Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města budou zapojeny do konference o budoucnosti Evropy  

Členové Evropského výboru regionů vedli dne 9. prosince debatu o konferenci o budoucnosti Evropy. Vyjádřili v ní podporu procesu aktivního naslouchání občanům – tzv. stálému mechanismu pro dialog – a rozsáhlému posunu směrem k transparentnějšímu a otevřenějšímu způsobu správy věcí veřejných. Vyzvali rovněž k tomu, aby byly do konference zapojeny regiony a města. Tento argument podpořil poslanec EP Daniel Freund, koordinátor skupiny Verts/ALE ve Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO), který prohlásil, že zapojení regionů a měst bude mít pro úspěch konference zásadní význam. Později téhož dne přijal výbor AFCO zprávu týkající se podoby této konference, v níž podpořil požadavek VR na zapojení do tohoto procesu a vyslovil se pro stálý mechanismus dialogu s občany.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen vyzvala k vytvoření konference o budoucnosti Evropy v červenci 2019, kdy stanovila priority svého předsednictví. Konference, jež by měla být zahájena na jaře roku 2020 a trvat dva roky, by měla dát nový impuls budování Evropy a posílit evropskou demokracii. Její součástí budou dialogy s občany.

Členové Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX) vypracovali návrh stanoviska Místní a regionální orgány ve stálém dialogu s občany . Toto stanovisko je klíčovým příspěvkem VR ke konferenci o budoucnosti Evropy. Přijetí závěrečných doporučení je naplánováno na plenární zasedání VR v květnu 2020.

Zpravodajka Mireia Borrell Porta (ES/EA), tajemnice pro vnější činnost a Evropskou unii ve vládě autonomní oblasti Katalánsko, během diskuse řekla: „Navázání trvalého a strukturovaného dialogu s občany koordinovaného místními a regionálními orgány není jen otázkou komunikace a účasti, ale především demokratické správy věcí veřejných. Tento dialog by měl mezi občany a EU obnovit komunikační kanály, které jsou v současnosti narušené, a vést k rozvoji správních struktur.“

Na schůzi komise CIVEX vystoupila rovněž Pia-Ahrenkilde-Hansen , generální ředitelka pro komunikaci Evropské komise. Konstatovala, že zapojení VR a jeho členů bude důležité pro úspěch akce, zvýšení dosahu konference a oslovení občanů.

Poslanec EP Daniel Freund (DE/Verts/ALE), člen pracovní skupiny Evropského parlamentu pro konferenci o budoucnosti Evropy, prohlásil: „Jsme zatím v přípravné fázi, kdy se bude o přesném způsobu zapojení Evropského výboru regionů do konference o budoucnosti Evropy teprve rozhodovat. Při celkovém plánování konference by měli být vyslyšeni zástupci evropské, vnitrostátní, regionální i místní úrovně. Jsme otevřeni diskusi a uvítáme zapojení místních a regionálních politiků do této diskuse.“

Později téhož dne přijal výbor AFCO Evropského parlamentu zprávu týkající se podoby konference o budoucnosti Evropy, jejíž součástí je i doporučení zapojit do tohoto procesu VR a vyjádření podpory stálému mechanismu dialogu s občany.

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-WILL-BE-INVOLVED-IN-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023