Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony přibližují vesmír Zemi  

Členové Evropského výboru regionů podpořili zpravodaje Andrese Jaadlu (EE/ALDE) a přijali jeho stanovisko Kosmická strategie pro Evropu . VR souhlasí s vizí vesmíru, kterou Evropská komise zveřejnila v říjnu 2016. Přesto však požaduje další rozvoj jejího regionálního rozměru, tak aby byly kosmické technologie přiblíženy občanům. Kosmické technologie, údaje a služby zajišťují komunikaci, pozorování, kontrolu hranic a bezpečnosti, rychlou reakci v případě přírodních katastrof a podporu zemědělství, rybolovu a řízení dopravy.

Kosmické technologie, údaje a služby se v každodenním životě občanů staly nepostradatelnými. V oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) umožňují kosmické technologie výměnu informací v reálném čase. V digitálních službách umožňují nepřetržitý provoz systémů pozorování s vysokým rozlišením. Vesmírné družice podporují rychlou reakci v případě přírodních katastrof a přispívají k lepší městské správě a k lepšímu řízení veřejné dopravy. Kapacity a služby související s vesmírem hrají důležitou roli při obraně a bezpečnosti Evropy, ale i při monitorování životního prostředí, ochraně biologické rozmanitosti a boji proti globálnímu oteplování.

„Politika pro oblast vesmíru může pomoci zvýšit zaměstnanost, hospodářský růst a investice v Evropě a zároveň posouvá hranice vědy a výzkumu,“ uvádí zpravodaj Andres Jaadla, člen rady města Rakvere. A dodává: „Musíme rozvíjet její regionální rozměr, aby občané mohli požívat větších výhod vesmíru. Politika a strategie EU pro oblast vesmíru však musí lépe přesvědčit společnost o všech potenciálních výhodách. Ústředním prvkem evropské politiky pro oblast vesmíru by měli být uživatelé.“

Zpravodaj Jaadla dále připomněl, že „místní a regionální orgány mají pravomoc a ochotu podílet se na provádění politiky EU pro oblast vesmíru. Řada regionů se sice zapojila do sítě NEREUS (Síť evropských regionů využívajících kosmické technologie), což svědčí o rostoucím významu kosmického prostoru pro ekonomiku regionů, nicméně na tuto činnost je třeba více upozorňovat a je třeba podporovat integrující partnerství mezi občanskou společností, podniky, veřejnými orgány a vědeckými pracovníky.“ Zpravodaj Jaadla požadoval, aby byla kosmická strategie více provázána a sjednocena s dalšími politikami EU, např. s městskou agendou, inteligentními městy a politikou v oblasti klimatu.

Andres Jaadla prohlásil: „Díky vzdělávání a osvětě a kvalifikovanějším odborníkům, dalším inženýrům a vědeckým pracovníkům by evropští občané měli být středobodem vývoje komplexních systémů v budoucnosti, a to jak na Zemi, tak i díky družicím na nebi. K tomu by měly sloužit programy jako Galileo a Copernicus.“

Pokud jde o program Copernicus, Evropský výbor regionů by rád přispěl k jeho rozvoji a provádění. VR navrhuje, že se stane stálým plnohodnotným členem uživatelského fóra programu. „Na základě této přímé účasti by VR fóru zprostředkovával názory místních subjektů na využívání údajů z programu Copernicus,“ uvedl Andres Jaadla.

Na závěr dodal, že „VR může být klíčovým partnerem při propojování s Evropské komise, členských států, Evropské kosmické agentury, akademické obce, místních samospráv a uživatelů s cílem navázat nová partnerství s ostatními politikami EU“.

Poznámky pro redaktory

26. října 2016, Kosmická strategie pro Evropu , sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-SPACE-PROGRAMME.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
The EU's new space programme: a boost for jobs and sustainable growth
20.12.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Environmentální úspěšnost je v rukou místních orgánů
Environmentální úspěšnost je v rukou místních orgánů
28.09.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-SECRETARY-GENERAL-FOR-A-BETTER-CONNECTION-OF-EU-SPACE-POLICY-WITH-EU-INFRASTRUCTURE-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
CoR Secretary General for a better connection of EU space policy with EU infrastructure policy..
17.07.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NEED-FOR-SME-FRIENDLY-REGIONAL-PATENT-STRATEGY-IN-SPACE-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
Secretary General underlines need for SME friendly regional patent strategy in space technology at Galileo Agency
11.06.2018

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HOW-SPACE-TECHNOLOGIES-IMPROVE-SUSTAINABLE-ENERGY-MANAGEMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-BRING-SPACE-DOWN-TO-EARTH.ASPX

How space technologies improve sustainable energy management
How space technologies improve sustainable energy management
07.06.2018