Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Recept na odstranění nerovností v oblasti zdraví v EU spočívá ve snížení míry znečištění  

Platforma zúčastněných stran pro nulové znečištění, která je výsledkem společné iniciativy Evropského výboru regionů (VR) a Evropské komise, uspořádala 25. dubna své druhé zasedání. Zaměřila se přitom na otázku zdraví a na akční plán pro nulové znečištění jakožto na důležitý faktor snižování znečištění vody, ovzduší a půdy a odstranění nerovností v oblasti zdraví v EU.

Nerovnosti v oblasti zdraví v EU lze a je třeba naléhavě řešit, a to zejména pomocí akčního plánu pro nulové znečištění a jeho zvláštní stěžejní iniciativy zaměřené na „snižování nerovností v oblasti zdraví prostřednictvím nulového znečištění“. To je jeden z hlavních závěrů, k nimž 25. dubna dospěli účastníci druhého zasedání platformy zúčastněných stran pro nulové znečištění. Poukázali přitom na dramatický dopad, jež má znečištění životního prostředí na lidské zdraví – 17 % úmrtí na rakovinu plic souvisí se znečištěním ovzduší a 11 % předčasných úmrtí v EU je způsobeno znečištěním životního prostředí. Kromě snížení znečištění vody, ovzduší a půdy si proto tato nově vytvořená platforma klade v prvé řadě za cíl přispět ke zlepšení veřejného zdraví a ke snížení nerovností v oblasti zdraví, neboť určité skupiny občanů jsou znečištění vystaveny ve větší míře nebo více pociťují jeho dopad na zdraví.

Spolupředsedkyně zmíněné platformy a radní města Nieuwegein Marieke Schouten (NL/Zelení) uvedla: „Vytvoření platformy zúčastněných stran pro nulové znečištění představuje zásadní krok k dosažení cílů, které si Evropská unie stanovila v Zelené dohodě. Zajištění rovného přístupu ke zdraví pro všechny občany EU prostřednictvím nulového znečištění je nezbytné pro dosažení větší odolnosti a vybudování ekologicky šetrné Evropy. Věda a inovace nabízejí inovativní nástroje a významně přispívají ke konkrétním opatřením v boji proti znečištění.“ Marieke Schouten, která je zároveň zpravodajkou stanoviska VR k otázce nulového znečištění, rovněž zdůraznila, že jednotlivé tematické oblasti a činnosti zaměřené na nulové znečištění jsou v souladu se stěžejní iniciativou VR týkající se provádění Zelené dohody na místní úrovni.

Patrick Child, zástupce generálního ředitele GŘ pro životní prostředí Evropské komise a spolupředseda platformy zúčastněných stran pro nulové znečištění, prohlásil: „Vzhledem k současné krizi a ruské invazi na Ukrajinu je Zelená dohoda pro Evropu a také práce, kterou v oblasti nulového znečištění odvádíme, o to potřebnější. Problém energetické bezpečnosti, který se Komise snaží řešit prostřednictvím strategie RePowerEU, vyžaduje, abychom rapidně zrychlili proces dekarbonizace a zavádění obnovitelných zdrojů energie, což by mělo mít pozitivní dopad také na plnění cílů EU v oblasti nulového znečištění. Díky této platformě můžeme sladit náš postup s klíčovými partnery a zúčastněnými subjekty, a zajistit tak co největší přínos pro občany, pokud jde o ochranu životního prostředí a veřejné zdraví.“

Výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí Hans Bruyninckx zdůraznil, že „na cestě k dosažení nulového znečištění postupujeme sice pomalu, ale jistě. V celé Evropské unii musíme zlepšit úroveň zdraví a zároveň snížit nerovnosti.“ Jak dále upozornil, nemocem, které způsobuje či zhoršuje znečištění, je třeba předcházet (mj. prostřednictvím akčního plánu pro nulové znečištění), a zajistit tak občanům EU lepší kvalitu života a zároveň chránit životní prostředí.

Členové platformy projednali rovněž návrhy Komise týkající se Iniciativy pro udržitelné výrobky a revize směrnice o průmyslových emisích. Smyslem těchto iniciativ je snížit znečištění a podpořit oběhový charakter výroby a spotřeby, a to v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu Účastníci poukázali na to, že věda a inovace přinášejí nové možnosti, jak řešit problém znečištění životního prostředí, a že tyto inovace je třeba zavádět a uplatňovat v prvé řadě na místní a regionální úrovni.

Předseda rady provincie Uusimaa Markku Markkula (FI/ELS) představil stanovisko VR k misím programu Horizont Evropa, které vypracoval, a zdůraznil přitom, že tyto „mise“ představují nový a důležitý nástroj, který může do značné míry ovlivnit dosažení cíle nulového znečištění. Zároveň však upozornil, že „musíme vytvořit novou pracovní kulturu založenou na sdílení poznatků, a zmenšit tak zásadní nepoměr mezi vědou, praxí a politikou.“ Na závěr svého vystoupení pak tento bývalý předseda VR připomněl, že „pro pochopení obrovského toku informací a využití společných poznatků je důležitá prognostická činnost, která umožňuje skloubit kulturu, učení, budování kapacit a výzkum. Musíme více investovat do výzkumu a inovací, abychom mohli rozvíjet naši pozitivní uhlíkovou stopu, a byli tak schopni vyvážit znečištění a množství emisí, které jsme způsobili. K tomu však potřebujeme partnery z průmyslu a podnikatelské sféry.“

Účastníci zasedání jednali rovněž o přijetí pracovního programu platformy na období 2022–2024. Třetí zasedání této platformy by se mělo konat v říjnu 2022. Příslušná pozvánka a informace o workshopech a dalších akcích jsou k dispozici na internetových stránkách platformy.

Souvislosti:

Prvního zasedání platformy zúčastněných stran pro nulové znečištění, které se konalo 16. prosince 2021, se zúčastnil komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius a předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas. Tiskovou zprávu naleznete pod tímto odkazem. Záznam jednání je k dispozici pod tímto odkazem.

Kontakt:

David Crous

Tel. +32 (0)470 881 037David.Crous@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tel. +32 2 282 2457Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023