Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Nový akční plán EU týkající se směrnic o ochraně přírody podporuje regiony za účelem ochrany biologické rozmanitosti a stimulace socioekonomického růstu  

V úzké spolupráci se shromážděním EU místních a regionálních představitelů dnes Evropská komise přijala akční plán na zlepšení provádění směrnice o ochraně ptákůsměrnice o ochraně přírodních stanovišť, které jsou rovněž známé jako směrnice o ochraně přírody. Plán si klade za cíl pomáhat „regionům chránit biologickou rozmanitost a těžit z ekonomických výhod ochrany přírody“. Místní a regionální samosprávy tuto interinstitucionální spolupráci uvítaly a doufají, že bude vzorem pro další oblasti, v nichž mají města a regiony široké pravomoci, jak je tomu v případě právních předpisů EU v oblasti životního prostředí.

„Místní a regionální orgány plní klíčovou úlohu v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti, proto Výbor aktivně spolupracoval s projektovým týmem evropských komisařů na tvorbě tohoto akčního plánu. Jedná se o krok správným směrem a jakožto politické shromáždění EU zastupující města a regiony budeme podporovat jeho zavádění a aktivně zapojíme místní a regionální orgány v rámci našeho úsilí o dosažení cílů v oblasti biologické rozmanitosti pro rok 2020,“ uvedl pan Karl-Heinz Lambertz, první místopředseda Evropského výboru regionů (VR).

Plán přímo zapojuje VR do čtyř z patnácti opatření:

Opatření č. 1 : vypracování postupů pro vydávání povolení v chráněných lokalitách, ochrana druhů, pokyny a začlenění ekosystémových služeb do rozhodování.

Opatření č. 6 : propojení biogeografických oblastí za účelem rešení společných výzev.

Opatření č. 13 : podpora výměny znalostí a zapojení místních a regionálních orgánů prostřednictvím společné platformy podle vzoru stávající technické platformy VR/EK pro spolupráci v oblasti životního prostředí.

Opatření č. 14 : podpora uznávání řádné správy lokalit sítě Natura 2000 a zvýšení povědomí o směrnicích o ochraně přírody prostřednictvím relevantních fór, využívání nových technologií a informačních činností, posílení vazeb mezi přírodním a kulturním dědictvím, zejména v kontextu roku 2018 jakožto Evropského roku kulturního dědictví.

Nedávno vydaný akční plán obsahuje čtyři priority a celkem patnáct konkrétních opatření, která mají být provedena do roku 2019. 

Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella prohlásil: „Akční plán stanoví ambiciózní zlepšení v oblasti provádění směrnic o ochraně přírody. Nejlepší způsob, jak chránit budoucí generace, je zapojit mladé lidi. Právě to je úkolem Evropského sboru solidarity. Místní a regionální orgány členských států mohou hrát vedoucí úlohu při provádění tohoto úkolu a dalších politik nezbytných pro ochranu přírodního dědictví.“

Směrnice o ochraně přírody představují základní kámen evropských právních předpisů v oblasti ochrany přírody a chrání přibližně 2 000 nejzranitelnějších druhů a stanovišť v Evropě. Směrnice vytvořily síť Natura 2000, která je největší koordinovanou sítí chráněných oblastí na světě. Pokrývá 24 % území a moří EU a sama o sobě přispívá 1,7 % až 2,5 % k HDP EU. Náklady na realizaci sítě Natura 2000 se odhadují na 5,8 miliard EUR ročně, přičemž její roční přínosy jsou odhadovány na 200–300 miliard EUR.

U těchto směrnic probíhala po dobu dvou let kontrola účelnosti, jež posoudila jejich účinnost, účelnost, soudržnost, relevanci a přidanou hodnotu. Evropská komise pozitivně zareagovala na výzvu VR, aby místo přepracování právních předpisů vypracovala akční plán (stanovisko zpravodaje Robyho Biwera (LU/SES), radního obce Bettembourg z prosince 2015). VR v současné době přispívá k přezkumu provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí týkajícího se dalších směrnic prostřednictvím stanoviska, které připravuje pan Andrew Cooper (UK/EA), člen rady okresu Kirklees, a jež má být přijato v říjnu 2017. 

Další informace

Tisková zpráva Evropské komise: Nový akční plán pomůže regionům chránit biologickou rozmanitost a těžit z ekonomických výhod ochrany přírody

Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství

Konference: „Akční plán EU pro přírodu, lidi a hospodářství“ – Evropský výbor regionů, Brusel, 6. června 2017

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 881 037
david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023