Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Síť regionálních center se stala součástí nové platformy Fit pro budoucnost  

Evropská komise se 11. května rozhodla posílit úlohu Evropského výboru regionů ve své nové platformě Fit pro budoucnost, jež je součástí programu REFIT, a oficiálně do ní začlenit síť regionálních center.

Platforma Fit pro budoucnost je skupina odborníků na vysoké úrovni, kteří budou Komisi pomáhat se zjednodušováním stávajících právních předpisů EU, snižováním administrativní zátěže pro občany a podniky a zajištěním toho, že legislativa EU obstojí v budoucnu.

Pro síť regionálních center jde o významný posun vpřed a o důležité institucionální uznání jejích úspěchů během pilotní fáze.

Toto uznání významu sítě regionálních center by nebylo možné bez úsilí zúčastněných stran, které se dosud zapojily do naší konzultace. Děkujeme a gratulujeme! 


Sdílet :
 
Související informace
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGHUB-SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
10.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGHUB-AT-THE-COUNCIL-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGHUB-FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

RegHub at the Council
RegHub at the Council
10.10.2022