Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Sociální Evropa a demografické změny – hlavní priority komise SEDEC pro rok 2020  

Členové komise SEDEC Evropského výboru regionů se v úvodu nového funkčního období zamysleli nad iniciativami Evropské komise, jež mají posílit sociální rozměr Evropské unie. Na schůzi dne 24. února přijali rovněž stanovisko, v němž vyzvali k tomu, aby byla demografickým výzvám věnována pozornost na všech úrovních správy a ve všech politikách EU. Tato dvě témata figurují mezi hlavními prioritami pracovního programu komise SEDEC na rok 2020 .

Evropská komise zveřejnila v lednu sdělení s názvem Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci , které tvoří obecný rámec pro nadcházející legislativní iniciativy v oblasti sociální politiky, jež se budou týkat například spravedlivých minimálních mezd, evropského systému zajištění dávek v nezaměstnanosti a nových záruk pro mladé lidi. Generální ředitel GŘ Evropské komise pro zaměstnanost a sociální věci Joost Korte zdůraznil, že je nutné reagovat na překotné změny vyvolané změnou klimatu a digitalizací a také na demografický vývoj (úbytek obyvatelstva) a dopady globalizace. Nadnesl i otázku postavení pracovníků platforem.

Anne Karjalainen (FI/SES), členka rady města Kerava, jež byla v únoru na začátku nového pětiletého funkčního období VR zvolena předsedkyní komise SEDEC, prohlásila: „Realizovat evropský pilíř sociálních práv znamená zajistit všem občanům důstojnou životní úroveň, zvýšit počet zaměstnaných a poskytnout jim kvalitní pracovní místa, omezit prostřednictvím odpovídajících opatření chudobu, ochránit mladé lidi a dát všem rovné příležitosti. Regiony a města tyto cíle podporují a domnívají se, že je nezbytné lépe monitorovat situaci na místní a regionální úrovni, aby bylo možné navrhnout účinné politiky.“

V průběhu tohoto roku hodlá Evropská komise předložit novou zprávu o dopadu demografických změn a zelenou knihu o stárnutí. VR v návrhu stanoviska Demografická změna – návrhy na měření a řešení jejích negativních dopadů v regionech EU upozorňuje na to, že stárnutí evropské populace, nízká míra porodnosti a stále nerovnoměrnější rozložení obyvatelstva si žádá jednotnou politickou reakci na všech úrovní správy a ve všech politikách EU. Doporučení, která vypracoval zpravodaj János Ádám Karácsony (HU/ELS), radní obce Tahitótfalu, by měla být přijata na příštím plenárním zasedání VR ve dnech 25. a 26. března.

Mimoto připravuje komise SEDEC stanovisko ke srovnávacímu přehledu inovací v regionech , jehož účelem je provést srovnávací posouzení výsledků v oblasti výzkumu a inovací v celé EU, a stanovisko k  bílé knize o umělé inteligenci , kterou nedávno vydala Evropská komise. Zpravodajem prvního z nich je Mikel Irujo (ES/EA), generální ředitel pro vnější činnost ve vládě autonomní oblasti Navarra. Na druhém pak pracuje Guido Rink (NL/SES), člen zastupitelstva obce Emmen.

Komise SEDEC je jednou ze šesti tematických komisí VR a má na starosti sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023