Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Novou předsedkyní komise SEDEC byla na schůzi v Brně zvolena Taňa Christova  

Předsedkyní Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu (SEDEC) v Evropském výboru regionů byla na výjezdní schůzi této komise dne 3. října v Brně zvolena Taňa Christova (BG/ELS) z Bulharska. Starostka města Gabrovo bude stát v čele komise SEDEC po dobu dvou a půl let, tj. během druhé poloviny současného pětiletého funkčního období Výboru. Z titulu své nové funkce bude řídit činnost měst a regionů EU v celé řadě otázek, od politiky zaměstnanosti a sociální politiky, přes vzdělávání a odbornou přípravu, kulturu, rovnost a politiku mládeže až po výzkum, inovace a umělou inteligenci.

Taňa Christova, narozená v roce 1971, je od roku 2011 starostkou města Gabrovo a od roku 2012 patří mezi přední členy Evropského výboru region (VR), v němž vede rovněž bulharskou delegaci. V období od září 2019 do února 2020 již komisi SEDEC krátce předsedala. V letech 2010 až 2011 pracovala také jako vedoucí politického úřadu bulharského ministra pro fondy EU.

Po svém jmenování Taňa Christova prohlásila: „Do budoucna by měla být v rámci EU přijímána taková rozhodnutí, která budou odrážet přání a požadavky našich občanů. To je také hlavní závěr, k němuž dospěli účastníci Konference o budoucnosti Evropy. A stejně tak přistupujeme i my k naší práci v Evropském výboru regionů, a zejména v komisi SEDEC. Jsme odhodláni spolupracovat s městy a regiony, abychom pomohli nalézt řešení v reakci na neutuchající volání po zajištění rovných příležitostí a důstojných pracovních podmínek. A ocenit musíme také mimořádné nadšení budovat inkluzivnější a lidštější společnost, které dávají najevo občané mladší generace. Výzkum vycházející z daných místních podmínek, kvalitní vzdělávání a dovednosti, plodné inovační ekosystémy, v nichž se věda snoubí s kreativitou: to jsou jen některé z klíčových nástrojů, které naší každodenní činností v rámci komise SEDEC podporujeme. Jsem odhodlána usilovat ruku v ruce s regionálními a místními představiteli, partnerskými orgány a institucemi EU, univerzitami a malými a středními podniky o to, aby tato naše vize byla korunována úspěchem.“

Novou první místopředsedkyní komise SEDEC se stala Inga Bērziņa (LV/Renew E.), členka zastupitelstva obce Kuldīga, a druhým místopředsedou byl zvolen Ricardo Rio (PT/ELS), starosta města Braga.

Taňa Christova se své funkce ujala okamžitě a již na výjezdní schůzi v Brně vedla jednání, na němž byla projednána dvě stanoviska. První z nich, které vypracoval Tine Radinja (SI/Zelení), starosta města Škofja Loka, obsahuje úvahy nad tím, jakým směrem by se mohla do budoucna ubírat politika EU v oblasti mládeže. Na základě zkušeností načerpaných v průběhu letošního roku, který je Evropským rokem mládež, v něm členové VR vyzývají k neotřelému a komplexnímu zamyšlení nad touto politikou a nad tím, jak otázky týkající se mládeže začlenit do všech oblastí politiky a zajistit, aby se mladí lidé mohli aktivně zapojit do rozhodování ohledně budoucnosti Evropy.

Kromě toho členové rovněž přijali stanovisko Nový evropský program inovací, jehož autorem je Markku Markkula (FI/ELS, člen zastupitelstva města Espoo). VR v něm zdůrazňuje, že ambiciózních cílů inovační politiky, které vytyčila Evropská komise, lze dosáhnout zamezením roztříštěnosti a řízením důrazných opatření na základě účinné spolupráce ve městech a regionech mezi průmyslem, akademickou obcí a regionálními a místními správními orgány s tím, že se budou řešit společenské výzvy, jako je změna klimatu, větší odolnost a digitální transformace.

Dvoudenní schůze komise pokračovala v úterý dopoledne, kdy se konala konference na téma Zapojení mládeže do vědy, výzkumu a inovací. Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Nantl ve svém úvodním projevu zdůraznil, že současná krize vyžaduje okamžitá a krátkodobá řešení, „nesmíme však při tom opustit naši vizi ani ztratit důvěru v budoucnost.

Řada evropských regionů má výkonná inovační centra, a je tak schopna nalézt v této oblasti řešení, která bude možné uplatnit v blízké i daleké budoucnosti. I Jihomoravský kraj nabízí bohaté příležitosti k vývoji inovací. S řadou z nich se seznámíte na dnešní konferenci. A právě v nich spočívá naše vize a řekl bych, že i naše naděje. Zároveň však přinášejí i nové výzvy, zejména v oblasti vzdělávání,“ uvedl Jiří Nantl.

Kontaktní osoba:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473 536 887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-NEW-CHAIR.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023