Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Sociální Evropa a demografické změny – hlavní priority komise SEDEC pro rok 2020  

Členové komise SEDEC Evropského výboru regionů se v úvodu nového funkčního období zamysleli nad iniciativami Evropské komise, jež mají posílit sociální rozměr Evropské unie. Na schůzi dne 24. února přijali rovněž stanovisko, v němž vyzvali k tomu, aby byla demografickým výzvám věnována pozornost na všech úrovních správy a ve všech politikách EU. Tato dvě témata figurují mezi hlavními prioritami pracovního programu komise SEDEC na rok 2020 .

Evropská komise zveřejnila v lednu sdělení s názvem Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci , které tvoří obecný rámec pro nadcházející legislativní iniciativy v oblasti sociální politiky, jež se budou týkat například spravedlivých minimálních mezd, evropského systému zajištění dávek v nezaměstnanosti a nových záruk pro mladé lidi. Generální ředitel GŘ Evropské komise pro zaměstnanost a sociální věci Joost Korte zdůraznil, že je nutné reagovat na překotné změny vyvolané změnou klimatu a digitalizací a také na demografický vývoj (úbytek obyvatelstva) a dopady globalizace. Nadnesl i otázku postavení pracovníků platforem.

Anne Karjalainen (FI/SES), členka rady města Kerava, jež byla v únoru na začátku nového pětiletého funkčního období VR zvolena předsedkyní komise SEDEC, prohlásila: „Realizovat evropský pilíř sociálních práv znamená zajistit všem občanům důstojnou životní úroveň, zvýšit počet zaměstnaných a poskytnout jim kvalitní pracovní místa, omezit prostřednictvím odpovídajících opatření chudobu, ochránit mladé lidi a dát všem rovné příležitosti. Regiony a města tyto cíle podporují a domnívají se, že je nezbytné lépe monitorovat situaci na místní a regionální úrovni, aby bylo možné navrhnout účinné politiky.“

V průběhu tohoto roku hodlá Evropská komise předložit novou zprávu o dopadu demografických změn a zelenou knihu o stárnutí. VR v návrhu stanoviska Demografická změna – návrhy na měření a řešení jejích negativních dopadů v regionech EU upozorňuje na to, že stárnutí evropské populace, nízká míra porodnosti a stále nerovnoměrnější rozložení obyvatelstva si žádá jednotnou politickou reakci na všech úrovní správy a ve všech politikách EU. Doporučení, která vypracoval zpravodaj János Ádám Karácsony (HU/ELS), radní obce Tahitótfalu, by měla být přijata na příštím plenárním zasedání VR ve dnech 25. a 26. března.

Mimoto připravuje komise SEDEC stanovisko ke srovnávacímu přehledu inovací v regionech , jehož účelem je provést srovnávací posouzení výsledků v oblasti výzkumu a inovací v celé EU, a stanovisko k  bílé knize o umělé inteligenci , kterou nedávno vydala Evropská komise. Zpravodajem prvního z nich je Mikel Irujo (ES/EA), generální ředitel pro vnější činnost ve vládě autonomní oblasti Navarra. Na druhém pak pracuje Guido Rink (NL/SES), člen zastupitelstva obce Emmen.

Komise SEDEC je jednou ze šesti tematických komisí VR a má na starosti sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Sdílet: