Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Výsledky průzkumu VR a OECD na téma Klíčové přispění regionů a měst k udržitelnému rozvoji  

Evropský výbor regionů (VR) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) provedly u místních a regionálních orgánů a zúčastněných stran online průzkum týkající se jejich příspěvku k plnění cílů udržitelného rozvoje. Jeho výsledky byly dnes prezentovány na konferenci s názvem Jak regiony a města realizují cíle udržitelného rozvoje.

Mezi hlavní zjištění průzkumu patří:

59 % respondentů cíle udržitelného rozvoje zná a v současné době pracuje na jejich plnění. Mezi respondenty, kteří zastupují regiony nebo velká či střední města (více než 50 000 obyvatel), je tento podíl vyšší (přibližně 80 %), zatímco v malých obcích činí 37 %.

58 % respondentů, kteří v současnosti pracují na plnění cílů udržitelného rozvoje, si rovněž stanovilo ukazatele pro měření svého pokroku, přičemž se častěji využívají místní ukazatele než ukazatele EU nebo OSN.

Nejčastějšími problémy při plnění cílů udržitelného rozvoje jsou „nedostatečné povědomí, podpora či kapacity nebo nedostatek kvalifikovaných pracovníků“ a to, že „cíle udržitelného rozvoje je obtížné upřednostnit před jinými“. Na tyto problémy poukázalo 50 % respondentů.

Více než 90 % respondentů vyjádřilo svoji podporu zastřešující dlouhodobé strategii EU pro začlenění cílů udržitelného rozvoje do všech politik a zajištění účinné koordinace napříč oblastmi politik.

Hlavní výsledky průzkumu jsou shrnuty ve  zprávě o výsledcích a úplné údaje jsou uvedeny v její příloze .

Průzkum na téma Klíčové přispění regionů a měst k udržitelnému rozvoji proběhl od 13. prosince 2018 do 1. března 2019 a zapojilo se do něj 400 respondentů. Jeho výsledky přispějí k probíhající práci VR a OECD související s cíli udržitelného rozvoje, mj. ke stanovisku VR Cíle udržitelného rozvoje: základ dlouhodobé strategie EU pro udržitelnou Evropu do roku 2030 a k závěrečné zprávě programu OECD Územní přístup k cílům udržitelného rozvoje: přispění měst a regionů k tomu, aby nikdo nezůstal stranou .

Sdílet: