Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Komunální lídři ze zemí EU při své pracovní návštěvě na polsko-ukrajinské hranici konstatovali, že města a regiony potřebují naléhavě pomoc, aby se mohly postarat o uprchlíky prchající před hrůzami války  

Předsedové politických skupin v Evropském výboru regionů dnes navštívili polský Řešov, aby zjistili, co konkrétně místní obyvatelé potřebují, a pomohli navrhnout opatření, jež by usnadnila řešení ukrajinské uprchlické krize.

K tomu, aby měl balíček podpory EU ve výši 17 miliard EUR přímo na místě co největší dopad, potřebujeme stanovit společná pravidla a umožnit, aby mohly být tyto prostředky co nejrychleji čerpány. To je hlavní závěr, k němuž na mimořádném setkání nedaleko polských hranic s Ukrajinou dne 6. dubna dospěli předsedové všech šesti politických skupin v Evropském výboru regionů. Tohoto setkání, které uspořádali maršálek Podkarpatského vojvodství Władysław Ortyl a starosta města Řešov Konrad Fijołek, se dále zúčastnili předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas, evropská komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira, předseda Výboru pro regionální rozvoj v Evropském parlamentu Younous Omarjee a předsedkyně Charkovské oblastní rady na Ukrajině Tetjana Jehorova-Lucenko.

Setkání zahájila předsedkyně Charkovské oblastní rady Tetjana Jehorova-Lucenko , která prohlásila: „Jsem zde nejen jako představitelka Charkovské oblastní rady, ale i jako žena a matka dvou dětí, které se kvůli ostřelování Charkova musely po mnoho dní schovávat ve sklepě. Charkov zažil to, co jsme si nedokázali představit ani v těch nejhorších nočních můrách – že v 21. století zažijeme takovou válku. Je to válka nejen proti celé Ukrajině, ale i proti Evropě a celému civilizovanému světu.“

Maršálek Podkarpatského vojvodství Władysław Ortyl (PL/ECR) uvedl: „Jsem velmi rád, že členové Evropského výboru regionů i jeho předseda přijeli do Podkarpatského vojvodství, které leží přímo u hranice s Ukrajinou. Na zdejším hraničním přechodu se tak mohli na vlastní oči přesvědčit o dramatických událostech, k nimž tato válka vede. Nedokázali jsme si představit, že by ve 21. století mohla taková situace vůbec nastat. Od samého počátku války přijímají Poláci ukrajinské uprchlíky s otevřenou náručí, dávají jim najevo svou solidaritu a poskytují jim veškerou možnou pomoc. Stejnou solidaritu musí dát nyní najevo i celá Evropa. Jsem rád, že se výzva polské delegace v Evropském výboru regionů setkala se širokou odezvou a že se statečným Ukrajincům dostane podpory i ze strany EU.“

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas uvedl: „Na polsko-ukrajinské hranici jsem potkal matky a děti, které byly nuceny opustit své domovy a uprchnout před zvěrstvy, která páchá ruská armáda. A viděl jsem také, s jak obrovským nasazením se jim polští občané a jejich starostové a maršálci snaží nabídnout bezpečné útočiště. Zaslouží si, abychom jim okamžitě poskytli účinnou pomoc. Podpora ve výši 17 miliard EUR, kterou nabízí EU, pochází z pěti různých nástrojů financování, pro které platí různé postupy a lhůty, což v praxi místním příjemcům komplikuje hladké čerpání této pomoci. Proto jsem komisařce Elise Ferreira navrhl, abychom se společně zamysleli nad možností vytvořit „místní nástroj EU pro ukrajinské uprchlíky“. Nejednalo by se přitom o žádný nový fond, nýbrž o operační nástroj, který by snížil byrokracii a urychlil by přístup komunálních politiků k finančním prostředkům, které se dají v současné době využít, abychom tak uprchlíkům i místním komunitám poskytli pomoc, kterou od nás očekávají.“

Předseda Výboru pro regionální rozvoj v Evropském parlamentu Younous Omarjee (FR/GUE/NGL) je přesvědčen, že „Evropská rada musí stejně jako Parlament začít uvažovat o nových a mnohem účinnějších způsobech reakce, jako jsme to udělali v případě krize COVID-19, protože makroekonomické a sociální důsledky této války budou z dlouhodobého hlediska obrovské, a promítnou se zejména do plnění cílů v oblasti soudržnosti.

Předsedy politických skupin doprovázeli členové pracovní skupiny VR pro Ukrajinu , kterou vede starostka města Gdaňsk Alexandra Dulkiewicz (PL/ELS). Setkání se dále zúčastnili vedoucí představitelé tří polských regionů, dvou polských měst a komunální politici a starostové z České republiky, Francie, Německa, Maďarska, Rumunska a Slovenska.

Evropský výbor regionů zřídil informační a podpůrnou platformu s cílem propojit žádosti o podporu s příslušnými nabídkami. Tuto platformu tak mohou využít jak místní a regionální orgány EU, které chtějí nabídnout svou pomoc, tak i ty, které pomoc potřebují.

Členské státy EU schválily tento týden několik změn pravidel, jimiž se řídí vyplácení prostředků na dlouhodobý regionální rozvoj, aby bylo možné využít tyto prostředky k řešení potřeb uprchlíků. Díky této flexibilitě budou moci například školy a nemocnice využít finanční prostředky, které nebyly vyčerpány v rámci rozpočtu EU na období 2014–2020 nebo které jsou k dispozici v rámci balíčku opatření na podporu hospodářského oživení po pandemii COVID-19. Kromě toho bude rovněž možné podat žádosti ohledně činností, které byly zahájeny 24. února 2022, tj. v den, kdy Rusko zahájilo masivní invazi na Ukrajinu. Evropské orgány odhadují, že díky těmto změnám bude k dispozici téměř 17 miliard EUR.

Setkání se zúčastnili také další členové Evropského výboru regionů, a to Olgierd Geblewicz (PL/ELS), maršálek Západopomořanského vojvodství a předseda skupiny ELS, Christophe Rouillon (FR/SES), starosta obce Coulaines a předseda skupiny SES, François Decoster (FR/Renew Europe), člen rady regionu Hauts-de-France a předseda skupiny Renew Europe, Bernd Voss (DE/Zelení), poslanec zemského sněmu spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko a spolupředseda skupiny Zelených, Krzysztof Iwaniuk (PL/EA), starosta obce Terespol, který zde zastupoval předsedu skupiny Evropská aliance, Pavel Branda (CZ/EKR), místostarosta obce Rádlo, Antje Grotheer (DE/SES), místopředsedkyně zemského sněmu spolkové země Brémy a zpravodajka stanoviska k revidované správě schengenského prostoru, Anna Magyar (HU/EKR), členka zastupitelstva župy Csongrád a zpravodajka stanoviska k rozšíření EU, Adrian Ovidiu Teban (RO/ELS), starosta města Cugir, Rastislav Trnka (SK/ELS), předseda Košického samosprávného kraje, Marek Woźniak (PL/ELS), maršálek Velkopolského vojvodství, a  Hanna Zdanowska (PL/ELS), primátorka města Lodž.

Videozáznam z tohoto setkání je k dispozici na této stránce .

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RZESZOW.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RZESZOW.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RZESZOW.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RZESZOW.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RZESZOW.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023