Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Klání regionů o nejlepší podnikatelskou strategii bylo právě odstartováno  
Zájemci se nyní mohou přihlásit do soutěže o ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region 2020

Evropský výbor regionů (VR) vyzval na evropském shromáždění malých a středních podniků, které se konalo 19. listopadu ve Štýrském Hradci v Rakousku, k podávání přihlášek do soutěže o ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER). O tuto cenu se mohou ucházet všechny regiony a města v EU, jež hodlají realizovat ambiciózní strategii na podporu svých malých a středních podniků a podnikatelů. Přihlášku je třeba podat do 27. března 2019.

Označení Evropský podnikatelsky zaměřený region je každým rokem udělováno třem regionům v EU, které zavedly mimořádně kvalitní a do budoucna orientovanou strategii s cílem podpořit podnikatelskou činnost a malé a střední podniky na svém území. Do této soutěže se mohou bez ohledu na velikost a bohatství přihlásit všechny regiony a města nebo jakékoli jiné místní či regionální instituce v EU, jež mají příslušné politické pravomoci pro uskutečňování vize v oblasti podnikání.

„Všem je nám známo, že potřebujeme rozšířit řady podnikatelů a vytvořit v Evropě takové podnikatelské prostředí, které bude příznivější pro růst. Města a regiony hrají v tomto směru zásadní roli, neboť na místní úrovni lze posílit hospodářské ekosystémy, ve kterých se bude moci podnikání úspěšně rozvíjet. Mezi držiteli ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region panuje stejná různorodost jako v samotné Evropě a – což bych rád zdůraznil – tato soutěž není vyhrazena jen těm, kdo si vedou nejlépe. Přihlásit se mohou i méně prosperující regiony, jež vypracovaly ambiciózní strategii, díky níž budou moci dosáhnout pokroku oproti své konkrétní výchozí situaci,“ prohlásil člen VR Michiel Scheffer , člen výkonné rady odpovědný za hospodářství, vzdělávání a evropské záležitosti v nizozemské provincii Gelderland, která je jedním ze tří vítězů pro rok 2019.

Porota soutěže Evropský podnikatelsky zaměřený region bude po celý rok 2020 sledovat provádění oceněných regionálních a místních strategií. Koncem roku tato porota, kterou tvoří členové VR a zástupci orgánů EU a sociálních partnerů, navštíví vítězné regiony, aby zjistila, jaký učinily posun, poskytla jim objektivní vnější názor na jejich opatření a shromáždila nové poznatky a nápady pro další rozvoj této iniciativy.

Nejdůležitější výsledky a úspěchy držitelů ocenění pro rok 2020 budou prezentovány a prodiskutovány mezi regionálními a místními orgány také v rámci sítě EER. Za uplynulých osm let se tato síť rozrostla na 27 oceněných regionů z 15 zemí EU (přehled všech vítězných strategií naleznete zde ), a je tudíž dostatečně rozsáhlá, aby v ní mohla probíhat podnětná výměna osvědčených postupů a zkušeností a úspěšná spolupráce mezi dřívějšími a současnými držiteli této ceny.

Lhůta pro podání přihlášky je 27. března 2019 . Přihlašovací formulář a podrobné informace o kritériích hodnocení jsou k dispozici na internetových stránkách věnovaných této soutěži :

https://cor.europa.eu/cs/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx

Poznámky pro redaktory:

Shromáždění malých a středních podniků je nejvýznamnější akcí pro malé a střední podniky v Evropě. Tato konference je pořádána jednou ročně během Evropského týdne malých a středních podniků. Toto shromáždění se spolu se sítí zmocněnců pro malé a střední podniky podílí na řízení iniciativy Small Business Act . V letošním roce se shromáždění uskutečnilo ve dnech 19.–21. listopadu 2018 ve Štýrském Hradci v Rakousku.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 22822366

Mobil: +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Jihomoravský kraj společně s Brnem byl oceněn za své podnikatelské vize podporující udržitelný, odolný a digitální růst
Jihomoravský kraj společně s Brnem byl oceněn za své podnikatelské vize podporující udržitelný, odolný a digitální růst
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Soutěž o ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region pro rok 2024: města a regiony podporující udržitelný, odolný a digitální růst se již mohou přihlásit
Soutěž o ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region pro rok 2024: města a regiony podporující udržitelný, odolný a digitální růst se již mohou přihlásit
30.11.2022