Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
První konzultace RegHub zahájena!  


PictureNewsFirstConsultation.png 

Dne 22. března obdrželo všech 36 kontaktních míst sítě regionálních center dotazník do první konzultace sítě prostřednictvím EUSurvey. Tématem je politika EU v oblasti zadávání veřejných zakázek, tedy záležitost, která je pro evropské regiony a evropská města mimořádně důležitá. Otázky se zaměřují na provádění směrnic o zadávání veřejných zakázek z roku 2014.

Kontaktní místa sítě mají nyní do půlnoci 6. května shromáždit zpětnou vazbu od příslušných zúčastněných stran, zpracovat ji a vyplnit dotazník a zaslat jej sekretariátu regionálních center.

Poté shromáždíme všechny relevantní informace a vypracujeme na jejich základě zprávu o provádění směrnic EU o zadávání veřejných zakázek z roku 2014.

Konečné znění zprávy o provádění bude zveřejněno na internetových stránkách. Do té doby Vás budeme informovat o postupu naší práce.

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGHUB-FIRST-CONSULTATION.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022