Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Opětovné využívání vody v zemědělství a zachování zeleně v našich městech  
Města a regiony EU požadují rozšíření navrhovaného nařízení o opětovném využívání vody na zelené městské oblasti a navrhují řešení ohledně právní jistoty pro hospodářské subjekty a koncové uživatele

Města a regiony EU požadují rozšíření opětovného využívání vody na všechny členské státy EU a oblasti působnosti navrhovaného nařízení ze zavlažování v zemědělství i na zavlažování městské zeleně. Třetina území EU trpí vodním stresem a nedostatek vody je problémem v mnoha členských státech. Změna klimatu má za následek nepředvídatelný chod počasí. Očekává se, že opětovné využívání vody bude muset být odpovědí na přibývající sucho a nedostatečnou kvantitu a kvalitu zdrojů pitné vody.

Evropský výbor regionů (VR) přijal stanovisko Návrh nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody . Toto stanovisko přispívá k novým pravidlům, jež v květnu 2018 navrhla Evropská komise s cílem podnítit a usnadnit opětovné využívání vody v EU k zavlažování v zemědělství.

Zpravodaj Oldřich Vlasák (CZ/EKR) prohlásil: „Účinné hospodaření s vodou má mimořádný význam, neboť jedna třetina území EU trpí vodním stresem. Rád bych tudíž Evropskou komisi vybídl k rozšíření oblasti působnosti nařízení tak, aby se vztahovalo nejen na zavlažování v zemědělství, ale také na zavlažování městské zeleně, jako jsou parky, zahrady a sportoviště, a na čištění ulic. Přispěje to k zachování zeleně v našich městech.“

VR podporuje snahy EU o zavedení oběhového hospodářství v sektoru vody, požaduje však zajištění toho, aby dodatečné náklady a dodatečná zátěž nebyly nepřiměřeně přesouvány na obce, zemědělce a veřejnost.

Místní a regionální politici požadují zlepšení technických aspektů legislativního návrhu, aby se předešlo neodůvodněné zátěži a překážkám v jeho účinném fungování.

Města a regiony žádají, aby byla vyjasněna odpovědnost poskytovatelů recyklované odpadní vody, mj. i s ohledem na subjekty zabývající se řízením koloběhu vody a na koncové uživatele. Členové podpořili návrh prodloužit lhůtu pro vstup tohoto nařízení v platnost na tři roky, tak aby měly místní a regionální orgány více času na zajištění bezproblémového uplatňování nových pravidel.

Místní činitelé požadují zavedení příslušných norem pro odběr vzorků a analýzy s přihlédnutím k normám ISO pro kvalitu recyklované odpadní vody pro zavlažování ve specifických třídách v závislosti od typu plodin.

VR doporučuje rozšířit opětovné využívání vody na všechny členské státy EU. Podle studie VR o opětovném využívání vody a legislativním rámci v regionech EU se voda opětovně využívá pouze v sedmi členských státech EU: Španělsku, Francii, Portugalsku, Itálii, Kypru, Řecku a Itálii.

21. ledna příštího roku přijme výbor ENVI Evropského parlamentu k tomuto navrhovanému nařízení svůj návrh zprávy.

Souvislosti:

Stanovisko Účinný systém hospodaření s vodou – přístup k inovativním řešením – zpravodaj: Cees Loggen (NL/ALDE) , přijato v únoru 2017.

Stanovisko Jakost vody určené k lidské spotřebě – zpravodaj: Mark Weinmeister (DE/ELS) , přijato v květnu 2018.

Fotografie z plenárního zasedání jsou k dispozici zde :

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470881037

Sdílet :