Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Malé a střední podniky potřebují více podpory ze strany EU, aby mohly konkurovat na světových trzích  
Nová strategie EU pro malé podniky by se měla opírat o mimořádné prostředky, programy budování kapacit a širší partnerství s místní správou.

Evropská unie musí vyvinout rozsáhlejší a dlouhodobější činnost, jež by malým podnikům pomohla rozšiřovat provoz, získat přístup k veřejným zakázkám a více těžit z jednotného trhu. To je obsahem řady doporučení Evropského výboru regionů, jimiž chce Výbor přispět ke strategii, již plánuje nově zvolená předsedkyně Evropské komise.

Návrhy shromáždění místních a regionálních politiků EU, které byly přijaty dne 8. října, zahrnují úpravu definice malých a středních podniků, zlepšení přístupu k většímu financování ze strany EU a model partnerství podporující rozvoj podniků, který věnuje větší pozornost místnímu a regionálnímu rozměru.

Stanovisko Příspěvek regionů a měst k novému rámci politiky EU pro malé a střední podniky dále rozvádí usnesení přijaté v červnu 2019, v němž VR vyzval novou Komisi, která by se měla ujmout funkce v listopadu, aby zvýšila „kapacitu malých a středních podniků k inovacím, působení přes hranice a přizpůsobení se novým hospodářským modelům“ a posílila „aspekt malých a středních podniků v tvorbě politik EU“. Doporučení vypracoval Tadeusz Truskolaski (PL/EA), starosta polského města Białystok a bývalý ekonom, který připravil dvě předchozí stanoviska týkající se podpory EU pro malé podniky.

Pan Truskolaski uvedl: „Deset let stará iniciativa Small Business Act byla průlomová a odcházející Komise k ní významně přispěla, mimo jiné usnadněním přístupu malých a středních podniků na veřejné peněžní trhy a zajištěním silného regionálního a místního rozměru sítě Enterprise Europe Network . Musíme však napravit zbývající nedostatky a reagovat na nový vývoj, mimo jiné na rostoucí očekávání, pokud jde o úlohu malých podniků v přechodu na sociálně a environmentálně udržitelnou ekonomiku. Jednotný trh znamená pro EU celkově úspěch, ale k jednotnému trhu, který skutečně pracuje pro malé a střední podniky, nám zbývá ještě urazit dlouhou cestu. Jsem proto velmi potěšen, že nově zvolená předsedkyně Komise Ursula von der Leyen navrhla novou strategii pro malé a střední podniky zahrnující větší zaměření na digitalizaci malých a středních podniků.“

Dále pak řekl: „V regionech EU nyní dochází k polarizaci, jelikož velké podniky, z nichž se mnohé soustřeďují v hospodářských centrech států, rostou rychleji než malé podniky. Posílení politik pro malé a střední podniky pomůže evropské ekonomice stát se sociálně spravedlivější a inkluzivnější. Místní a regionální orgány, malé a střední podniky a jejich sdružení by měly hrát aktivnější úlohu při utváření a koordinaci politik EU. To podle nás odráží potřebu upřednostnit místní a regionální uvažování, vnitrostátní a mezinárodní uvažování pak přijde na řadu v pozdější fázi. Obecně bychom měli podporovat malé podniky v rozšiřování a inovování od té chvíle, co vstoupí na místní trh, až po jejich vstup na světový trh.“

VR ve svém stanovisku žádá o zvýšení úrovně financování programu EU pro jednotný trh . „Investice EU do malých podniků a obecněji do dokončení jednotného trhu je z finančního i sociálního hlediska prospěšné pro regiony v celé EU. Malé podniky jsou rovněž klíčovými hráči vzniku oběhového hospodářství v Evropě,“ uvedl pan Truskolaski. Dodal, že v jeho regionu ve východním Polsku existují klastry konkurenceschopných a inovativních podniků, které se zabývají výrobou lékařského vybavení, textiliemi a softwarem a jež obdržely podporu od EU.

VR žádá o větší rozpočet na rozvoj jednotného trhu a tvrdí, že strukturální a investiční fondy EU by měly být uzpůsobeny tak, aby z nich bylo možné podporovat malé a střední podniky a mikropodniky prostřednictvím široké škály programů. Naléhá na Evropskou komisi, aby zefektivnila způsoby, jimiž mohou malé a střední podniky využívat fondy EU, a vytvořila programy, které by pomohly vybudovat kapacitu na podporu podnikatelsky příznivého prostředí.

VR je rovněž zastáncem revize definice malých a středních podniků, která se nyní používá na úrovni EU, jež by byla ku prospěchu středních podniků (podniky zaměstnávají nejvýše 500 pracovníků). Domnívá se, že střední podniky jsou „z hlediska své struktury zcela srovnatelné s malými a středními podniky“ (s méně než 250 zaměstnanci), a „přesto nepožívají vůči velkým podnikům žádných výhod“.

Stanovisko konstatuje, že malé podniky v EU jsou opatrné při obchodování přes hranice a ucházení se o smlouvy na veřejné služby, a navrhuje, že by se mohly udělovat bonusové body místním a regionálním podnikům, který by malé podniky stimulovaly k předkládání více nabídek. 9. října věnoval VR samostatné stanovisko zadávání veřejných zakázek. Toto stanovisko, které vypracoval Thomas Habermann (DE/ELS), vychází ze zpětné vazby od sítě 36 regionů EU , od portugalského Alenteja až po polské Mazovsko.

V současnosti se předpokládá, že v nové Komisi budou mít za politiku týkající se malých a středních podniků odpovědnost tři osoby: Margrethe Vestager, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk a komisařka pro hospodářskou soutěž, Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda pro ekonomiku fungující pro lidi a komisař pro finanční služby, a Sylvie Goulard, komisařka po vnitřní trh.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Soutěž o ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region pro rok 2024: města a regiony podporující udržitelný, odolný a digitální růst se již mohou přihlásit
Soutěž o ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region pro rok 2024: města a regiony podporující udržitelný, odolný a digitální růst se již mohou přihlásit
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Evropští zákonodárci se ztotožnili s výzvou regionů a měst k vytvoření nových pravidel na ochranu průmyslové a řemeslné výroby na úrovni EU
Evropští zákonodárci se ztotožnili s výzvou regionů a měst k vytvoření nových pravidel na ochranu průmyslové a řemeslné výroby na úrovni EU
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-22-23-SEPTEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
Local support for SMEs urgently needed to face the energy crisis
23.09.2022