Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Byla zahájena konzultace o přeshraniční zdravotní péči  

Dne 15. listopadu 2019 obdržela všechna kontaktní místa sítě regionálních center prostřednictvím portálu EU Survey dotazník ke konzultaci této sítě o přeshraniční zdravotní péči.

Kontaktní místa sítě mají do půlnoci 13. ledna 2020 shromáždit zpětnou vazbu od příslušných zúčastněných stran, vyhodnotit jejich příspěvky, vyplnit dotazník a zaslat ho sekretariátu regionálních center.

Všechny tyto důležité informace poté shromáždíme a s jejich využitím sestavíme „zprávu o provádění“ týkající přeshraniční zdravotní péče.

Konečné znění této zprávy bude zveřejněno na našich internetových stránkách. Do té doby Vás budeme informovat o postupu naší práce.


 

Sdílet: