Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Renovační vlna: VR a Evropská komise zahajují spolupráci na podporu modernizace budov  

Partnerství mezi EU a regionálními a místními představiteli má zásadní význam pro urychlení renovační vlny, která může přinést na 160 000 nových pracovních míst. Až 75 % budov v EU je energeticky neúčinných, přičemž se v současné době každý rok zrenovuje pouhé 1 % z nich. Na budovy připadá 40 % spotřeby energie v Evropě a jsou zdrojem 36 % emisí skleníkových plynů.

Evropský výbor regionů a Evropská komise dnes zahájily spolupráci, jejímž cílem je urychlit modernizaci a dekarbonizaci fondu budov v EU. Potenciál, který má „renovační vlna“ – iniciativa EU zaměřená na budovy – v oblasti nových pracovních míst, úspory energie a snížení emisí skleníkových plynů, z ní činí klíčovou hnací sílu procesu důkladného a udržitelného oživení po pandemii COVID-19. Cílem partnerství VR a Komise je podpořit místní a regionální orgány při obnově jejich fondu budov. Zdravotní krize vyvolaná onemocněním COVID-19 zdůraznila potřebu zlepšit životní podmínky v našich budovách a vymýtit energetickou chudobu.

Renovace fondu budov v EU je vedle dekarbonizace odvětví dopravy a ekologizace měst stěžejní prioritou Zelené dohody pro Evropu – strategie EU pro růst, jejímž cílem je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

V úvodním projevu k diskusi na plenárním zasedání, která byla věnována renovační vlně a jíž se zúčastnila evropská komisařka pro energetiku Kadri Simson, prohlásil předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas , že „budou-li naše budovy energeticky účinné, ušetří se peníze, sníží se emise a bude se řešit problém energetické chudoby, který se v Evropě týká 34 milionů lidí. Musíme se postarat o to, aby místní a regionální orgány věděly o nebývalých finančních prostředcích, jež jsou k dispozici v rámci rozpočtu EU a fondů na podporu oživení a odolnosti, a aby pro ně tyto prostředky byly dostupné. Je mi proto potěšením zahájit spolupráci mezi Evropskou komisí a naším výborem, která napomůže realizaci renovační vlny ve všech regionech EU.“

Evropská komisařka pro energetiku Kadri Simson během diskuse uvedla: „Máme dnes příležitost znovu nastartovat naši ekonomiku a zároveň jít v našem úsilí o čistou energii ještě dál. Komise bude i nadále poskytovat všemožnou podporu a technickou pomoc městům a regionům, aby mohly ve spolupráci se všemi segmenty společnosti realizovat dvojí transformaci a podnikat kroky v rámci renovační vlny. Jsem ráda, že Pakt starostů a primátorů je nyní z hlediska klimatické neutrality ještě inkluzivnější, přístupnější a ambicióznější.“

Juan Espadas (ES/SES) , starosta Sevilly, který ve VR zastává funkci předsedy  komise ENVE a pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni , řekl: „Renovační vlna je základním kamenem evropského oživení. Pomůže přebudovat naše regiony a změnit je k lepšímu, posílí naše kapacity pro boj proti klimatické krizi a současně bude prospěšná pro zdraví a kvalitu života našich občanů. Iniciativa nový evropský Bauhaus, jež je součástí této strategie, může být klíčovým prvkem, který dá regeneraci měst duši a radikálně změní koncepci našich ulic a čtvrtí. Musíme využít tvůrčí potenciál v našich regionech a městech a zapojit do procesu transformace občany, a přiblížit jim tak Zelenou dohodu a společně navrhnout udržitelnější budoucnost.“

Zpravodajem stanoviska VR k renovační vlně je Enrico Rossi (IT/SES) . Tento člen rady obce Signa (Florencie) a bývalý předseda rady regionu Toskánsko (2010–2020) uvedl: „Renovační vlnou nabízí EU našim městům a regionům velkou příležitost. Zatímco dříve jsme se soustředili jen na jednotlivé byty nebo budovy, nyní se konečně zabýváme celými čtvrtěmi. Proto vítáme územní přístup a pozornost věnovanou energetickým komunitám. Renovační vlna může rovněž přispět k vymýcení energetické chudoby, neboť pomáhá občanům stát se ‚prozumenty‘, takže mohou energii nejen spotřebovávat, ale také vyrábět. Zelená dohoda a její renovační vlna však mohou být úspěšné pouze tehdy, pokud zlepší životní podmínky lidí i kvalitu života v našich domovech a jejich okolí, přičemž nikdo nesmí být opomenut.“

Po diskusi probírali členové četné návrhy, jež jsou v příslušném stanovisku VR obsaženy. VR požaduje revizi režimů státní podpory, pružnější rozpočtová pravidla v zájmu maximalizace investic a renovací, stanovení cílů pro renovaci budov na nižší než celostátní úrovni a zapojování obnovitelných zdrojů energie.

VR se rovněž zasazuje o posílení a decentralizaci nástroje EIB ELENA prostřednictvím zřízení jednotného kontaktního místa, jež by poskytovalo technickou pomoc všem místním a regionálním orgánům a podnikům. Výbor ve svém stanovisku vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby renovační vlnu plně zahrnuly do programů (facility) na podporu oživení a odolnosti, jakož i do rámce evropských strukturálních a investičních fondů (fondů ESI).

Související informace:

Iniciativa „renovační vlna“ byla zahájena dne 14. října 2020 sdělením Evropské komise Renovační vlna pro Evropu – ekologické budovy, nová pracovní místa, lepší životní úroveň . Je hlavním pilířem plánu Zelené dohody pro Evropu .

Cílem renovační vlny je odstranit překážky bránící renovacím budov. Skupina finančních institucí pro energetickou účinnost ( EEFIG ) identifikovala šest typů překážek: strukturální překážky, informační překážky, selhání trhu, nedostatek odborných znalostí, kombinaci faktorů, které ztěžují sdružování projektů nebo provádění efektivnějších oblastních přístupů, a regulační překážky. Všechny tyto překážky mají přímý dopad na místní a regionální orgány a omezují jejich kapacitu více investovat do energeticky účinných projektů.

Renovace fondu budov v EU je vedle dekarbonizace odvětví dopravy a ekologizace měst stěžejní prioritou Zelené dohody . A to nejen díky své potenciální schopnosti snižovat spotřebu energie a zároveň i emise CO 2 , ale také coby hnací síla udržitelného růstu a vytváření pracovních míst. Odvětví stavebnictví totiž vytváří nejvíce pracovních míst na milion investovaných eur ( zpráva IEA 2020 ).

Renovace budov je klíčovou prioritou nové iniciativy VR provádění Zelené dohody na místní úrovni , jejímž cílem je zajistit, aby města a regiony hrály ústřední roli při přechodu EU ke klimatické neutralitě. Tato iniciativa byla zahájena dne 15. června 2020, kdy vznikla zvláštní pracovní skupina o 13 členech . Související tisková zpráva je k dispozici zde . Seznamte se s dvěma sty osvědčenými postupy Zelené dohody na naší internetové mapě .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023