Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony potřebují Evropskou unii Evropská unie potřebuje svá města a regiony  
Předseda Lambertz přednesl projev „Stav Evropské unie ‎ – pohled regionů a měst“ #SOTREG

V rámci debaty s předsedou Evropského parlamentu Antoniem Tajanim dnes předseda Evropského výboru regionů (VR) Karl-Heinz Lambertz vystoupil se svým druhým projevem na téma „Stav Evropské unie – pohled regionů a měst“ . V projevu, který dnes zazněl v Bruselu na plenárním zasedání VR, uvedl, že Evropa potřebuje „víc než jen změnu času, potřebuje změnu směru a metody“, aby regiony a města získaly větší vliv na rozhodování její budoucnosti.

Ve své řeči předseda Lambertz vyzval k navýšení financování z prostředků EU a většímu vlivu regionů a měst na rozhodování na unijní úrovni. Zdůraznil, že „oslabení našich měst a regionů by znamenalo oslabení Unie. A to nesmí být náš plán pro budoucnost. Musíme jít opačnou cestou: posílením územních celků posílíme Unii.“

Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani v průběhu debaty zdůraznil: „Práce Evropského parlamentu a Evropského výboru regionů je odlišná, ale obě instituce jsou místem, kde se setkávají představitelé občanů zvolení na evropské, místní a regionální úrovni. Vědomi si této výsady, musíme spolupracovat na konkrétních řešeních, která budou odpovídat potřebám občanů. Spolu s nimi musíme projektovat Evropu, která bude efektivnější, spravedlivější a schopnější je reprezentovat.“

Hlavní myšlenky letošního projevu „Stav Evropské unie – pohled regionů a měst“ :

O rozpočtu EU: „Ať už mluvíme o soudržnosti, společné zemědělské politice, nebo jakékoliv jiné politice, zvláště při již tak nedostatečném evropském rozpočtu, docházíme k jednoduchému závěru: nemůžeme dělat více za méně peněz.“

O unijní politice soudržnosti: „Soudržnost je záležitostí nás všech. Dokládají to podpisy 8 000 signatářů iniciativy Aliance soudržnosti, která v současnosti pokrývá téměř celou Unii. Soudržnost je politikou, která podporuje rozvoj našich územních celků. Soudržnost je politikou budoucnosti navrženou k řešení velkých výzev naší doby, přičemž reaguje i na témata každodenního života. Boj místních a regionálních volených představitelů o zachování soudržnosti Unie pokračuje .“

O migraci: „Naše města vedou každodenní boj o respektované soužití v Evropě. Zatímco Rada vede nekonečné hovory o migraci, slyším na místní úrovni daleko častěji slovo integrace… Společně s Evropskou komisí chceme zahájit kampaň, která představí integrační projekty našich měst a regionů.

O dialozích s občany: „Potřebujeme skutečnou zpětnou vazbu o politikách Evropské unie. Naslouchat nestačí. Je nutné se setkávat s občany a na základě dialogu zlepšovat v konkrétních oblastech postupy Unie… Proto jsem nabídl předsedovi Evropského hospodářského a sociálního výboru, abychom spolupracovali na návrhu stálého evropského mechanismu dialogu s občany .“

O subsidiaritě: „Základní zásadou by mělo být „více Evropy tam, kde je to třeba“ a „méně Evropy tam, kde je to třeba“. Subsidiarita je také vyjádřením toho, že silná Unie využívá své místní a regionální orgány, aby se přiblížila ke svým občanům… A my své představy uskutečníme. Založíme novou pilotní síť regionálních center podporujících přezkumy provádění politik.“

Doporučení VR, jak obnovit důvěru v EU

Při plenárním zasedání bylo přijato stanovisko VR „Úvahy o Evropě – hlas místních a regionálních orgánů a obnovení důvěry v Evropskou unii“ , zpracované na žádost předsedy Evropské rady Donalda Tuska. Tato zpráva je vyvrcholením rozsáhlé dvouleté akce. V březnu roku 2016 byla zahájena kampaň Úvahy o Evropě , na níž se podílelo více než 40 000 občanů a 110 místních a regionálních orgánů. Hlavní součástí kampaně byly dialogy s občany a jednání na radnicích měst organizované na místní úrovni z iniciativy členů VR. Základ stanoviska tvoří získaná zpětná vazba. Přípravu stanoviska vedli předseda Lambertz a první místopředseda Markku Markkula . Stanovisko doplňuje celounijní on-line průzkum a konzultace s městy a regiony.

Stanovisko zdůrazňuje hlavní zjištění, která kampaň přinesla:

Co nám sdělili občané: chtějí projekt EU založený na solidaritě, soudržnosti a blízkosti

80 % občanů se vyjádřilo ve prospěch větší solidarity EU.

Lidé důvěřují svým místním a regionálním představitelům více než EU nebo politikům na celostátní úrovni.

Lidé v mnoha případech zdůraznili, že politiky a instituce EU jsou jim vzdálené. Často pociťují z EU frustraci, protože ji vnímají jako příliš odtrženou a nedůvěryhodnou.

Co nám sdělily regiony a města: požadují plné zapojení do tvorby politik EU

Úlohu místních a regionálních orgánů je třeba více respektovat, a to jak v každodenním běhu evropských záležitostí, tak při budoucích úpravách Smluv, při nichž by měl být VR plnoprávně zastoupen v případném budoucím konventu.

Snadnější zapojení občanů do politik EU a spoluutváření stálého dialogu s občany po roce 2019

EU získá na důvěře a věrohodnosti, jen bude-li schopna jednoznačně prokázat přidanou hodnotu unijních opatření.

Zapojení občanů není možné omezovat pouze na období před volbami do EP.

VR před volbami do EP navrhne zřídit stálý a strukturovaný systém dialogu mezi občany a politiky a institucemi Evropské unie, do nějž by byly prostřednictvím VR zapojeny místní a regionální orgány.

8. evropský summit regionů a měst

Předseda s ohledem na potřebu přispět k probíhající politické diskusi o budoucnosti Evropské unie po brexitu rovněž oznámil, že VR ve dnech 14.–15. března 2019 uspořádá Osmý evropský summit regionů a měst . Tento summit bude příští rok největším politickým setkáním starostů a primátorů, předsedů regionů a místních představitelů z celé Evropy: očekává se na něm více než 800 účastníků, včetně vedoucích představitelů orgánů EU.

Poznámka pro redaktory

Předseda VR každoročně na říjnovém plenárním zasedání vystupuje s projevem ke stavu regionů EU. Jeho smyslem je zhodnotit současnou situaci měst a regionů EU a zamyslet se nad hlavními výzvami pro následující roky. Tento projev lze také považovat za první reakci VR na návrhy, které přináší pracovní program Komise a informuje o nich předseda Komise ve svém projevu ke stavu Unie. Po projevu následuje rozprava na plenárním zasedání se členy VR a vysokými představiteli EU.

Další informace:

Internetová stránka VR Stav Evropské unie – pohled měst a regionů

Sledujte nás na Twitteru: #SOTREG a #EULocal

Internetová stránka VR Kampaň VR „Budoucnost Evropy“

Brožura Stručně o kampani „Budoucnost Evropy“

Fotogalerie na Flickru

Kontakt:
Nathalie Vandelle │ nathalie.vandelle@cor.europa.eu │ tel. +32 (0)2 282 24 99

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023