mobilitu, místní ekonomiku a místní pracovní místa, digitalizaci, nebo samozřejmě také o evropské hodnoty, vzdělávání a kulturu.

Musíme přiblížit Evropu jejím občanům a dát všem jasně najevo, že Brusel a EU nejsou něčím odtrženým od našeho života. Je to totiž přesně naopak: Evropa je přítomná ve všech jeho aspektech.

Evropský výbor regionů je tedy připraven pomoci v tomto procesu a přinést ve všech regionech, městech a vesnicích konkrétních přidanou hodnotu. Hodlá v tomto směru využít politické činnosti svých členů, místních dialogů s občany a aliancí, které po celé Evropě navázal s územními a evropskými sdruženími a politickými skupinami.

Jsem pevně přesvědčen, že se nám to podaří a společně docílíme toho, aby tato konference byla úspěšná!“

Na zahajovacím plenárním zasedání Konference o budoucnosti Evropy vystoupilo 8 členů VR:

  • Apostolos Tzitzikostas (EL/ELS), předseda Evropského výboru regionů (guvernér regionu Střední Makedonie, Řecko, předseda Sdružení řeckých regionů)

  • Vasco Alves Cordeiro (PT/SES), první místopředseda Evropského výboru regionů (poslanec parlamentu autonomní oblasti Azory, Portugalsko)

  • Olgierd Geblewicz (PL/ELS), předseda skupiny ELS (maršálek Západopomořanského vojvodství, Polsko, předseda Svazu vojvodství Polské republiky)

  • Kata Tüttő (HU/SES), místopředsedkyně skupiny SES (náměstkyně primátora hlavního města Budapešti, Maďarsko)

  • François Decoster (FR/Renew Europe), předseda skupiny Renew Europe (starosta města Saint-Omer, Francie)

  • Roberto Ciambetti (IT/EKR), předseda zastupitelstva regionu Benátsko, Itálie

  • Kieran McCarthy (IE/EA), předseda skupiny EA (člen rady města Cork, Irsko)

  • Muhterem Aras (DE/Zelení), předsedkyně zemského sněmu spolkové země Bádensko-Württembersko, Německo

Další 3 členové VR se ujali slova jakožto zástupci jmenovaní vnitrostátními parlamenty. Byli to: Matteo Bianchi (IT/EKR), Birgit Honé (DE/SES) a Karel Vanlouwe (BE/EA).

V části věnované spontánním vystoupením se o slovo přihlásil také bývalý předseda VR Karl-Heinz Lambertz (BE/SES).

Mluvčí předsedy:

Michele Cercone

Tel.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SPEECH-TZITZIKOSTAS-CFTFOE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SPEECH-TZITZIKOSTAS-CFTFOE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SPEECH-TZITZIKOSTAS-CFTFOE.ASPX

Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SPEECH-TZITZIKOSTAS-CFTFOE.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SPEECH-TZITZIKOSTAS-CFTFOE.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023