Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony musí být středobodem evropské hospodářské politiky  

Máme-li se poučit z úsporných opatření, která následovala po poslední krizi, musíme změnit stávající pravidla pro správu ekonomických záležitostí EU a prosazovat veřejné investice

Tolik potřebné zapojení měst a regionů do procesu oživení Evropy po krizi COVID-19 a také do utváření nového evropského systému správy ekonomických záležitostí – to bylo hlavní téma první schůze Komise pro hospodářskou politiku (ECON) po letní přestávce.

Členové komise ECON na úvod diskutovali o facilitě na podporu oživení a odolnosti , nástroji v hodnotě 672,5 miliardy EUR (312,5 miliardy EUR v podobě grantů a 360 miliard EUR v podobě půjček), jehož cílem je podpořit země EU při provádění reforem a investování do společných priorit EU. Facilita na podporu oživení a odolnosti je největším finančním nástrojem zahrnutým do nástroje na podporu oživení v hodnotě 750 miliard EUR „Next Generation EU“, jenž je znám také jako plán na podporu oživení Evropy .

Hlavním zpravodajem stanoviska Plán na podporu oživení Evropy v reakci na pandemii COVID-19: facilita na podporu oživení a odolnosti a nástroj pro technickou podporu , jež bude přijato na plenárním zasedání v říjnu 2020, je Christophe Rouillon (FR/SES) , starosta obce Coulaines. Ten uvedl, že „plán na podporu oživení v hodnotě 750 miliard EUR nám musí umožnit překonat krizi COVID-19 a přesměrovat evropský model rozvoje. Jakožto institucionální zástupci měst a regionů vyjadřujeme politování nad skutečností, že správa je na vnitrostátní úrovni příliš centralizovaná a že v oblasti udržitelného rozvoje není plán dostatečně ambiciózní. Pokud jde o strukturální fondy politiky soudržnosti, musíme zabránit zdvojování a také tomu, aby peníze potřebné na jednu věc byly získávány tak, že se prostě odeberou prostředky určené na věc druhou. Fond na podporu oživení, zvaný též „facilita na podporu oživení a odolnosti“, může představovat skutečně výrazný kvalitativní posun směrem k posílení evropské investiční kapacity, ale bez zapojení evropských měst a regionů k němu nedojde.“

Členové komise ECON se na této schůzi, jež se konala pouze na dálku, rovněž zaměřili na texty vypracované dvěma zástupci vlády Valonska. Konkrétně hlasovali o návrhu stanoviska Přezkum správy ekonomických záležitostí , který připravil předseda vlády Valonska Elio di Rupo (BE/SES) , a projednali návrh stanoviska Přezkum obchodní politiky , jejž vypracoval místopředseda a ministr hospodářství a obchodu Willy Borsus (BE/Renew Europe) . Druhé uvedené stanovisko by komise ECON měla přijmout dne 19. listopadu.

Elio di Rupo (BE/SES) řekl : Uplatňování mechanismů pozastavení Paktu o stabilitě a růstu během pandemie COVID-19 umožní státům a místním orgánům reagovat na potřeby občanů a podniků. Je však třeba důkladně přezkoumat pravidla správy ekonomických záležitostí, aby bylo možné naplnit ambice takové Evropy, která reaguje na přání svých občanů, a přemístit zásadní strategické společnosti (v oblasti zdraví, potravin atd.). Očekávám, že Evropská komise navrhne ambiciózní text pro odolnou, digitální a udržitelnou Evropu.“

Debaty se zúčastnila i zpravodajka Evropského parlamentu pro přezkum správy ekonomických záležitostí Margarida Marques (PT/SES) . Vzhledem k opatřením souvisejícím s onemocněním COVID-19 bude hlasování o tomto dokumentu, které probíhá pouze na dálku, dokončeno ve čtvrtek 1. října. Přijetí stanoviska na plenárním zasedání VR je plánováno na 9.–10. prosince 2020.

Dne 28. července se Elio Di Rupo a Christophe Rouillon zúčastnili virtuální schůze s komisařem EU pro hospodářství Paolem Gentilonim . Oba zdůraznili, že je důležité, aby středobodem každého národního plánu na podporu oživení byly místní a regionální komunity.

Ještě předtím, dne 2. července, se s komisařem Gentilonim sešel předseda VR Apostolos Tzitzikostas , aby s ním probral otázku, jak nejlépe zapojit regiony a města do řízení nástroje „Next Generation EU“.

Komisař Gentiloni se zúčastní diskuse o oživení a odolnosti na říjnovém plenárním zasedání VR .

Členové rovněž uspořádali debatu s Fabianem Zuleegem, výkonným ředitelem nezávislého think tanku Centrum pro evropskou politiku (EPC), v níž se zaměřili na budoucí vývoj hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Spojeným královstvím a na rezervu na vyrovnání se s důsledky brexitu. Tento nový zvláštní nástroj byl navržen s cílem čelit nepředvídaným a nepříznivým důsledkům v členských státech a odvětvích, na něž vystoupení Spojeného království z EU dopadne nejvíce. Podle závěrů mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 bude v období 2021–2027 na tuto rezervu vyčleněn rozpočet ve výši 5 miliard EUR.

Komise ECON jmenovala Isolde Ries (DE/SES) , první místopředsedkyni zemského sněmu spolkové země Sársko, zpravodajkou stanoviska Akční plán pro kritické suroviny . Tento akční plán předložila Evropská komise dne 3. září.

Dopady onemocnění COVID-19 v regionech EU a výzvy, jimž místní a regionální orgány v důsledku toho čelí, budou předmětem prvního výročního regionálního a místního barometru , který předseda Evropského výboru regionů (VR) Apostolos Tzitzikostas , předseda regionu Střední Makedonie, představí ve svém projevu na plenárním zasedání VR dne 12. října. Tento barometr vychází ze studií zvláště zadaných za účelem realizace tohoto průzkumu i z dalších výzkumů, jež měly za úkol podrobně posoudit krizi a některé zásadní otázky v oblasti politiky a její tvorby, které krize přinesla.

Dokumenty ke schůzím

Na tomto odkazu se můžete zaregistrovat na Evropský týden regionů a měst 2020 .

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)2 282 2440

Mobil: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Jihomoravský kraj společně s Brnem byl oceněn za své podnikatelské vize podporující udržitelný, odolný a digitální růst
Jihomoravský kraj společně s Brnem byl oceněn za své podnikatelské vize podporující udržitelný, odolný a digitální růst
06.07.2023