Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
V paktu EU o migraci „musí být přiznána priorita“ ochraně práv  

Místní a regionální představitelé EU rovněž vyzývají k vytvoření mechanismu solidarity, který účinně zmírní migrační výzvy, jimž čelí regiony na vnějších hranicích EU.

Orgány Evropské unie by měly návrhy obsažené v novém paktu o migraci a azylu revidovat tak, aby poskytoval větší podporu regionům na hranicích EU, zajišťoval lepší ochranu zranitelných osob a zkrátil dobu strávenou v přijímacích střediscích na hranicích EU, uvádí Evropský výbor regionů (VR) v souboru doporučení přijatých dne 19. března.

Pokud by byla tato doporučení přijata členskými státy EU, Evropským parlamentem a Evropskou komisí, usnadnila by příhraničním regionům přístup k financování a zmírnila by povinnosti, které jsou na ně kladeny. Rovněž by – v případě krizí – umožnila, aby byli nelegální migranti v době, kdy jsou vyřizovány jejich žádosti, umisťováni jinde v rámci EU. Tento návrh by omezil využívání hotspotů a zrušil by zásadu „první země vstupu“, která se používá k určení příslušného členského státu. Pokud jde o opatření zaměřená na žadatele o azyl a migranty, doporučení prosazují větší podporu zranitelných skupin a nezletilých, nesouhlasí s návrhem Komise na snímání otisků prstů dětem mladším 12 let, žádají větší lékařskou a psychologickou podporu v přijímacích střediscích a naléhavě vyzývají k tomu, aby měly v rámci postupů přesídlování přednost děti a ženy bez doprovodu.

Stanovisko rovněž podporuje návrh na zavedení pružného mechanismu solidarity mezi členskými státy EU, jenž je součástí nového paktu o migraci a azylu, který Komise předložila v září 2020. Je však skeptický, pokud jde o použitelnost konceptu patronátu nad návraty. Tento mechanismus by členské státy EU zavazoval k projevům solidarity, ale ponechával by jim svobodnou volbu při výběru z široké škály její praktické realizace.

Zpravodajka Antje Grotheer (DE/SES), místopředsedkyně zemského sněmu spolkové země Brémy, uvedla: „ Jako evropská města, obce a regiony musíme usilovat o účinná řešení založená na základních evropských hodnotách, spravedlnosti a sdílené odpovědnosti. Vyzýváme proto k vytvoření mechanismu solidarity v oblasti migrace, který by zohledňoval naše názory a účinně by zmírnil zátěž regionů v přední linii. Kromě toho musí být přiznána priorita ochraně základních práv migrantů, zejména dětí a nezletilých osob. Potřebujeme rychlejší postupy, které budou prováděny v souladu s lidskými právy. Evropa, v níž nikdo nezůstane opomenut, není projektem, z něhož si každý vybere, co mu nejlépe vyhovuje, ale vyžaduje solidaritu a spravedlnost.

Tomas Tobé (SV/EPP), zpravodaj Evropského parlamentu k nařízení o řízení azylu a migrace, ve svém projevu na plenárním zasedání VR dne 17. března uvedl, že solidarita by měla být „povinná“, ale s „flexibilními“ možnostmi. Dodal, že budeme pravděpodobně potřebovat nové nápady ohledně toho, jak by tato solidarita měla vypadat.

Jak dále konstatoval, „ stávající evropský azylový systém je chybný, což má závažné dopady na regiony a místní oblasti, zejména v členských státech v přední linii. Ke zmírnění tohoto tlaku potřebujeme dobře fungující migrační systém. Je nezbytná smysluplná solidarita a spravedlivé sdílení odpovědnosti v celé Unii – musíme však nalézt pragmatická řešení, protože o této problematice v zásadě diskutujeme už od roku 2016, aniž bychom dosáhli většího pokroku. Ať už se ale shodneme na čemkoliv, bude nutné to také provádět. Pokud bychom totiž dokázali účinně provádět stávající systém, neřešili bychom dnes problémy, před nimiž stojíme. Než budeme moci dospět k jakýmkoli politickým závěrům týkajícím se paktu, musíme učinit řadu věcí .“

Stanovisko VR se zaměřuje především na fázi přijímání migrace, přičemž se zabývá spornými otázkami v návrzích Komise, k nimž patří prověřování a zpracování žádostí, kritéria uplatňovaná při hodnocení žádostí, navracení migrantů, jejichž žádost byla zamítnuta, poskytování služeb a související finanční a administrativní zátěž příhraničních regionů. VR rovněž uvítal další rozměr paktu, jímž je integrace migrantů do jejich nových domovů, a  akční plán Komise pro integraci a začleňování na období 2021–2027 označil za „nezbytné doplnění“ nového paktu o migraci a azylu.

V roce 2019 zahájil VR za podpory Evropské komise iniciativu Města a regiony za integraci migrantů . VR a Evropská komise podepsaly během plenárního zasedání Výboru v březnu 2021 dohodu o prohloubení vzájemné spolupráce.

Ylva Johansson , evropská komisařka pro vnitřní věci, se ve svém projevu na plenárním zasedání VR dne 19. března zaměřila na integraci, když uvedla: „ Místní a regionální orgány jsou v první linii, pokud jde o poskytování integračních a dalších služeb nově příchozím migrantům a o podporu jejich dlouhodobého začleňování. S potěšením mohu oznámit, že jsme navázali toto partnerství s Výborem regionů, který bude hrát klíčovou úlohu při podpoře měst a regionů v EU v jejich integrační činnosti.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
Město Michałowo a jeho obyvatelé obdrželi Cenu starosty Pawła Adamowicze za pomoc uprchlíkům na hranici s Běloruskem
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Návrhy EU poskytnou vítanou vzpruhu legální migraci
Návrhy EU poskytnou vítanou vzpruhu legální migraci
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Potravinová krize: regionální a místní představitelé ze zemí EU naléhavě vyzývají k investicím do místní produkce udržitelných a cenově dostupných potravin
Potravinová krize: regionální a místní představitelé ze zemí EU naléhavě vyzývají k investicím do místní produkce udržitelných a cenově dostupných potravin
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022