Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
První konzultace RegHub zahájena!  


PictureNewsFirstConsultation.png 

Dne 22. března obdrželo všech 36 kontaktních míst sítě regionálních center dotazník do první konzultace sítě prostřednictvím EUSurvey. Tématem je politika EU v oblasti zadávání veřejných zakázek, tedy záležitost, která je pro evropské regiony a evropská města mimořádně důležitá. Otázky se zaměřují na provádění směrnic o zadávání veřejných zakázek z roku 2014.

Kontaktní místa sítě mají nyní do půlnoci 6. května shromáždit zpětnou vazbu od příslušných zúčastněných stran, zpracovat ji a vyplnit dotazník a zaslat jej sekretariátu regionálních center.

Poté shromáždíme všechny relevantní informace a vypracujeme na jejich základě zprávu o provádění směrnic EU o zadávání veřejných zakázek z roku 2014.

Konečné znění zprávy o provádění bude zveřejněno na internetových stránkách. Do té doby Vás budeme informovat o postupu naší práce.

Sdílet: