Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města žádají navýšení zdrojů na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí v Evropě  

VR zdůrazňuje, že posílení záruk pro mladé lidi má v souvislosti s krizí COVID-19 zásadní význam

Místní a regionální orgány naléhavě vyzývají instituce EU a členských států, aby v rámci procesu oživení chránily právo mladých Evropanů na práci, spravedlivou odměnu a přístup k sociální ochraně. Pandemie způsobila prudký nárůst nezaměstnanosti mladých lidí v celé Evropské unii. Regiony a města proto žádají, aby byla opatření zaměřená na zaměstnanost mladých lidí zahrnuta do vnitrostátních plánů na podporu oživení. To jsou hlavní myšlenky stanoviska, které vypracovala Romy Karier (LU/ELS) a které se projednávalo na plenárním zasedání Evropského výboru regionů.

Plenární shromáždění Evropského výboru regionů projednalo stanovisko , které vypracovala Romy Karier   (LU /ELS), členka zastupitelstva obce Clervaux, k tématu Posílení záruk pro mladé lidi . Záruky pro mladé lidi jsou iniciativou EU pro boj proti nezaměstnanosti mezi občany mladšími 30 let. Místní a regionální orgány vítají posílení tohoto nástroje, jenž byl vytvořen před sedmi lety. Považují však za politováníhodné, že prostředky vyčleněné na podporu záruk pro mladé lidi nebyly v programovém období 2021–2027 výrazně navýšeny, a to navzdory kritické situaci způsobené pandemií COVID-19. 

Z nejnovějších údajů Eurostatu vyplývá, že v prosinci 2020 činila míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU 17,8 % (3,138 milionu lidí mladších 25 let), což je nárůst oproti 14,8 % v prosinci 2019. Podíl lidí mladších 30 let, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy , pak vzrostl z 12,5 % v roce 2019 na 13,5 % ve třetím čtvrtletí roku 2020, přičemž nejvyšší hodnoty – téměř 15 % – dosáhl před začátkem léta.

Jak zdůraznila zpravodajka Romy Karier, „bude-li regionům a obcím nasloucháno, mohou významně přispět k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí. Stejně jako všechny ostatní úrovně správy musíme i my v tomto krizovém období vystupňovat své úsilí a pracovat ve vzájemném souladu. Právě s ohledem na to navrhujeme přijetí konkrétních a důrazných opatření k posílení evropských záruk pro mladé lidi. Bude-li chybět skutečné odhodlání ke zvýšení podpory určené naší mládeži, ať už prostřednictvím financí, nebo zlepšení našich strategií, pak můžeme očekávat dramatické důsledky daleko přesahující rámec současné krize. Věřím ale, že pokud naopak spojíme své síly, můžeme zabránit tomu, že zde budeme mít novou ztracenou generaci.“

V zájmu účinného řešení nezaměstnanosti mladých lidí s ohledem na pandemii místní a regionální představitelé žádají, aby byly posílené záruky pro mladé lidi doplněny tím, že bude prodloužen a rozšířen dočasný nástroj SURE s rozpočtem 100 miliard EUR vytvořený s cílem pomoci členským státům chránit pracovníky postižené krizí COVID-19. Dále pak VR vyzývá k začlenění opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí do národních plánů   na podporu oživení a odolnosti a varuje před zaváděním opatření, jež mají v rámci procesu oživení podpořit zaměstnanost mladých lidí, ale zároveň lidi připravují o jejich právo na spravedlivou odměnu a o přístup k sociální ochraně.

VR zdůrazňuje, že místní a regionální orgány mají zásadní význam pro podporu účinného provádění záruk pro mladé lidi, neboť mohou být mostem mezi vzdělávacími zařízeními a veřejnými službami zaměstnanosti. Výbor upozorňuje na to, že je důležité podpořit prostřednictvím posílených záruk pro mladé lidi mobilitu pracovních sil mezi členskými státy a regiony, poněvadž migrace hraje významnou roli při vytváření příležitostí na trhu práce. Regiony a města tudíž vyjadřují politování nad tím, že toto ustanovení obsažené v původním systému záruk nebylo převzato do nového návrhu.

Členové VR dále připomínají, že je naprosto nezbytné stanovit jasná a přesná závazná kritéria pro kvalitu nabídek v rámci záruk pro mladé lidi, co se týče zaměstnání, všeobecného a odborného vzdělávání a učňovské přípravy. Stejně tak je důležité snížit administrativní zátěž, která doléhá na mladé uchazeče o zaměstnání: standardním postupem by se mělo stát zaregistrování do systému záruk pro mladé lidi on-line prostřednictvím speciálních elektronických platforem.

Konečný výsledek hlasování o stanovisku bude oznámen na konci plenárního zasedání.

Souvislosti:

EU podporuje členské státy při snižování nezaměstnanosti a neaktivity mládeže prostřednictvím balíčku na podporu zaměstnanosti mladých lidí , který zahrnuje čtyři oblasti. Jednou z nich jsou záruky pro mladé lidi – iniciativa vytvořená v roce 2013, která již pomohla 24 milionům mladých lidí. Rada v návaznosti na návrh Evropské komise minulý rok schválila doporučení týkající se posílených záruk pro mladé lidi .

Těmito zárukami se všechny členské státy zavázaly zajistit, že každý mladý člověk do 30 let věku obdrží kvalitní nabídku pracovního místa, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže, a to do čtyř měsíců od chvíle, kdy přišel o práci či dokončil formální vzdělávání.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023