Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města spojily síly s UEFA za účelem podpory regionálních investic EU do sportu  
Fotogalerie | Twitter: #CohesionAlliance

Evropský výbor regionů (VR) a UEFA spojily síly, aby zlepšily přístup k finančním prostředkům EU určeným pro oblast sportu. Oba subjekty poukázaly na význam regionálních investic EU – politiky soudržnosti EU –, pokud jde o podporu regionů při zajišťování sportu na místní úrovni, a na jejich následnou roli při podpoře územní soudržnosti v Evropě. Tato hlavní myšlenka byla obsažena ve společném prohlášení, které podepsali předseda VR Karl-Heinz Lambertz a první místopředseda UEFA Karl-Erik Nilsson na konferenci na vysoké úrovni, jež se dnes konala v Bruselu.

Konference se zúčastnili zástupci orgánů a institucí EU, včetně komisaře EU Tibora Navracsicse, a zástupci všech 55 národních fotbalových asociací, jež jsou členy UEFA. Na akci byl zdůrazněn význam financování EU pro sport v rámci #CohesionAlliance (Aliance soudržnosti), což je celounijní koalice všech, kdo jsou přesvědčeni, že politika soudržnosti EU musí být i nadále jedním z pilířů budoucnosti EU.

Karl-Heinz Lambertz , předseda Evropského výboru regionů, řekl: „Máme stejný cíl jako UEFA: posílit soudržnost a solidaritu v Evropě. Investice do sportu se vrátí v podobě přínosu pro zdraví, sociální začleňování, cestovní ruch a hospodářský rozvoj. Proto je zcela zásadní, aby EU i nadále poskytovala dostatečné finanční prostředky pro politiku soudržnosti, aby regiony a města mohly zajišťovat přijatelnou přeshraniční sportovní infrastrukturu. Jakožto zastánci #CohesionAlliance víme z vlastní zkušenosti, že strukturální fondy EU mohou mít skutečný význam a poskytovat našim komunitám zdravější a kvalitnější život.“

Karl-Erik Nilsson , první místopředseda UEFA, jenž #CohesionAlliance podepsal 20. března tohoto roku, vyzvedl, že „UEFA věří v důležitost sportu a každoročně přispívá ohromnou částkou do asistenčního programu HatTrick . Tento program podporuje významné aktivity v oblasti infrastruktury a sportu v celé Evropě. Úsilí UEFA je nicméně nutné podpořit pomocí specializovaných finančních prostředků EU, zejména na nejnižší úrovni. Investovat do sportu znamená investovat do budoucnosti Evropy. Sportovní organizace, vnitrostátní orgány a orgány EU musí spolupracovat na co nejširším využití existujících příležitostí financování.“

Tibor Navracsics , komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport, řekl: „Sport má jedinečný potenciál k tomu, aby nám pomohl řešit velké výzvy stojící před našimi společnostmi a aby posílil rozvoj měst a regionů. Abychom tento potenciál co nejlépe využili, musíme najít způsoby, jak sport zasadit do našich činností napříč oblastmi politiky. Zejména ho musíme účinněji začlenit do místních a regionálních strategií a stavět při tom na silných stránkách a ambicích jednotlivých regionů a měst.“

VR a UEFA ve společném prohlášení, které podepsali předseda Lambertz a první místopředseda Nilsson, zdůrazňují, že:

Sport významně přispívá k dosažení strategických cílů politiky soudržnosti EU a cílů udržitelného rozvoje.

Návrh Evropské komise na zdvojnásobení finančních prostředků pro Erasmus v příštím dlouhodobém rozpočtu EU (jenž bude zahrnovat období 2021–2027) a pozornost věnovaná sportu na nejnižší úrovni, řádné správě a integritě ve sportu jsou vítaným krokem vpřed.

Dvě hlavní překážky pro volný a rovný přístup všech občanů, včetně osob se zdravotním postižením, ke sportovním aktivitám jsou v současnosti chybějící politiky založené na sportu a chybějící infrastruktura pro sport na nejnižší úrovni. Zajištění všeobecného přístupu ke sportovním aktivitám je klíčové pro umožnění hospodářského a sociálního rozvoje a zvýšení celkového počtu lidí zapojených do sportovních aktivit.

Je třeba lépe uznat přínos sportu k posilování hospodářského rozvoje a podpoře sociálního začleňování. Právní předpisy, jimiž se řídí evropské strukturální a investiční fondy, a další příslušné evropské politiky by měly podporovat politiky založené na sportu, včetně investic do fyzické sportovní infrastruktury, aby se tak prostřednictvím sportu posílila solidarita a prosperita.

VR a UEFA se dohodly na spolupráci v rámci #CohesionAlliance s cílem prosadit silnou politiku soudržnosti, jež bude podporovat hospodářskou, sociální a územní soudržnost po roce 2020 v celé EU.

VR nedávno předložil Evropské komisi mnoho z těchto doporučení ve svém stanovisku Začlenění sportu do agendy EU na období po roce 2020 (zpravodaj: Roberto Pella (IT/ELS), starosta obce Valdengo).

Základní informace

#CohesionAlliance je koalice všech, kdo věří, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. V důsledku brexitu a nutnosti, aby EU financovala nové priority, např. obranu, bezpečnostní opatření a kontrolu vnějších hranic, hrozí, že budou finanční prostředky na politiku soudržnosti v příštím dlouhodobém rozpočtu EU, tj. víceletém finančním rámci , který stanoví stropy výdajů EU na období po roce 2020, sníženy.

Zabránit tomu a zvýšit povědomí o zásadní úloze politiky soudržnosti, to byly primární důvody, z nichž přední asociace regionů a měst – Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR), Shromáždění evropských regionů (AER), Konference evropských regionálních zákonodárných shromáždění (CALRE), Rada evropských obcí a regionů (CEMR), Konference okrajových přímořských regionů (CPMR) a  EUROCITIES – a  Evropský výbor regionů v říjnu 2017 zahájily #CohesionAlliance.

Aliance požaduje, aby rozpočet EU po roce 2020 přispěl k posílení politiky soudržnosti, její větší účinnosti, zviditelnění a dostupnosti v každém regionu Evropské unie. Prohlášení aliance podepsalo od zahájení její činnosti více než 8300 individuálních signatářů, 116 regionů, 109 měst a krajů, 50 sdružení místních a regionálních orgánů, 40 poslanců Evropského parlamentu a 35 odvětvových sdružení z EU.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související informace
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Sociální a hospodářská soudržnost je v ohrožení, budou-li politiky EU zanedbávat odlehlá území
Sociální a hospodářská soudržnost je v ohrožení, budou-li politiky EU zanedbávat odlehlá území
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022