Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Renovační vlna: VR a Evropská komise zahajují spolupráci na podporu modernizace budov  

Partnerství mezi EU a regionálními a místními představiteli má zásadní význam pro urychlení renovační vlny, která může přinést na 160 000 nových pracovních míst. Až 75 % budov v EU je energeticky neúčinných, přičemž se v současné době každý rok zrenovuje pouhé 1 % z nich. Na budovy připadá 40 % spotřeby energie v Evropě a jsou zdrojem 36 % emisí skleníkových plynů.

Evropský výbor regionů a Evropská komise dnes zahájily spolupráci, jejímž cílem je urychlit modernizaci a dekarbonizaci fondu budov v EU. Potenciál, který má „renovační vlna“ – iniciativa EU zaměřená na budovy – v oblasti nových pracovních míst, úspory energie a snížení emisí skleníkových plynů, z ní činí klíčovou hnací sílu procesu důkladného a udržitelného oživení po pandemii COVID-19. Cílem partnerství VR a Komise je podpořit místní a regionální orgány při obnově jejich fondu budov. Zdravotní krize vyvolaná onemocněním COVID-19 zdůraznila potřebu zlepšit životní podmínky v našich budovách a vymýtit energetickou chudobu.

Renovace fondu budov v EU je vedle dekarbonizace odvětví dopravy a ekologizace měst stěžejní prioritou Zelené dohody pro Evropu – strategie EU pro růst, jejímž cílem je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

V úvodním projevu k diskusi na plenárním zasedání, která byla věnována renovační vlně a jíž se zúčastnila evropská komisařka pro energetiku Kadri Simson, prohlásil předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas , že „budou-li naše budovy energeticky účinné, ušetří se peníze, sníží se emise a bude se řešit problém energetické chudoby, který se v Evropě týká 34 milionů lidí. Musíme se postarat o to, aby místní a regionální orgány věděly o nebývalých finančních prostředcích, jež jsou k dispozici v rámci rozpočtu EU a fondů na podporu oživení a odolnosti, a aby pro ně tyto prostředky byly dostupné. Je mi proto potěšením zahájit spolupráci mezi Evropskou komisí a naším výborem, která napomůže realizaci renovační vlny ve všech regionech EU.“

Evropská komisařka pro energetiku Kadri Simson během diskuse uvedla: „Máme dnes příležitost znovu nastartovat naši ekonomiku a zároveň jít v našem úsilí o čistou energii ještě dál. Komise bude i nadále poskytovat všemožnou podporu a technickou pomoc městům a regionům, aby mohly ve spolupráci se všemi segmenty společnosti realizovat dvojí transformaci a podnikat kroky v rámci renovační vlny. Jsem ráda, že Pakt starostů a primátorů je nyní z hlediska klimatické neutrality ještě inkluzivnější, přístupnější a ambicióznější.“

Juan Espadas (ES/SES) , starosta Sevilly, který ve VR zastává funkci předsedy  komise ENVE a pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni , řekl: „Renovační vlna je základním kamenem evropského oživení. Pomůže přebudovat naše regiony a změnit je k lepšímu, posílí naše kapacity pro boj proti klimatické krizi a současně bude prospěšná pro zdraví a kvalitu života našich občanů. Iniciativa nový evropský Bauhaus, jež je součástí této strategie, může být klíčovým prvkem, který dá regeneraci měst duši a radikálně změní koncepci našich ulic a čtvrtí. Musíme využít tvůrčí potenciál v našich regionech a městech a zapojit do procesu transformace občany, a přiblížit jim tak Zelenou dohodu a společně navrhnout udržitelnější budoucnost.“

Zpravodajem stanoviska VR k renovační vlně je Enrico Rossi (IT/SES) . Tento člen rady obce Signa (Florencie) a bývalý předseda rady regionu Toskánsko (2010–2020) uvedl: „Renovační vlnou nabízí EU našim městům a regionům velkou příležitost. Zatímco dříve jsme se soustředili jen na jednotlivé byty nebo budovy, nyní se konečně zabýváme celými čtvrtěmi. Proto vítáme územní přístup a pozornost věnovanou energetickým komunitám. Renovační vlna může rovněž přispět k vymýcení energetické chudoby, neboť pomáhá občanům stát se ‚prozumenty‘, takže mohou energii nejen spotřebovávat, ale také vyrábět. Zelená dohoda a její renovační vlna však mohou být úspěšné pouze tehdy, pokud zlepší životní podmínky lidí i kvalitu života v našich domovech a jejich okolí, přičemž nikdo nesmí být opomenut.“

Po diskusi probírali členové četné návrhy, jež jsou v příslušném stanovisku VR obsaženy. VR požaduje revizi režimů státní podpory, pružnější rozpočtová pravidla v zájmu maximalizace investic a renovací, stanovení cílů pro renovaci budov na nižší než celostátní úrovni a zapojování obnovitelných zdrojů energie.

VR se rovněž zasazuje o posílení a decentralizaci nástroje EIB ELENA prostřednictvím zřízení jednotného kontaktního místa, jež by poskytovalo technickou pomoc všem místním a regionálním orgánům a podnikům. Výbor ve svém stanovisku vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby renovační vlnu plně zahrnuly do programů (facility) na podporu oživení a odolnosti, jakož i do rámce evropských strukturálních a investičních fondů (fondů ESI).

Související informace:

Iniciativa „renovační vlna“ byla zahájena dne 14. října 2020 sdělením Evropské komise Renovační vlna pro Evropu – ekologické budovy, nová pracovní místa, lepší životní úroveň . Je hlavním pilířem plánu Zelené dohody pro Evropu .

Cílem renovační vlny je odstranit překážky bránící renovacím budov. Skupina finančních institucí pro energetickou účinnost ( EEFIG ) identifikovala šest typů překážek: strukturální překážky, informační překážky, selhání trhu, nedostatek odborných znalostí, kombinaci faktorů, které ztěžují sdružování projektů nebo provádění efektivnějších oblastních přístupů, a regulační překážky. Všechny tyto překážky mají přímý dopad na místní a regionální orgány a omezují jejich kapacitu více investovat do energeticky účinných projektů.

Renovace fondu budov v EU je vedle dekarbonizace odvětví dopravy a ekologizace měst stěžejní prioritou Zelené dohody . A to nejen díky své potenciální schopnosti snižovat spotřebu energie a zároveň i emise CO 2 , ale také coby hnací síla udržitelného růstu a vytváření pracovních míst. Odvětví stavebnictví totiž vytváří nejvíce pracovních míst na milion investovaných eur ( zpráva IEA 2020 ).

Renovace budov je klíčovou prioritou nové iniciativy VR provádění Zelené dohody na místní úrovni , jejímž cílem je zajistit, aby města a regiony hrály ústřední roli při přechodu EU ke klimatické neutralitě. Tato iniciativa byla zahájena dne 15. června 2020, kdy vznikla zvláštní pracovní skupina o 13 členech . Související tisková zpráva je k dispozici zde . Seznamte se s dvěma sty osvědčenými postupy Zelené dohody na naší internetové mapě .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023