Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Oficiální zahájení sítě „RegHub“ na Evropském summitu regionů a měst v Bukurešti  

RegHub-Bucharest.jpg 

Úspěšného politického zahájení sítě regionálních center na 8. evropském summitu regionů a měst v Bukurešti dne 15. března 2019 se zúčastnili předseda VR Karl-Heinz Lambertz, první místopředseda VR Markku Markkula a političtí představitelé jednotlivých center.

  • Předseda VR Karl-Heinz Lambertz přivítal mnoho politických představitelů členských regionů sítě. Ocenil práci pracovní skupiny pro subsidiaritu a zdůraznil, že regiony a města mají jedinečné a cenné zkušenosti s prováděním politik EU a že tato síť je nástrojem pro začlenění těchto zkušeností do tvorby politik EU. Potvrdil, že je přesvědčen o tom, že zprávy o provádění, které tato síť připraví, budou mít na tvorbu politik EU skutečný dopad.
  • Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans v předtočené videonahrávce uvítal zahájení této sítě a vyjádřil naději, že zprávy sítě vycházející z bezprostředních znalostí a zkušeností těch, kteří musí provádět právní předpisy EU ve své každodenní práci, budou podkladem pro posouzení dopadů a hodnocení připravované Komisí.
  • Předseda rakouské spolkové země Korutany Peter Kaiser poukázal na to, že regionální centra by nejen měla svou činnost zaměřit na orgány EU, ale měla by také aktivně oslovovat společnost a občany.
  • Přítomna byla rovněž Catiuscia Marini, předsedkyně rady regionu Umbrie v Itálii. Uvedla, že tento projekt by měl především zlepšit vztah mezi evropskou a regionální legislativou a následně zlepšit a zvýšit účinnost a účelnost zásahů v regionech, a to jak ve prospěch podnikatelského systému, tak i občanů samých.
  • François Decoster, místopředseda francouzského regionu Hauts-de-France, ve svém projevu zdůraznil významnou úlohu členů sítě regionálních center při praktickém uplatňování zásady aktivní subsidiarity, během nějž by mohli přispět svými zkušenostmi ke zlepšení právních předpisů EU.