Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony v akci – od neutrality z hlediska změny klimatu po vymýcení energetické chudoby  
Místní a regionální orgány navrhují opatření k vytvoření Evropy, která se do roku 2050 stane neutrální z hlediska změny klimatu, mj. založení Evropského střediska pro sledování neutrality z hlediska klimatu a stanovení cílů EU pro vymýcení energetické chudoby

Energetická chudoba a boj proti globálnímu oteplování byly hlavními body programu 23. schůze Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) Evropského výboru regionů. Diskuse se rovněž týkala provádění cílů udržitelného rozvoje a Pařížské dohody o klimatu na místní úrovni, jakož i explicitní podpory pro uhelné regiony. Předseda komise ENVE pan Cor Lamers před květnovými volbami do Evropského parlamentu zdůraznil, že je třeba „naplnit očekávání naší mládeže, pokud jde o aktuální naléhavou situaci v oblasti klimatu“.

Předseda Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) Cor Lamers (NL/ELS) , starosta města Schiedam, při zahájení 23. schůze komise řekl: „Mladí Evropané nám každý týden připomínají aktuální naléhavou situaci v oblasti klimatu. Musíme naplnit jejich očekávání. Musíme přijít s novými a inovativními opatřeními, abychom maximálně využili potenciál přechodu Evropy k čisté energii na přeměnu v udržitelný růst a pracovní místa. Jako shromáždění EU měst a regionů jsme odhodláni plně usilovat o konkretizaci formálních mechanismů zapojení místních a regionálních orgánů do unijních a vnitrostátních politik v oblasti klimatu a energetiky.“

Členové přijali návrh stanoviska Čistá planeta pro všechny – Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky . Zpravodaj Michele Emiliano (IT/SES) , předseda regionální rady Apulie, uvedl: „Potřebujeme nová opatření a lépe zacílené veřejné financování na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, pokud chceme mít ekonomiku s nulovými čistými emisemi a dosáhnout cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Přechod k uhlíkové neutralitě je příležitostí poskytnout pobídky pro čisté technologie, nové dovednosti a pracovní místa. Pro přechod na energii z obnovitelných zdrojů je velmi důležité stanovení náležitých cen za energii z fosilních zdrojů pomocí emisních povolenek a zdanění. Směrnice o zdanění energie a pravidla státní podpory by měly snížit daně z obnovitelných zdrojů, aby se podpořilo jejich přijetí trhem.“

Města a regiony požadují, aby výdaje rozpočtu EU pro oblast klimatu byly zvýšeny nejméně na 30 % a zároveň byly zavedeny daňové úlevy v rámci programů financování činností zaměřených na klimatickou neutralitu EU. Ve stanovisku předsedy Emiliana je zopakována výzva VR, aby orgány a instituce EU a členské státy vytvořily mnohoúrovňovou platformu pro vedení trvalého dialogu o energetice, institucionalizovaly místně stanovené příspěvky v rámci vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a zřídily evropské středisko pro sledování neutrality z hlediska klimatu s cílem zmapovat oblasti citlivé z hlediska klimatu a pomoci jim. 

Ve stanovisku se dále požaduje, aby regiony a místní orgány byly systematicky zapojovány do provádění cílů udržitelného rozvoje, Pařížské dohody a přípravných prací COP25, včetně zástupce VR, který bude mít status pozorovatele ve všech přípravných orgánech UNFCCC. Stanovisko, o němž se bude hlasovat na červnovém plenárním zasedání, je příspěvkem ke strategii dosažení neutrality z hlediska klimatu do roku 2050 , kterou Evropská komise zveřejnila v listopadu 2018.

Členové jednohlasně přijali stanovisko Víceúrovňová správa a meziodvětvová spolupráce v zájmu odstranění energetické chudoby . Zpravodajka Kata Tüttő (HU/SES) , členka místního zastupitelstva XII. obvodu města Budapešti, řekla: „Více než 50 milionů Evropanů se v zimě potýká s potížemi při vytápění svých domovů kvůli vysokým cenám energie, nízkým příjmům a vlhkým, nezdravým domácnostem. Příliš mnoho Evropanů si musí v zimě vybrat mezi jídlem a teplem. EU má velmi ambiciózní cíle v oblasti energetiky a životního prostředí. Je načase stanovit evropský cíl, pokud jde o skoncování s energetickou chudobou.“

Zpravodajka Tüttő hájí právo každého na cenově dostupnou energii a navrhuje „moratorium na přerušení poskytování veřejných služeb kvůli prodlení s placením, tak aby žádná domácnost nezůstala bez základních dodávek služeb vytápění nebo chlazení“. O stanovisku se má hlasovat na plenárním zasedání ve dnech 26. a 27. června 2019.

Členové se dohodli na vypracování stanoviska z vlastní iniciativy k Paktu starostů a primátorů po roce 2020. Jako zpravodajka byla jmenována paní Benedetta Brighenti (IT/SES) , členka zastupitelstva obce Castelnuovo Rangone v regionu Emilia-Romagna.

Členové komise ENVE se ve dnech 12. až 14. června 2019 sejdou v Bukurešti na společné konferenci 12. strategickému plánu pro energetické technologie (plán SET) Evropské komise. Společně se Sdružením rumunských obcí a rumunským předsednictvím Rady EU se akce zaměří na technologické a finanční nástroje, které mohou podpořit pronikání inovativních ekologických výrobků a služeb na trh a přispět k transformaci energetiky na místní úrovni.

Členové diskutovali o těchto stanoviscích:

Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030: návaznost na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, ekologickou transformaci a Pařížskou dohodu o změně klimatu , zpravodajka: Sirpa Hertell (FI/ELS). Města a regiony požadují zavedení cílů a ukazatelů pokroku při provádění cílů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Stanovisko má být přijato v říjnu 2019.

Provádění Pařížské dohody prostřednictvím inovativní a udržitelné transformace energetiky na regionální a místní úrovni , zpravodaj: Witold Stępień (PL/ELS). Stanovisko má být přijato v říjnu 2019.

Provádění balíčku předpisů týkajících se čisté energie: Integrované vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu jako nástroj přístupu místní a územní správy ke klimatu a k aktivní a pasivní energetice , zpravodaj: József Ribányi (HU/ ELS). Stanovisko má být přijato v říjnu 2019.

Poznámky pro redaktory:

Fotografie ze schůze komise ENVE si můžete stáhnout zde.

Chcete-li získat přístup ke všem dokumentům ze schůze komise ENVE, klikněte sem.

Evropský výbor regionů reagoval na jednotlivé aspekty balíčku předpisů týkajících se čisté energie v těchto stanoviscích:

Realizace nové politiky pro spotřebitele energie , zpravodaj: Michel Lebrun (BE/ELS), člen rady obce Viroinval (duben 2016).

Správa energetické unie a čistá energie , zpravodaj: Bruno Hranić (HR/ELS), starosta obce Vidovec (červenec 2017).

Energetická účinnost a budovy , zpravodaj: Michiel Rijsberman (NL/ALDE), člen výkonné rady provincie Flevoland (červenec 2017).

Energie z obnovitelných zdrojů a vnitřní trh s elektřinou , zpravodajka Daiva Matonienė (LT/EKR), členka rady městské obce Šiauliai.

leden 2019 – tisková zpráva Evropské komise : „Čistá planeta pro všechny – Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky“; plné znění strategie (CS)

leden 2019 – třetí zpráva Evropské komise Ceny energií a náklady na energie v Evropě

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470881037

Sdílet: