Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Provádění evropského pilíře sociálních práv musí probíhat v partnerství s místními a regionálními orgány  

Regiony a města jsou připraveny přispět svým dílem k budování silné sociální Evropy, která zajistí spravedlivou transformaci a oživení po krizi způsobené pandemií COVID-19. Akční plán pro provádění evropského pilíře sociálních práv , který dnes představila Evropská komise, stanoví tři ambiciózní hlavní cíle, jimiž by se měly při přijímání svých politických rozhodnutí řídit členské státy a jejich regiony, aby tak dosáhly cílů stanovených v rámci tohoto pilíře. Za tímto účelem by měly taky plně využít finanční prostředky z různých fondů EU, a podpořit tak investice v sociální oblasti.

Podle nových hlavních cílů by do roku 2030 mělo být zaměstnáno nejméně 78 % obyvatel EU ve věku 20 až 64 let, nejméně 60 % všech dospělých by se mělo každoročně účastnit odborné přípravy a počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením by se měl snížit alespoň o 15 milionů. Komise dnes představila také doporučení o  účinné aktivní podpoře zaměstnanosti (EASE) , které má ukázat cestu, jak přejít od nouzových opatření k vytváření udržitelných pracovních míst, která obstojí i v budoucnu.

Podle předsedy Evropského výboru regionů (VR) Apostolose Tzitzikostase „přerůstá mimořádná situace v oblasti zdraví, kterou vyvolala pandemie COVID-19, do mimořádné situace v oblasti sociální. Musíme využít všech nástrojů, jež máme k dispozici, abychom zachránili pracovní místa, bojovali proti chudobě a ochránili ty nejzranitelnější. Cíle stanovené v akčním plánu jsou ambiciózní. Můžeme jich ale dosáhnout pouze tehdy, budeme-li spolupracovat na všech úrovních správy, a to jak evropské, celostátní, tak i místní. Zároveň musíme plně využít finanční prostředky z různých fondů EU, a podpořit tak investice v sociální oblasti. Jsme připraveni být stěžejními partnery při provádění tohoto akčního plánu a zajistit, že přinese řešení, jež budou odpovídat potřebám našich občanů, a povede ke spravedlivému a inkluzivnímu oživení.“

Portugalské předsednictví Rady EU požádalo VR o vypracování stanoviska Provádění evropského pilíře sociálních práv z místní a regionální perspektivy, které by mělo být přijato na květnovém plenárním zasedání, tedy pouze několik dní před sociálním summitem EU , jenž se bude konat ve dnech 7.–8. května v Portu.

Zpravodajka Anne Karjalainen (FI/SES), členka zastupitelstva města Kerava a předsedkyně Komise VR pro sociální politiku, zaměstnanost, vzdělávání, kulturu a výzkum (SEDEC), uvedla: „Tento akční plán představuje netrpělivě očekávaný nástroj, který má zajistit, že zásady, z nichž vychází naše vize spravedlivé a inkluzivní sociální Evropy odolné vůči krizím, se v praxi promítnou do konkrétních opatření. Místní a regionální orgány budou hrát zásadní úlohu nejen při jeho provádění, ale také při sledování, jakého pokroku bylo dosaženo z hlediska evropského pilíře sociálních práv. V akčním plánu by proto mělo být jednoznačně stanoveno, že je zapotřebí zajistit efektivní víceúrovňovou správu, mj. prostřednictvím uplatňování zásady partnerství.“

Komise sice navrhuje revidovanou verzi srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů, aby tak podpořila plnění cílů evropského pilíře sociálních práv, VR se však obává, že bude měřit pokrok pouze na úrovni jednotlivých států, a s politováním poukazuje na to, že ve stávajícím návrhu chybí ukazatele týkající se regionálních rozdílů. Z vůbec prvního regionálního srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů , který vypracoval VR v roce 2019, vyplynulo, že v rámci jednotlivých členských států existují značné rozdíly. VR je pevně přesvědčen, že je nezbytné sledovat vývoj na regionální úrovni, a zajistit tak, aby byl evropský pilíř sociálních práv prováděn na všech úrovních a aby regionální investice přispěly k naplnění jeho zásad.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NO-ONE-IS-UNEMPLOYABLE-SAYS-COR-RAPPORTEUR-YONNEC-POLET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
26.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLATFORMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Digital platform work: cities and regions call for stricter criteria for verifying employment status
Digital platform work: cities and regions call for stricter criteria for verifying employment status
29.06.2022