Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
V Retzu proběhla diskuse s evropskými politiky o budoucnosti Evropy  

Z podnětu Evropského výboru regionů se 23. října 2021 v Retzu uskutečnil první evropský přeshraniční dialog s občany, který nesl podtitul „Moje představa o budoucnosti Evropy“. Diskuse se zúčastnili zkušení evropští politici – byli mezi nimi člen vlády Dolního Rakouska Martin Eichtinger, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Nantl, náhradní členka VR Sylva Kováčiková a evropský komisař Johannes Hahn. V centru pozornosti při tom opětovně byla budoucnost Evropy a další vývoj tohoto kontinentu.

Martin Eichtinger poukázal na to, že Dolní Rakousko se intenzivně snaží rozvíjet přeshraniční spolupráci se sousedními regiony: „V uplynulých letech jsme realizovali vynikající přeshraniční projekty, které měly bezprostřední přínos pro obyvatele příhraničního regionu. Především v oblasti zdravotnictví spatřily světlo světa průkopnické projekty, které slouží jako vzor po celé Evropě. Jako příklad mohu uvést přeshraniční zdravotní středisko, které nedávno otevřela dolnorakouská iniciativa Healthacross ve městě Gmünd.“ Ještě před konáním této akce navštívil toto zdravotní středisko komisař Hahn.

„Právě na tomto místě, které bylo kdysi odděleno železnou oponou, je vidět, jaký dopad Evropa má, tj. že je nejenom úspěšným mírovým projektem, ale že také den co den zkvalitňuje běžný život mnoha občanům. Evropa přináší tomuto regionu lepší vyhlídky a možnost udržovat přeshraniční kontakty. My všichni musíme vzít naši společnou budoucnost do vlastních rukou. Neboť Evropa bude taková, jakou si ji uděláme,“ zdůraznil Johannes Hahn.

Jiří Nantl uvedl: „Jsem pyšný na to, jak dobrá spolupráce mezi Dolním Rakouskem a Jihomoravským krajem panuje. Ukázalo se, že v myslích lidí již hranice mezi našimi regiony neexistují. Přesto musíme pokračovat v prosazování osvědčených postupů přeshraniční spolupráce.“

Sylva Kováčiková dodala: „Společný život na venkově se může odvíjet hladce, je-li zajištěna základní infrastruktura, jako je vzdělávání a dostupnost veřejné dopravy a zdravotní péče. Právě proto hraje tak důležitou roli přeshraniční spolupráce regionů a jejich zastoupení na úrovni EU ve Výboru regionů.“

Již odpoledne uspořádalo město Retz na hlavním náměstí debatu „Café Europa“, v níž si zájemci mohli popovídat s poslancem Evropského parlamentu Lukasem Mandlem a místostarostou Stefanem Langem o vývoji evropské politiky.

„Cíle Konference o budoucnosti Evropy se podaří dosáhnout pouze v případě, že budou probíhat diskuse na místní úrovni a každý se do nich bude moci snadno zapojit. To se mj. podařilo zde v Retzu a podobné občanské dialogy je třeba zorganizovat i jinde,“ prohlásil Lukas Mandl.

Dolní Rakousko zprostředkovává lidem kontakt s Evropou

V Dolním Rakousku je již zavedeným zvykem vést dialog s obyvateli. Před třemi lety proto začalo sdružení Europa-Forum Wachau pořádat pravidelná setkání, na nichž se spolu s občany probírají klíčové otázky evropské politiky.

Nejčerstvější závěry tohoto fóra a těchto setkání pak byly zpracovány za vědecké podpory Dunajské univerzity v Kremži a bylo z nich vyvozeno několik požadavků. Konkrétně se jednalo o tři požadavky týkající se soběstačnosti, udržitelnosti a atraktivity regionů. Dolní Rakousko je nesmírně hrdé na to, že tyto požadavky předalo významnému představiteli v Bruselu – předsedovi Výboru regionů Apostolosovi Tzitzikostasovi.

„První přeshraniční dialog, který jsme v Retzu uspořádali s našimi sousedy z Jihomoravského kraje, je krásným projevem vzájemné úcty a přeshraničního soužití,“ uvedl Martin Eichtinger. Poděkoval rovněž za pomoc s organizací této skvělé akce partnerům – městu Retz, sdružení Europa-Forum Wachau, informačnímu středisku Europe Direct ve spolkové zemi Dolní Rakousko, Dunajské univerzitě v Kremži a brněnské univerzitě.


Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RETZ-DISKUTIERT-MIT-EUROPAPOLITIKERN-ZUR-ZUKUNFT-EUROPAS.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RETZ-DISKUTIERT-MIT-EUROPAPOLITIKERN-ZUR-ZUKUNFT-EUROPAS.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RETZ-DISKUTIERT-MIT-EUROPAPOLITIKERN-ZUR-ZUKUNFT-EUROPAS.ASPX

Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RETZ-DISKUTIERT-MIT-EUROPAPOLITIKERN-ZUR-ZUKUNFT-EUROPAS.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RETZ-DISKUTIERT-MIT-EUROPAPOLITIKERN-ZUR-ZUKUNFT-EUROPAS.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023