Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Rumunská premiérka: budoucí rozpočet EU vyžaduje silnou politiku soudržnosti pro všechny regiony a města  

Dne 6. února nastínila rumunská premiérka Vasilica - Viorica Dăncilă během diskuse s místními a regionálními představiteli priority Evropské unie. Premiérka, jejíž země se ujala šestiměsíčního rotujícího předsednictví EU , uvedla, že v době rostoucího populismu má posilování evropské soudržnosti zásadní význam a vyžaduje plnou podporu všech regionů a měst. Vzhledem k očekávanému březnovému vystoupení Spojeného království z EU, probíhajícím složitým jednáním o budoucím rozpočtu EU a ke květnovým evropským volbám premiérka vyzvala ke společnému úsilí o zajištění konkurenceschopnosti, konvergence a bezpečnosti, přičemž zdůraznila nutnost silné politiky soudržnosti v dlouhodobém rozpočtu EU po roce 2020.

Premiérka Dăncilă ve svém zahajovacím projevu, který pronesla během plenárního zasedání Evropského výboru regionů (VR) #CoRplenary , řekla: „Evropa čelí mnoha výzvám, a my musíme prokázat jednotu a solidaritu. Proto se rumunské předsednictví EU zaměřuje na základní hodnotu soudržnosti ve všech jejích rozměrech – politickém, hospodářském a sociálním. Všichni se musíme vynasnažit, abychom ukázali skutečné přínosy EU v každodenním životě občanů. Budoucí rozpočet EU musí poskytnout odpovídající zdroje, aby přinesl růst i konvergenci. Proto je evropská politika soudržnosti tak důležitá – bez ní by byly regionální a místní rozdíly ještě větší. Tato politika umožnila vybudovat partnerství a mosty mezi regiony a městy, je hlavní investiční strategií EU a adaptovala se tak, aby dokázala reagovat na nové výzvy. Proto musí existovat i v budoucnu, aby z ní měly prospěch všechny regiony a města.

Předseda VR Karl-Heinz Lambertz uvedl: „Toto předsednictví EU probíhá v okamžiku, který je pro budoucnost Evropy klíčový. Správní orgány na všech úrovních mají stejný cíl: obnovit Evropu a vytvořit udržitelnou, inkluzivní a soudržnou budoucnost pro každého občana. K tomu je nutné, aby vlády členských států a tisíce místních a regionálních představitelů v celé Evropě spojily své síly. Rumunské předsednictví EU zcela správně zdůraznilo, že soudržnost je základní evropskou hodnotou. Jednoduše řečeno, bez soudržnosti není možná Evropská unie a soudržnost není možná bez plného zapojení měst a regionů.“

Pokud jde o 8. summit regionů a měst, který se bude konat ve dnech 14. a 15. března v Bukurešti , konstatoval předseda Lambertz: „Města a regiony potřebují Unii, stejně jako Unie potřebuje svá města a regiony. Ať už jde o soudržnost, základní práva, integraci nebo udržitelný rozvoj, Unie jich nemůže dosahovat bez podpory na základní úrovni. EU musí přiznat městům a regionům větší slovo i podporu – to bude poselství summitu určené vrcholným představitelům EU-27, kteří se sejdou dne 9. května v Sibiu.“

Záznam z diskuse můžete shlédnout na EbS

Fotografie si můžete prohlédnout v galerii VR na Flickru

Podívejte se na videoupoutávku na summit

***

„(Re)New EUrope“: 8. evropský summit regionů a měst, 14. a 15. března 2019 v Bukurešti, #EULocal

8. evropský summit regionů a měst, který se bude konat v Bukurešti ve dnech 14. a 15. března – tedy pouhé dva týdny před vystoupením Spojeného království z EU plánovaným na 29. března a dva měsíce před volbami do Evropského parlamentu – společně pořádají Evropský výbor regionů, rumunská delegace ve Výboru a rumunské předsednictví EU.

Rumunské hlavní město přivítá více než 500 evropských, národních, regionálních a místních představitelů ze všech členských států EU, jejichž ústředním tématem bude příspěvek místních a regionálních orgánů EU. Na akci přijede také 100 mladých místních a regionálních politiků, aby se zapojili do diskuse o budoucnosti Evropy. Summit tedy bude nejrozsáhlejším politickým setkáním primátorů a starostů, nejvyšších představitelů regionů a dalších zvolených místních a regionálních představitelů z celé Unie v letošním roce.

Summit pod názvem „(Re)New EUrope“ se zaměří na přispění místních a regionálních orgánů k „Budoucnosti Evropy“, včetně dopadu brexitu na evropské regiony, na jednání o dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021–2027 a toho, jak může ovlivnit místní a regionální orgány, jakož i na volby do Evropského parlamentu a na obnovení důvěry občanů v EU.

Na akci bude rovněž oficiálně zahájena iniciativa Evropského výboru regionů spočívající ve vytvoření nové sítě regionálních kontaktních míst (#RegHub), a to za přítomnosti zástupců 20 zúčastněných regionů.

Pokud se chcete akce zúčastnit jako novinář , zaregistrujte se prosím pomocí internetových stránek rumunského předsednictví Rady EU pro akreditaci médií (termín: 1. března). Upozorňujeme, že akreditaci na tuto akci mohou získat pouze oficiálně zaevidovaní novináři.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ROMANIAS-PRIME-MINISTER-FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ROMANIAS-PRIME-MINISTER-FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ROMANIAS-PRIME-MINISTER-FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ROMANIAS-PRIME-MINISTER-FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ROMANIAS-PRIME-MINISTER-FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023