Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
V plánech pro oživení by neměly být opomenuty venkovské oblasti  

Členové Výboru regionů (VR) na začátku Týdne vize venkova vyjádřili obavy, že by venkovské oblasti mohly mít menší prospěch z plánů Evropské unie pro oživení po pandemii COVID-19, jejichž účelem je vybudovat více ekologickou, digitální a odolnou Evropu. Následující prohlášení, které členové přijali na schůzi Komise pro přírodní zdroje (NAT) ve VR, získalo podporu meziskupiny Evropského parlamentu pro venkovské, horské a odlehlé oblasti a inteligentní vesnice. Tato skupina důrazně odmítá plány, které by se neřídily zásadou partnerství a neumožnily zapojení venkovských oblastí do jejich přípravy.

Řada stávajících problémů se ve venkovských oblastech následkem pandemie zhoršila a znovu vyšla najevo zranitelnost těchto regionů, zejména pokud jde o digitální kapacitu, kvalitu a poskytování zdravotnických služeb, vzdělávání, přístup k širokopásmovému připojení, specifické potřeby obyvatelstva, odolnost distribučních řetězců a inovační dovednosti. Je nutná jasná strategie, aby se zabránilo tomu, že plány na podporu oživení prohloubí rozdíly mezi zaostávajícími venkovskými komunitami a městskými oblastmi, které stále rychleji spějí k udržitelnosti a digitalizaci. Jinak hrozí, že promarníme zásadní příležitost, která by umožnila hospodářský a sociální růst v celé Unii, a ztratíme konsensus budoucích generací na největší části území EU.

Členové komise NAT se obávají, že:

  • regiony, a zejména venkovské regiony, nejsou ve většině členských států dostatečně zapojeny do rozhodování, jež se týká vypracování národních plánů pro oživení a odolnost,
  • v důsledku strukturálního rámce národních plánů pro oživení a odolnost a jejich priorit činnosti a metod provádění by mohlo být na venkovské oblasti vyčleněno méně prostředků z nástroje Next Generation EU, a to i přesto, že pandemie COVID-19 má na tyto regiony obzvláště silný dopad,
  • řada finančních prostředků bude přidělena na základě výzvy k předkládání návrhů, což by mohlo oslabit schopnost venkovských oblastí využívat prostředky z nástroje Next Generation EU, neboť tyto oblasti se obvykle vyznačují nižší schopností budovat kapacity a slabší technickou podporou při plánování a vynakládání finančních prostředků EU,
  • současné vymezení venkovských oblastí pravděpodobně podceňuje jejich skutečný rozsah v Evropě, neboť přechodné šedé zóny se s největší pravděpodobností potýkají se stejnými problémy jako venkovské oblasti.

Členové komise NAT vyzývají k tomu, aby:

  • evropské orgány a vlády členských států zapojily místní a regionální orgány do přípravy národních plánů pro oživení a odolnost. Mají-li být tato opatření být účinná, musí mít místní rozměr,
  • členské státy navázaly politický dialog se všemi příslušnými zúčastněnými stranami. Venkovské regiony nemohou být opomíjeny a jejich potřeby musí být plně zohledněny a obsaženy v národních plánech pro oživení a odolnost,
  • všechny příslušné institucionální subjekty důkladně monitorovaly využívání prostředků z nástroje Next Generation EU na územní úrovni, a zajistilo se tak jejich spravedlivé rozdělení mezi regiony,
  • členské státy a řídicí orgány usnadnily a zjednodušily přístup venkovských oblastí k finančním prostředkům z nástroje Next Generation EU.

Zde je k dispozici seznam členů komise NAT meziskupiny Evropského parlamentu pro venkovské, horské a odlehlé oblasti a inteligentní vesnice .

Kontakt:

Evropský výbor regionů

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Meziskupina Evropského parlamentu pro venkovské, horské a odlehlé oblasti a inteligentní vesnice

Adam Mouchtar

Tel.: +32 499 421 655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Sdílet :