Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města budou zapojeny do konference o budoucnosti Evropy  

Členové Evropského výboru regionů vedli dne 9. prosince debatu o konferenci o budoucnosti Evropy. Vyjádřili v ní podporu procesu aktivního naslouchání občanům – tzv. stálému mechanismu pro dialog – a rozsáhlému posunu směrem k transparentnějšímu a otevřenějšímu způsobu správy věcí veřejných. Vyzvali rovněž k tomu, aby byly do konference zapojeny regiony a města. Tento argument podpořil poslanec EP Daniel Freund, koordinátor skupiny Verts/ALE ve Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO), který prohlásil, že zapojení regionů a měst bude mít pro úspěch konference zásadní význam. Později téhož dne přijal výbor AFCO zprávu týkající se podoby této konference, v níž podpořil požadavek VR na zapojení do tohoto procesu a vyslovil se pro stálý mechanismus dialogu s občany.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen vyzvala k vytvoření konference o budoucnosti Evropy v červenci 2019, kdy stanovila priority svého předsednictví. Konference, jež by měla být zahájena na jaře roku 2020 a trvat dva roky, by měla dát nový impuls budování Evropy a posílit evropskou demokracii. Její součástí budou dialogy s občany.

Členové Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX) vypracovali návrh stanoviska Místní a regionální orgány ve stálém dialogu s občany . Toto stanovisko je klíčovým příspěvkem VR ke konferenci o budoucnosti Evropy. Přijetí závěrečných doporučení je naplánováno na plenární zasedání VR v květnu 2020.

Zpravodajka Mireia Borrell Porta (ES/EA), tajemnice pro vnější činnost a Evropskou unii ve vládě autonomní oblasti Katalánsko, během diskuse řekla: „Navázání trvalého a strukturovaného dialogu s občany koordinovaného místními a regionálními orgány není jen otázkou komunikace a účasti, ale především demokratické správy věcí veřejných. Tento dialog by měl mezi občany a EU obnovit komunikační kanály, které jsou v současnosti narušené, a vést k rozvoji správních struktur.“

Na schůzi komise CIVEX vystoupila rovněž Pia-Ahrenkilde-Hansen , generální ředitelka pro komunikaci Evropské komise. Konstatovala, že zapojení VR a jeho členů bude důležité pro úspěch akce, zvýšení dosahu konference a oslovení občanů.

Poslanec EP Daniel Freund (DE/Verts/ALE), člen pracovní skupiny Evropského parlamentu pro konferenci o budoucnosti Evropy, prohlásil: „Jsme zatím v přípravné fázi, kdy se bude o přesném způsobu zapojení Evropského výboru regionů do konference o budoucnosti Evropy teprve rozhodovat. Při celkovém plánování konference by měli být vyslyšeni zástupci evropské, vnitrostátní, regionální i místní úrovně. Jsme otevřeni diskusi a uvítáme zapojení místních a regionálních politiků do této diskuse.“

Později téhož dne přijal výbor AFCO Evropského parlamentu zprávu týkající se podoby konference o budoucnosti Evropy, jejíž součástí je i doporučení zapojit do tohoto procesu VR a vyjádření podpory stálému mechanismu dialogu s občany.

Sdílet: